Debatt tina bru

Ap, Sp og SV stemmer ned strømstipend til studenter og elever

— Det er trist å se at den nye regjeringen ikke vil være med på det viktige løftet det ville vært for norske studenter og elever med å gi dem et strømstipend på 1000 kroner, fordi det haster, skriver Tina bru (H).

Bilde fra velkomstseremoni på festplassen i Oslo en dag i august, da strømregningen var lavere.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti mener det er på sin plass at studenter og elever får en kompensasjon for de høye strømprisene. Et felles forslag om å gi studenter og elever som mottar lån og stipend i Lånekassen et rent strømstipend på 1 000 kroner stemte venstresiden ned i Stortinget da statsbudsjettet for 2022 ble behandlet. Det er synd.

Ved utgangen av neste år forventer staten å få et ekstrautbytte på 2,3 milliarder kroner fra Statkraft. Når staten har tjent ekstraordinært mye på skyhøye strømpriser så mener vi det er rett og rimelig at deler av pengene skal gå tilbake til de som har betalt, som blant annet er studenter og elever som bor borte.

Det blir bare tydeligere og tydeligere for meg at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ikke setter studentene særlig høyt på prioriteringslisten

Tina Bru, Høyre

Det er ingen tvil om at mange borteboende studenter og elever rammes hardt av de høye strømregningene. Jeg mener at 1 000 kroner ekstra i rent stipend ville vært et veldig godt tilskudd for å betale strømregningene nå i vinter. Men det er altså ikke budsjettkameratene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti enig i.

Istedenfor kaster de ballen tilbake til regjeringen og ber dem «gjøre noe», uten å konkretisere hva, ei heller om det skal gjelde studenter eller ikke. Det betyr at studentene må vente i et uavklart antall uker før de får svar på om de får hjelp til å betale strømregningen eller ikke.

Det blir bare tydeligere og tydeligere for meg at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ikke setter studentene særlig høyt på prioriteringslisten. Det er lett å være opposisjonspolitiker og kritisere sittende regjering, men svaret på hvor de ekte statsbudsjettpengene går får vi når partier kommer i regjering.

Gjennom åtte år med et ikke-sosialistisk flertall har studentene fått gjennomslag for 11 måneders studiestøtte og en økning i studiestøtten utover pris- og lønnsvekst som betyr rundt 15 000 kroner mer å rutte med i året. I tillegg doblet vi antall tilskudd til studentboliger sammenlignet med den forrige rødgrønne regjeringen som betyr at vi har gitt tilskudd til bygging av rundt 17 000 studentboliger.

Vi har også gjort store og små endringer som har styrket studentenes rettigheter gjennom lovfestingen av studentombud, innført krav om to sensorer og innført et forbud mot gjengjeldelse når studenter varsler om kritikkverdige forhold.

Det er trist å se at den nye regjeringen ikke vil være med på det viktige løftet det ville vært for norske studenter og elever med å gi dem et strømstipend på 1 000 kroner, fordi det haster.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS