forskningspolitikk

Ap vil flytte forskning og forvaltning til Nord-Norge

Det må utdannes og forskes bredt i nord, mener Arbeiderpartiet. I en rapport foreslår de å flytte Norsk Romsenter og deler av Fiskeridirektoratet nordover.

Stortingsrepresentant Martin Henriksen har ledet Arbeiderpartiets nordområdeutvalg.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde, mener Arbeiderpartiet. I en fersk utredning foreslår partiets nordområdeutvalg å styrke forsknings- og forvaltningsinnsatsen i regionen. De vil flytte hele Norsk Romsenter til Nord-Norge og deler av fiskeridirektoratet. Forslagene skal diskuterer på landsmøtet til våren for å bli til politikk som skal kapre velgere i våre nordlige landsdeler.

Ressursforvaltning, havbruk og romfart

– Norge trenger en ny nordområdepolitikk som har større ambisjoner, er nærmere folk og som satser på en grønnere framtid. Det mest sentrale i nordområdepolitikken det neste tiåret vil være å bygge kunnskap, skape nye arbeidsplasser av ressursene og løse klimakrisen. På den måten vil vi styrke nordområdenasjonen Norge, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i forbindelse med lanseringen av nordområdeutvalgets rapport.

«Utvalget foreslår et løft for samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til nordområdene for å få nødvendig kunnskap om befolkningsutvikling, levekår, bosetting og arbeidsmarked. Vi vil også utvikle nye forskningsprogrammer for nordområdene særlig innen ressursforvaltning, havbruk, romaktivitet, energi og klima, som involverer de norske universitetene og partene i arbeidslivet » heter det i rapporten som ble lagt frem i forrige uke.

Toppforskningssenter

Utvalget mener også at samarbeidet mellom Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Nord universitet bør styrkes. De foreslår også at det opprettes nye toppforskningssentre i landsdelen, kombinert med et regionalt talentprogram.

«Utvalget foreslår at det opprettes nye toppforskningssentre, kombinert med et regionalt talentprogram i samarbeid med internasjonale toppinstitusjoner som kan gi nye impulser og ledende forskning. Relevante fagområder er klimaforskning, fornybar teknologiutvikling, havbruk, fiskeriog havforvalting, samfunnsforskning og romvirksomhet,» heter det i rapporten.

Argumentasjonen er blant annet at kompetansen om nordområdespørsmål bør ligge nært ressursene og utfordringene.

«Derfor kan flere virksomheter med fordel være basert i nord. Over 80% av de norske havområdene ligger i nordområdene, og en stor del av kompetansen og institusjoner knyttet til havet bør finnes der. Utvalget foreslår å bygge opp et fiskeriog havbruksjuridisk miljø i nord som kan supplere den nasjonale forvaltningen. Utvalget vil at Fiskeridirektoratet deles, med et eget fiskeri- og havbrukstilsyn lokalisert i nord. Et nasjonalt senter om bærekraftig havforvaltning globalt bør etableres i tilknytning til BarentsWatch og Senter for hav og Arktis. Det bør vurderes om disse tre skal danne et nytt kraftfullt havsenter. Norsk Romsenter bør flyttes til nord, der forskningsmiljøer og eksisterende industri finnes og skal bygges videre opp i romjordaksen Andøya - Narvik – Tromsø - Svalbard.»

Beredskap i Bodø

Partiets nordområdeutvalg mener Ap bør anbefale at Andøya Spaceport blir realisert så raskt som mulig og at det utvikles et nasjonalt senter for rombasert virksomhet i tilknytning til Spaceporten. De vil at et senter for jordobservasjon i Tromsø knyttes til kompetansemiljøet ved K-SAT, UiT og Norsk Polarinstitutt. I tillegg mener utvalget at det bør opprettes et senter i Bodø knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap med vekt på utfordringer i nord.

Når det gjelder samisk kultur trekker de frem Sámi allaskuvla/Samisk høgskole som spiller en avgjørende rolle i å fremme og utvikle samisk kultur og språk på tvers av landegrensene i nord.

«Det er viktig å styrke og utvikle Sámi allaskuvla for å få utdannet flere samiskspråklige lærere, sykepleiere og andre fagpersoner med samiskspråklig og kulturell kompetanse, samt å sikre det samiske innholdet i profesjonsutdanningene ved andre universiteter og høgskoler.»

Møter tung motstand

Forslaget har allerede møtt motstand i sentrale forskningmiljøer knyttet til nordområdene. Havforskningsdirektør Sissel Rogne og direktør for Norsk Polarinstitutt Ole Arve Misund har skrevet et felles innlegg i iTromsø, der de stiller kritiske spørsmål til Arbeiderpartiutvalgets forslag.

«Etter vårt syn går Ap i motsatt retning – og risikerer å bygge ned og fragmentere fremfor å styrke og konsolidere. Aps foreslåtte modell legger opp til snever sektortenkning og ressurskrevende konkurranse. Det er det siste vi trenger i disse dager,» heter det i de to direktørenes innlegg.

De vil heller ikke ha noe av et havsenter som Ap-utvalget ser for seg.

«Vi ser heller ikke verdien av (nok) et nytt havsenter, og undres over konstellasjonen som her er tenkt. Hvorfor satses det på små institusjoner som i all hovedsak henter sitt innhold fra andre,» spør de to direktørene.

Martin Henriksen har ikke besvart Khronos henvendelser om denne saken.

Powered by Labrador CMS