styringsform

Åpent om valgt eller ansatt rektor i Agder

For fire år siden var det hårfin margin i styret ved Universitetet i Agder for å fortsette med rektorvalg. Onsdag ligger det an til en ny thriller om saken.

Sunniva Whittaker, UHR-leder.
Sunniva Whittaker, UHR-leder.
Publisert

14. september skal styret ved Universitetet i Agder vedta om det fortsatt skal være valgt rektor ved universitetet, eller om UiA skal gå over til normalmodellen i universitets- og høyskoleloven, som er ansatt rektor og ekstern styreleder.

I september for fire år siden vedtok styret med kun én stemmes overvekt å fortsette med valgt rektor fram til 2023.

En intern høring som ble offentliggjort i juni viste stort flertall blant ansatte og studenter for å beholde ordningen med valgt rektor.

Delt innstilling

I innstillingen til styret er det ingen anbefalt modell. I stedet presenteres to alternativer:

Fakta

Valgt eller ansatt rektor

Valgt rektor som også er styreleder:

 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen i Volda
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo

Ansatt rektor og ekstern styreleder:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø
 • Høgskolen i Østfold
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Enten å fortsette som i dag med valgt rektor som også er styreleder og med en universitetsdirektør som øverste administrative leder. Eller å gå over til å en modell med ansatt rektor som er både faglig og administrativ toppleder, der styreleder er ekstern.

Det er direktør for samfunnskontakt, Paal Pedersen, som fremmer saken for styret. Det skyldes at universitetsdirektør Seunn Smith Tønnessen er inhabil, i og med at stillingen hennes vil bli direkte berørt hvis styret vedtar å endre styringsform.

Styret hadde en foreløpig diskusjon om å endre styringsform på styremøtet i juni, men denne diskusjonen ble tatt bak lukkede dører. Ifølge rektor og styreleder Sunniva Whittaker var det for at styret skulle kunne ha en fri diskusjon seg imellom, stille spørsmål og finne ut hva de trengte av ytterligere grunnlag før vedtak i september.

Flest med ansatt rektor

I dag har 12 statlige universiteter og høgskoler ansatt rektor, mens 9 har valgt rektor. Selv om ansatt rektor er lovens normalmodell, er det opp til hvert institusjonsstyre å bestemme om rektor skal være valgt eller ansatt.

Styret ved Høgskulen i Volda er den siste som har vedtatt styringsform, og der ble det i juni knapt flertall på 6 mot 5 for å fortsette med valgt rektor.

Ved UiT Norges arktiske universitet stemte 6 mot 5 i styret for å endre styringsform fra 1. august 2021, og Dag Rune Olsen ble universitetets første ansatte rektor.

Vil slippe nye runder hvert fjerde år

Hvis styret ved UiA går for fortsatt rektorvalg, foreslås det at rektor velges i team med en prorektor, og ved begge alternativer foreslås det at styrets vedtak også skal gjelde for fremtidige rektorperioder med mindre styret selv vil ta saken opp til ny vurdering.

I juni gikk 112 ansatte og studenter ved UiA ut i en kronikk i Khrono mot det de kalte en unødvendig omkamp om egne vedtak. De advarte på det sterkeste mot å endre styringsform og skrev:

«I stedet for å presse gjennom en omkamp om egne vedtak bør UiA-styret utrede hvordan dagens ordning kan gi de ansatte større opplevelse av medvirkning og eierskap til organisasjonen.»

Sunniva Whittaker skrev i et svarinnlegg at hun mener det er sunt å diskutere styringsform og at det er nødvendig å gjøre et nytt styrevedtak fordi forrige vedtak bare gjaldt for perioden 2019-23.

Whittaker har ikke tatt stilling til styringsform, får Khrono opplyst.

På spørsmål om hun er aktuell for en ny rektorperiode fra 2023, svarte hun tidligere denne uken:

— Nå ser jeg frem til neste ukes grundige styrebehandling av spørsmålet om styringsform. Jeg vil ta stilling til eget kandidatur senere.

Mente tiden ikke var inne i 2018

Styret som skal vedta ledelsesform i september, er ikke det samme som i 2018, og den eneste som er igjen fra det gamle styret, er et eksternt medlem, direktør Tom Fidjeland i teknologiklyngen GCE Node.

Den gangen sa flere av styremedlemmene som stemte for valgt rektor at de på sikt mente at modellen med ansatt rektor ville være den beste lenger fram i tid, men at tiden ikke var inne til å gjøre nye store organisatoriske endringer ved UiA på det tidspunktet.

Mulig tidsplan

Hvis UiA-styret vedtar å beholde dagens styringsform, blir fristen for å fremme kandidater i desember, og rektorvalg i januar eller februar 2023.

Hvis styret derimot vedtar å endre styringsform, blir prosessen mer arbeidskrevende, og det må skje mange endringer i universitetets organisasjon. Stillingen kan lyses ut i november med søknadsfrist i desember og ansettelse i mars, ifølge saksframlegget.

Powered by Labrador CMS