ledelsesmodell

Tar debatt om styringsmodell bak lukkede dører

Styret ved Universitetet i Agder skal diskutere styringsform for lukkede dører 14. juni. Internt ønsker et stort flertall å fortsette med valgt rektor.

Rektor og styreleder Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder sier at styret ønsker en fri diskusjon om styringsform på et lukket seminar 14. juni, før saken kommer opp igjen og modell skal vedtas 14. september.
Publisert Oppdatert

Diskusjonen i styret om hvilken ledelsesmodell Universitetet i Agder skal ha fra 1. august 2023, blir tatt på et lukket seminar dagen før styremøtet 15. juni.

14. september skal styret så vedta om det fortsatt skal være valgt rektor ved universitetet, eller om UiA skal gå over til normalmodellen i universitets- og høyskoleloven, som er ansatt rektor og ekstern styreleder.

I dag har 12 statlige universiteter og høgskoler ansatt rektor, mens 9 har valgt rektor. Selv om ansatt rektor er lovens normalmodell, er det opp til hvert institusjonsstyre å bestemme om rektor skal være valgt eller ansatt.

Også Høgskolen i Volda skal velge styringsform, og her gjøres vedtaket 16. juni.

I september 2018 var det litt av en thriller i styret ved Universitetet i Agder da styreform skulle vedtas, og det var til det siste uklart hva styret ville lande på. Det endte med kun én stemmes overvekt å fortsette med valgt rektor fram til 2023.

Holdes unna offentligheten

Til tross for at saken vekker stor interesse, vil styrets diskusjon om styringsform foregå for lukkede dører på seminaret tirsdag. Dette selv om saken står på sakskartet til styremøtet dagen etter og har et forslag til vedtak som lyder: «Styret tar høringsinnspillene om styringsform til orientering og som en del av beslutningsgrunnlaget for endelig vedtak i styremøtet 14. september». På seminaret er det satt av to timer til å diskutere styringsform.

Alle sakens dokumenter er lagt åpent på UiAs nettsider, inkludert svarene på den interne høringen om styringsform.

«Vil sikre fri diskusjon»

— Hva er begrunnelsen for å holde diskusjonen i styret unna offentligheten?

— Når dette er lagt opp som en diskusjon under det lukkede styreseminaret er det for å sikre at styremedlemmene får ha en fri diskusjon seg imellom rundt det eksisterende saksgrunnlaget for denne viktige saken, stille sine spørsmål og sammen kan finne ut hva man ønsker seg av ytterligere grunnlag før vedtakssaken i september. Diskusjonen knyttet til selve vedtaket skjer selvfølgelig i åpent møte i september, skriver rektor og styreleder Sunniva Whittaker i en e-post.

— Er ikke dette en sak for styremøtet, ikke seminaret? Den står jo på sakskartet til styremøtet?

— Dette er først og fremst gjort for å gi styremedlemmene og offentligheten tilgang til høringsuttalelsene og det øvrige saksunderlaget, og vi ønsker åpenhet rundt at dette skal diskuteres i styrets seminar nå.

Whittaker sier videre at styreseminarene ved UiA brukes for at styremedlemmene skal få god tid og anledning til å sette seg inn i strategisk viktige saker, før sakene kommer til vedtak.

«Burde være åpent»

Leder av Studentorganisasjonen i Agder, Kristian Fredrik Meyer Ødegård, er påtroppende medlem av universitetsstyret, valgt inn av studentene.

Han mener i utgangspunktet at diskusjonen i styret om ledelsesmodell burde gå for åpne dører og også strømmes.

Studentleder Kristian Fredrik Meyer Ødegård ved Universitetet i Agder.

— Absolutt. Det kan også virke mot sin hensikt å holde diskusjonen bak lukkede dører. Det kan gi en pekepinn om hvordan det vil bli hvis UiA får ansatt rektor og vi får mer lukkede prosesser, sier han.

Han legger likevel til at han har forståelse for at styret har behov for å la noen deler av diskusjonen foregå lukket.

— I det minste hadde det vært bedre om saken var delt opp, slik at man også hadde en åpen diskusjon, legger han til.

Studentorganisasjonen (STA) har levert en høringsuttalelse der de helt klart ønsker at UiA fortsatt skal ha valgt rektor.

Det er også de aller fleste som har levert høringsuttalelser. Bare Fakultet for teknologi og realfag går inn for ansatt rektor.

Også ved forrige høringsrunde, i 2018, var det et klart flertall for valgt rektor.

«Et veldig godt spørsmål»

Styremedlem Ronald Mayora Synnes er valgt inn av midlertidig vitenskapelig ansatte og går ut av styret til sommeren.

Ronald Mayora Synnes sitter i universitetsstyret, men er avtroppende.

Burde den innledende diskusjonen i styret om valgt eller ansatt rektor vært tatt for åpne dører?

— Det er et veldig godt spørsmål, men jeg må overlate til styreleder å svare på det, sier han.

Han sier videre at han er enig med de 112 ansatte ved UiA som i en kronikk i Khrono stiller spørsmål ved behovet for å ta opp igjen styreform ved institusjonen nå, ettersom saken var oppe for fire år siden.

— Det skaper uro i organisasjonen når denne diskusjonen kommer opp igjen for hver ny styreperiode, noe kronikken fra de 112 ansatte beviser. Jeg mener at styringsmodellen vi velger ikke bør være tidsbegrenset, sier han.

Ser det ikke som så alvorlig

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved UiA, Tom Roar Eikebrokk, sier først at det er klart man ønsker at saker skal diskuteres åpent.

— Men jeg synes ikke det er så alvorlig at styret tar denne diskusjonen lukket, i og med at den kommer opp på nytt i september, sier han.

Eikebrokk er en av de 112 som har skrevet under på kronikken, og han sier at mange flere hadde undertegnet om den var blitt sendt rundt.

— Reaksjonen fra ansatte er at dette er en diskusjon vi ikke trenger. Valg av styringsform er ikke en problemstilling. Vi har det bra med valgt rektor og mener det er mest demokratisk, sier han.

I et svarinnlegg i Khrono påpeker imidlertid Sunniva Whittaker at vedtaket i 2018 ble gjort med tidsbegrensning til perioden 2019-23.

Mente tiden ikke var inne i 2018

Styret som skal vedta ledelsesform i september er ikke det samme som i 2018, og den eneste som er igjen fra det gamle styret er et eksternt medlem, direktør Tom Fidjeland i teknologiklyngen GCE Node.

Den gangen sa flere av styremedlemmene som stemte for valgt rektor at de på sikt mente at modellen med ansatt rektor ville være den beste lenger fram i tid, men at tiden ikke var inne til å gjøre nye store organisatoriske endringer ved UiA på det tidspunktet.

Høring gir stort flertall for valgt

Den interne høringen ved UiA er ganske unison for å beholde ordningen med valgt rektor. Ved Fakultet for samfunnsvitenskap og Avdeling for lærerutdanning er holdningen delt, men det er flertall for valgt rektor.

Handelshøyskolen ønsker at ordningen med valgt rektor videreføres og sier at dette gir mandat og legitimitet til rollen. Det samme gjør Fakultet for humaniora og pedagogikk, som sier at valgt rektor kan bidra til å bygge samfunnets demokratiske «grunnmur».

Fakultet for kunstfag og Fakultet for helse og idrettsvitenskap er også klart for valgt rektor, mens Fakultet for teknologi og realfag anbefaler ansatt rektor og ekstern styreleder.

Forskerforbundet og Parat har også levert høringssvar og går for valgt rektor, og det samme gjør Studentorganisasjonen i Agder (STA).

UiT Norges arktiske universitet er den siste av de statlige institusjonene som har gått fra valgt til ansatt rektor. Endringen ble innført fra 1. august 2021 med 6 mot 5 stemmer i styret, men også der var det et nesten entydig ønske internt om å fortsette med valgt rektor.

Powered by Labrador CMS