allmøte

Åpner for mange flere på kontorene

OsloMet har vært restriktive på å slippe ansatte tilbake på kontorene. Men nå er tilnærmingen mer avslappet.

Prorektor Nina Waaler og rektor Curt Rice møtte ansatte til digitalt allmøte. Rundt 700 ansatte var innom.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor Curt Rice tror det blir mulig for mange ansatte på OsloMet å komme tilbake til kontorene til høsten.

— For de som har cellekontor er det fullt mulig å være tilbake på kontoret til høsten, sa han på et digitalt allmøte for ansatte på OsloMet fredag formiddag.

— Vi har fått en litt mer avslappet tilnærming til dette nå, sa han som svar på et spørsmål som kom inn under allmøtet.

Spørsmålet var om ansatte kan være på kontoret hver dag til høsten.

Spørsmålet var et av cirka 50 spørsmål som kom inn under det digitale allmøtet, der rundt 700 ansatte var innom.

Foreslo turnus-ordning

I mai foreslo Curt Rice 14 dagers turnus for ansatte til høsten, det vil si at ansatte skulle kunne jobbe fire dager på kontoret, men deretter jobbe hjemmefra i ti dager.

Dette foreslo han i en Facebook-post.

— Det kommende akademiske året vil være langt fra «tilbake-til-normalen». Logistikken vil bli ekstremt krevende. Jeg sier ikke at det er den riktige løsningen, men vi er nødt til å tenke nøye gjennom kombinasjonen av mest mulig tilstedeværelse og minst mulig spredning. Og det skjer ikke ved å si at ansatte som vil være på kontoret, kan være på kontoret. Det er ikke tilstrekkelig, sa Rice da.

Ikke likt for alle

Rice stilte på det digitale allmøtet fredag, sammen med prorektor for utdanning, Nina Waaler.

De understreket at det ikke trenger å være samme løsning for alle når det gjelder å jobbe hjemme eller på arbeidsplassen.

— Hvis flere ønsker hjemmekontor 1-2 dager i uken, bør det ikke være noe i veien for det, sa Waaler.

— Og vi må ivareta de som er i risikogrupper; de må få lov til å jobbe hjemme mer, sa Rice.

De sa videre at den største utfordringen blir å klare én-meters regelen i klasserommene og andre undervisningssituasjoner.

— Vi planlegger for usikkerhet, men går ut fra at én-meters-regelen vil gjelde, sa Waaler, og fortalte at de har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan universitetet skal tilpasse seg til smittevernreglene til høsten.

Forskning i baksetet

Spørsmålene som kom inn fra ansatte dreide seg om alt fra hvordan OsloMet skal forholde seg til «Black lives matter»-bevegelsen til hvorfor det ikke er vann i Bislet-bekken som renner gjennom campus i Pilestredet.

Et av spørsmålene handlet om at arbeidsgiver har omdisponert arbeidstid fra forskning til undervisning, for å få til digital undervisning som en del av den nasjonale dugnaden. Hvordan skal dette merarbeidet løses framover, lød spørsmålet.

— Mange har måttet sette forskningen til side. Det må vi se på, for å finne kompensasjon for, svarte Nina Waaler.

— Vi kan ikke holde på med dugnad framover. Forskning er satt litt i baksetet, og det må vi gjøre noe med, svarte Rice.

Utreder Romerike

Noen av spørsmålene handlet om OsloMets planer på Romerike, etter at universitetsstyret har vedtatt å ikke forlenge leieavtalen på Kjeller.

— Det er et prosjekt som umiddelbart tar oss inn i et statlig regime, der utredninger kreves. Vi skal snakke med fakultetene som har folk på Kjeller og prøve identifisere miljøer på Romerike som det kan være interessant for oss å samarbeide med, sa Rice.

Prrosjektet er delt i to; et for å avslutte leieforholdet og flytte fra Kjeller og et annet for å finne passende lokalisering. Det er lyst ut prosjektlederstillinger for disse.

Rektor Rice og Nina Waaler understreket at det ikke er gitt at de som er på Kjeller i dag fortsatt skal være på Romerike.

— Dette handler ikke om at vi skal finne en ny bygning for de som er på Kjeller i dag. Ut fra gode saklige og faglige argumenter skal vi finne ut hvilke miljøer som skal være på Romerike, og det trenger heller ikke være to adskilte campuser. Et studieprogram kan for eksempel ha aktivitet begge steder, sa rektoren.

Han informerte også om at rektoratet har besluttet å være tilstede på Kjeller én dag i uka for å etterkomme ønsket om mer stedlig ledelse. Det blir i første rekke Nina Waaler, men Curt Rice vil også være der av og til, opplyste han.

Powered by Labrador CMS