vikingtidsmuseet

Appell til regjeringen: — Ikke utsett anleggsarbeidene

Ledelsen ved Universitet i Oslo og Kulturhistorisk Museum har sendt en appell til regjeringen der de ber innstendig om at arbeidet med Vikingtidsmuseet ikke stopper opp.

Kostnadene for byggingen av nytt vikingtidsmuseum må ned, men lederne i prosjektet ber regjeringen innstendig om å ikke stoppe opp arbeidet mens man finner ut av rammen.
Publisert

«Det haster med nytt Vikingtidsmuseum - Ikke utsett anleggsarbeidene».

Slik åpner et brev signert Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, Håkon Glørstad, museumsdirektør ved Kulturhistorisk museum og Ellen Horn, styreleder ved Kulturhistorisk museum.

Adressaten er satt til regjeringen. De tre lederne kommer med en appell i brevet om at byggearbeidet må fortsette mens man finner ut av kostnadsrammen.

— Vi sender denne appellen fordi dette er en sak som betyr veldig mye for oss og som vi er veldig opptatt av skal være godt belyst. Når regjeringen skal ta et valg om veien videre for museet, så skal det ikke være noe tvil på hva som er riktig valg. Derfor har vi både rektorat, direktør og styret som skriver under på dette, forklarer Glørstad til Khrono.

Trekker frem tre grunner til at det haster

I brevet sier lederne at de er enig at det må utarbeides nye sikre kostnads- og styringsrammer for å sikre forutsigbare rammer for ferdigstillelse av museet. I utgangspunktet har museet en kostnadsramme fra Stortinget på rundt 2,14 milliarder kroner, men anslaget har vært at det kan koste opp mot 3,14 milliarder kroner. Det har de fått beskjed om å ordne opp i. Statsbygg la frem fire alternative muligheter 10. juni.

Så håpte man at prosjektet kunne reddes gjennom revidert nasjonalbudsjett. Men formuleringen i avtalen mellom regjeringspartiene og SV har skapt usikkerhet på hva som skjer videre med prosjektet.

«Det er behov for at det utarbeides nye kostnads- og styringsrammer, men partiene mener dette må skje uten at det oppstår unødvendige forsinkelser i prosjektet», heter det i en del av avtalen.

Derfor går ledelsen ved museet og UiO ut med tre punkter som gjør at de kategoriserer omstendighetene for prosjektet som alvorlige:

  • Vikingskipshuset er stengt for publikum og kan ikke gjenåpnes som museum. Gjenstandene forberedes for byggeprosess og flytting. De er nå for en periode mer utsatt for ødeleggelser enn tidligere. Dette er en kalkulert risiko for å skape bedre bevaringsforhold i framtiden. Det haster med å få samlingen inn i nytt museum.
  • Prosjektet har kommet altfor for langt for at det er mulig å gjøre store innsparinger. Forsinkelser spiser av midlene avsatt til bygging. Nedsatt funksjonalitet på grunn av kutt vil undergrave inntjeningsgrunnlaget for museet. Store endringer av prosjektet vil medføre bortfall av gavefinansiering, i alt 200 millioner. Universitets investeringer risikerer å gå tapt.
  • UiO har investert store summer i sikringsarbeid og planlegging av museet, og har skaffet ekstern privat finansiering til utstillinger og formidlingsløsninger for til sammen 300 millioner kroner for å skape gode publikumsopplevelser som kommer hele samfunnet til gode.

Håper på svar denne uken

— Formuleringen i revidert nasjonalbudsjett tolket vi som at regjeringen ønsket å gå videre med gravearbeidet i prosjektet og komme i gang med det. Men det er mer uklart hvordan de forholder seg til kostnadsrammen. Vil man gå ut med den eller bruke sommeren til å finne ut av det? Det er litt uklart for oss, sier Glørstad.

UiO-rektoren uttalte til Khrono forrige uke at han håper de skal få svar på dette denne uken.

– Vi får håper at det kommer et regjeringsnotat i løpet av neste uke der regjeringen sikrer at utviklingen av vikingtidsmuseet ikke stopper opp nå, sa Stølen til Khrono da.

— Jeg setter min lit til at regjeringen tar en god beslutning og viser god dømmekraft. Om denne appellen kan bidra til det så har den tjent sin hensikt, slår museumsdirektør Glørstad fast.

Powered by Labrador CMS