Dekan på mediefag ved Høgskulen i Volda, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, har stått i front for flere endringsprosesser parallelt og avdelingen er i en «brytningstid» der ledelsen i Volda innfører mer styring og kontroll, heter det i en arbeidsmiljørapport. Dårlig forankring kan koste dekanen jobben. Foto: Høgskulen i Volda

Arbeidsmiljørapport avdekker sterk motstand mot endringer i Volda

Konflikt i Volda. Dårlig forankrede endringsprosesser og sterk motstand mot endringer er noen av årsakene til en tilspisset konflikt som kan føre til at dekan ved mediefag på Høgskulen i Volda, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, kan måtte gå av.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bakgrunnen for situasjon som har tilspisset seg de siste dagene er konklusjonene fra en arbeidsmiljøgransking gjennomført våren 2019 av bedriftshelsetjenesten Stamina. Samtlige ansatte har bidratt i en anonym intervjuundersøkelse. Denne undersøkelsen kom i stand etter at avdelingen skåret svært dårlig på en ordinær arbeidsmiljøundersøkelse (ARK-undersøkelse) fra november 2018.

Hovedkonklusjon i rapporten er klar:

Det er ikke kjekt når mange er misfornøgd med leiaren sin, Det er likevel ikkje uvanleg at ein organisasjon med den første store endringa på lang tid, fører til misnøye. Endring er krevande.

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn

 • Arbeidsmiljøet er ikke fullt ut forsvarlig, det foreligger brudd på arbeidsmiljølovens paragraf 4-1.
 • Arbeidsgiver har plikt til å gripe fatt i situasjonen og gjenopprette et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø.

Rapporten fra våren 2019, laget av Stamina Helse, ble presentert for tillitsvalgte, ledelse og ansatte 5. juni. Khrono har fått innsyn i en sladdet versjon av rapporten.

Fakta

Arbeidsmiljø i Volda

I november 2018 ble det gjennomført en ARK-undersøkelse (arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelse) ved Høgskulen i Volda.

ARK-undersøkelsen ga så mange negative funn for Avdeling for mediefag at det var grunnlag for å underslkel situasjonen nærmere.

I februar/mars ble det jobbet fram et samarbeid med Stamina Helse som har gjennomført en anonym medarbeideundersøkelse der alle ansatte har deltatt.

Undersøkelsen ble gjennomført i april 2019. Alle ansatte deltok. de ble intervjuet direkte i ca 30 minutter med ofaste spørsmål som var fastsatt i samarbeid med vernetjenesten og de tillitsvalgte.

I løpet av mai ble funnene presentert for ledelsen. Dekan Rotevatn svarte skriflig, et svar som er vedlagt rapporten til stamina Helse.

5. juni ble først ledelse, så de ansatte presentert for hovedfunnene i rapporten.

Hovedkonklusjon: Arbeidsmiljøet er ikke fullt ut forsvarlig, det foreligger brudd på arbeidsmiljølovens paragraf 4-1. Arbeidsgiver har plikt til å gripe fatt i situasjonen og gjenopprette et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø.

Et flertall er kritiske

Stamina Helse skriver blant annet i sine konklusjoner:

«Basert på samla tilbakemelding frå de tilsette, er det u.t. si vurdering at arbeidsmiljøet ved AMF medfører uheldig psykisk belastning for ein betydeleg del av de tilsette. Vi må derfor konkludere med at det etter samla vurdering av faktorane som påverkar arbeidstakarane ligg føre brot på AML §4-1. Arbeidsmiljøet er dermed ikkje fullt ut forsvarleg.»

Stamina Helse går i sin rapport også gjennom ulike punkter, deriblant tilbakemeldinger om dekanen.

Halvparten av de ansatte er kritiske til dekanen, og rundt 25 prosent er mer nøytrale, men også kritiske. Ca 25 prosent av de ansatte er først og fremst positive til dekanen, og trekker fram at hun har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Dekanen er tydelig og resultatorientert, hyggelig og imøtekommende heter det fra denne delen av de ansatte.

Dette står i sterk kontrast til tilbakemeldinger fra et flertall av de ansatte.

De trekker fram at dekanen har prioritert å være til stede på andre arenaer enn på avdelingen, og at hun dermed har blitt lite kjent med ansatte og arbeidsmiljø.

Les også: Høgskulen i Volda: Nedslående undersøkelse av arbeidsmiljøet ved Avdeling for mediefag

Stamina Helse er også tydelige på at de mener mer tilstedeværende ledelse ville gjort at dagens problemer kunne ha vært fanget på et tidligere tidspunkt og at man muligens kunne ha unngått det høye konfliktnivået.

Det blir trukket fram at dekanen har kommet med en rekke endringers om ikke er godt nok forankret og gjennomført blant de ansatte, «dekanen må besinne seg, vi trenger ro», er et utsagn fra en ansatt.

Motstand mot endringer og dårlig forankring

Vedlagt rapporten fra Stamina helse er det et tilsvar fra dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

Innledningsvis skriver hun blant annet:

«Ei undersøking som ARK er kjempeviktig og bra, nettopp fordi det gjer at alle kan seie meldinga si om tilhøva på jobben. Arbeidsmiljøet har vore for dårleg over mange år. For at vi skal få det betre på jobb treng vi å bli samde om konkrete område vi må jobbe med. Ein person kan ikkje gjere det åleine, vi må gjere det saman.»

Hun skriver også at det nå for første gang på 50 år gjennomført endringer ved Avdeling for mediefag.

Fakta

Frustrasjon i rapporten

Her er noen av utsagnene Stamina Helse har valgt å ta med i sin rapport:

 • «Eg har aldri vore i eit så dårleg arbeidsmiljø»
 • «Opplever at situasjonen er alvorleg. Klump i magen, kva er det neste som skjer?»
 • «Det generelle arbeidsmiljøet er elendig»
 • «Det er slitsomt å vere i miljøet. Har det til langt opp i halsen. Energitappande»
 • «Der er mange som opplever dette som ein stor del av livet, mange ligger våkne om natta»
 • «Det å gå i den sure stemninga er uholdbart»
 • «Det har lagt seg eit teppe over avdelinga siste par åra som gjer at folk har mista frimodigheita. Folk er i negativt sinnsleie, det er dårleg stemning»
 • «No ønsker folk å vere minst mogleg synlige»

Kilde: Arbeidsmiljøgransking, AMF, Høgskulen i Volda, utført av Stamina Helse

Også rapportskriverne fra bedriftshelsetjenesten Stamina viser til at det er mye motstand mot endringer blant de ansatte, og at endringene som har vært gjennomført de siste tre årene ikke er godt nok forankret.

I rapporten vises det til endringer som blant annet nytt mediehus, innføring av arbeidsplaner for å få bedre oversikt over arbeidstiden og organisasjonsendringer med innføring av tre institutter. Instituttlederne er blitt oppnevnt av dekanen og skal ha personal- og budsjettansvar.

3/4 av de ansatte mener at endringene kun ha skjedd på papiret og ikke i praksis.

Også de som har skrevet rapporten peker på at det har pågått flere endringsprosesser parallelt og at avdelingen er i en «brytningstid» der ledelsen i Volda innfører mer styring og kontroll.

Dårlig kommunikasjon og kollegialt miljø

Kritikken mot ledelsen handler blant annet om:

 • kommunikasjon
 • prioriteringer
 • lojalitetsplassering
 • uryddige prosesser rundt konflikthåndtering

I tillegg til misnøye med dekan og en fjern sentral ledelsen forøvrig, mener også halvparten av de ansatte at det er et dårlig kollegialt miljø på avdelingen med baksnakking og mye direkte negativ språkbruk.

Dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn skriver i sitt tilsvar, som er vedlagt rapporten også:

«Det er ikke kjekt når mange er misfornøgd med leiaren sin, Det er likevel ikkje uvanleg at ein organisasjon med den første store endringa på lang tid, fører til misnøye. Endring er krevande.»

Dekanen avslutter sine halvannen side skriftlige svar blant annet med:

Fakta

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn (44) er journalist og ble ansatt som dekan ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda i 2016.

Hun har journalistisk bakgrunn blant annet fra Sunnmørsposten og Bergens Tidende.

1999–2002 var hun programleder i NRK Dagsnytt. Hun var vaktsjef og reporter i NRK Her og nå i 2002 og programleder i NRK Sporten 2002–2003.

Fra 2003 til 2008 arbeidet hun i Kanal 24. Der var Rotevatn med og bygde opp nyhetsredaksjonen til radiostasjonen åpnet 1. januar 2004.

Hun var debattredaktør 2004–2006 og nyhetsredaktør fra 2006.

2009–10 var hun rådgiver i I&M Kommunikasjon i Ålesund.

Fra 2010 til 2016 var Rotevatn daglig leder og ansvarlig redaktør og ansvarleg i det nynroske oppslagsverket Allkunne AS,

Rotevatn tok journalistutdanning på radiolinja ved Høgskulen i Volda 1997–99. I 2015 fullførte Rotevatn mastergraden i nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda. Hun har også tatt emner i statsvitenskap.

Kilde: Allkunne

«Då eg vart tilsett fekk eg i oppgåve å skape meir struktur ved avdelingen for mediefag. Noko av dette var å betale ned gjeld, sørge for ryddige arbeidsforhold for alle tilsette, likebehandle tilsette og styrke rutiner og sakshandsaming. det har eg prøvd å ta tak i saman med dykk.»

Og til slutt:

«Eg har lyst til å takke for alle for å være ærlege i denne prosessen (setning sladdet). Vi må stake ut ein kurs saman no, tilsette, organisasjonane og leiinga, for korleis vi ynskjer å ha det. Eg skal gjere ALT det eg kan for at vi skal lukkast i lag.»

Saken oppe i tre styremøter

Saken har i 2019 vært oppe på til sammen tre styremøter, 2.mai, 13. juni og 29. juli. Tidlig i vår ble det bestemt at det skulle gjennomføres en arbeidsmiljøgransking i samarbeid med Stamina Helse. En gransking de tillitsvalgte og fagforeningene var svært skeptiske til. De mente da at ARK-undersøkelsen var mer enn tydelig nok til at man kunne og måtte gå inn med tiltak.

Mandag 29. juli ble det kjent at det avtroppende styret ved Høgskolen i Volda samme dag avholdt et ekstraordinært styremøte bak lukkede dører.

Etter det Khrono er kjent med hadde rektor Johann Roppen fått fullmakt til å framforhandle en avtale med dekan Audhild Gregioursdattoter Rotevatn som innebar at hun enten sluttet ved høgskolen eller gikk over i en annen stilling.

Den øverste ledelsen i Volda har nå sendt melding til Rotevatn og hennes advokat om at de vil bruke arbeidsgivers styringsrett og omplassere dekanen dersom de ikke får til en frivillig avtale.

Overrasket over at så mange hadde manglende tillit

Tillitsvalgt for Forskerforbundet ved Avdeling for mediefag, Erling Siversten, trekker fram at Stamina-rapporten bekreftet og forsterket inntrykket av manglende tillit til ledelsen ved avdelingen og de kvalitative intervjuene med samtlige tilsatte ga et enda mer detaljert bilde av situasjonen.

— For egen del ble jeg overrasket over at 3/4 av de tilsatte hadde manglende tillit og de uttrykte at dette påvirket arbeidsmiljøet i en slik grad at Arbeidsmiljøloven krevde tiltak. Arbeidsmiljøet kan bare bli bedre, og det vil det, sier Siversten til Khrono.

— Vi ser at dekan Rotevatn, men også enkelte andre i ledelsen framstiller situasjonen som om at arbeidsmiljøet på denne avdelingen har vært like ille i svært mange år. Vi har fått bekreftet fra høgskoleledelsen at den forrige arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2015/16 ikke viste slike tall som denne. Er det forhold du også kan bekrefte?

— ARK-undersøkelsen fra 2016 viste ingen mistillit til dekan, og ledelsen kom ut på linje med resten av sektoren og Høgskulen i Volda. Følgelig kan jeg bekrefte at ledelsen kom langt bedre ut i forrige ARK-undersøkelse, svarer Sivertsen.

Etter det Khrono kjenner til forhandles det nå om sluttpakke for dekanen, og det er ventet en avklaring om kort tid.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS