Arendalsuka har vokst kraftig siden starten i 2012. I år er det i overkant av 1200 arrangementer, melder arrangørene. Foto: Siri Øverland Eriksen

Livslang læring topper debattene

Arendalsuka. Er den nye store reformen i universitets- og høgskolesektoren at studier blir et livslangt prosjekt? Livslang læring skal diskuteres i det vide og det brede i Arendal neste uke.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

«Lærekraftig utvikling» er tittelen på utredningen som regjeringens ekspertutvalg, ledet av seniorforsker Simen Markussen på Frischsenteret, la fram i juni, og livslang læring er også høyt oppe på agendaen på Arendalsuka 12.- 17. august.

I alt er det over 1200 arrangementer i løpet av uka, av disse grovt regnet rundt 200 med arrangører fra høyere utdanning og forskning. Torsdagen er spesielt tettpakket med arrangementer for og med universitets- og høgskolesektoren.

Livslang læringsreform?

Markussen-utvalget tok utgangspunkt i at vi må investere mer og bredere i kunnskap gjennom hele livet, og for å få dette til mener utvalget at utdanningstilbud må gjøres tilgjengelig for flere, at det må kunne tas i kombinasjon med arbeid, og at det i større grad enn i dag skal åpnes for egenfinansiering fra deltaker.

Fakta

Akademia på Arendalsuka

Torsdag 15/8 er dagen med aller tettest program innenfor høyere utdanning og forskning på Arendalsuka.

Her er noen av arrangementene denne dagen:

9:30 - 11:00: Toppmøte om forskning, arrangører Sintef og NTNU

10:00 - 11:00: Er universitetene og høgskolene rigget for at vi skal lære hele livet? Akademikerne

12:00 - 13:30: Hvordan blir framtidas universitet?. Arrangører: Arendalsuka, Universitets- og høgskolerådet, Universitetet i Bergen, NTNU og Norges Forskningsråd

13:30 - 14:30: Hvem vinner det akademiske karrierekappløpet? Arrangør: Nifu

14:00 - 15:00: Challenge Nørdic - akademia, språk og samfunn. Arrangør: Språkrådet

14:00 - 16:00: Under attack - why are authoritarian regimes targeting academia? Universitetet i Agder, SAIH og Forskerforbundet

15.00-16.00: Studentenes etterspørsel eller abeidslivets behov. Nifu

16:00 - 17:00: Den store debatten om forskning og høyere utdanning.Forskerforbundet og Norsk studentorganisasjon

Se hele programmet her

Temaet debatteres på en lang rekke arrangementer, og ikke minst på universitets- og høgskolesektorens hovedarrangement i den store salen i Arendal kultur- og rådhus torsdag 15. august. I år står Universitetet i Bergen, NTNU og Forskningsrådet bak dette hovedarrangementet, sammen med Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Spørsmålene som skal debatteres der er blant annet om livslang læring er den neste store reformen i UH-sektoren, og hvilken omstilling universiteter og høgskoler må gjennom for å se på utdanning i et livslangt perspektiv. Hva med klassisk kunnskap og dannelse i dette bildet? Er det bruk for det?

Lederen av Markussen-utvalget, Simen Markussen, innleder og blant de medvirkende er forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, konsernsjef i Schibsted Kristin Skogen Lund, NTNU-rektor Gunnar Bovim, rektor ved Universitetet i Bergen og UHR-leder Dag Rune Olsen, Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen og leder av Norsk studentorganisasjon Marte Øien.

Rigget for livslang læring?

Tidligere på torsdagen debatterer Akademikerne samme tema under tittelen «Er universitetene og høgskolene rigget for at vi skal lære hele livet?» .

Utvalgsleder og seniorforsker Simen Markussen skal i ilden også her, og diskutere hvordan norske universiteter og høgskoler skal innrette seg når samfunnets behov for kunnskap endrer seg. Et av spørsmålene er hvordan man skal unngå at en sterkere satsing på livslang læring går utover kvaliteten på grunnutdanningene.

I tillegg til Markussen deltar blant andre den nye rektoren ved Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker og Christen Krogh, prorektor for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania.

Også Kompetanse Norge skal diskutere Markussen-utvalgets utredning om livslang læring. Det skjer midt på dagen tirsdag 13. august, og med for å diskutere hvordan Norges behov for kompetanse skal dekkes i framtiden er blant andre tidligere rektor ved NMBU, nå områdedirektør i NHO, Mari Sundli Tveit, og Morten Dæhlen, dekan ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo. Direktør Gina Lund i Kompetanse Norge innleder.

Noen må ta regningen

Lånekassen er også opptatt av livslang læring og spør tirsdag ettermiddag hvem som skal ta regningen for den livslange læringen. Ifølge Lånekassen er dette en av de store utfordringene som må løses for at flere skal ta videreutdanning og få ny kompetanse.

«Man ser konturene av et spleiselag mellom individet, staten og arbeidsgiver komme frem, men hvordan skal dette faktisk fungere?», spørres det, og med for å debattere temaet er NAV-direktør Sigrun Vågeng, Mathilde Tybring- Gjedde fra Høyre og Rune Foshaug, som er avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon, NHO, i tillegg til Lånekassens administrerende direktør Nina Schanke Funnemark.

Spotify for livslang læring

Fleksibel utdanning Norge er en medlemsorganisasjon for virksomheter og enkeltpersoner som jobber med digitale og fleksible læringsformer. På Arendalsuka tirsdag morgen kaster organisasjonen fram ideen om et slags Spotify for livslang læring. Med dette mener de en tjeneste der man kan koble seg på en strøm av oppdaterte opplæringstilbud, der man i tillegg får veiledning ut fra hvilke interesser og kompetanse man allerede har.

Med på å diskutere denne ideen er blant andre viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal, kunnskapsdirektør i NAV Yngvar Åsholt og Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet.

Toppmøte om forskning

NTNU og Sintef kaller torsdag morgen sammen til det de kaller «Toppmøte om forskning: Hvilke muligheter gir Horisont Europa».

Her er det et topptungt lag som skal diskutere hvilke muligheter EUs neste rammeprogram gir for norske aktører og hvordan mulighetene bør gripes. Blant dem er konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef, Iselin Nybø, Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen, UiO-rektor Svein Stølen og representanter for næringslivet.

NIFU ganger to

NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) er også på Arendalsuka og har to arrangementer torsdag ettermiddag. «Hvem vinner det akademiske karriereløpet?» er først, og her er spørsmålet om universiteter og høgskoler får den kompetansen de trenger. Klarer de å konkurrere på det internasjonale arbeidsmarkedet for akademikere? Forskningsleder Nicoline Frølich i NIFU innleder og blant debattantene er rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen, Iselin Nybø og Forskerforbundets leder Guro E. Lind.

NIFU-forsker Håkon Høst har dimensjonering av høyere utdanning på dagsorden litt senere samme ettermiddag under tittelen «Studentenes etterspørsel eller arbeidslivets behov?».

Spørsmålet er hva som påvirker veksten i høyere utdanning; er det søkerne eller er det arbeidslivet og arbeidslivets behov? Med på å diskutere dette er foruten Høst, blant andre rektorene Svein Stølen ved Universitetet i Oslo og Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet, og dessuten Mari Sundli Tveit fra NHO.

Klima ganger 273

Flyskam er et nyord i 2019 og Universitetet i Bergen, Senter for klima og energiomstilling, spør hvordan universiteter og andre virksomheter kan kutte flyreiser, og om det kan gjøres slik uten at det går ut over virksomhetens effektivitet i vesentlig grad. Det skjer på et arrangement torsdag formiddag.

I alt kommer det opp 273 arrangementer hvis man søker på ordet klima i Arendalsukas program.

Medbestemmelse

Forskerforbundet viser til flere undersøkelser som tyder på at medbestemmelsen ved universiteter og høyskoler er under press. Blant annet viser Medbestemmelsesbarometeret at godt over halvparten av Forskerforbundets medlemmer mener arbeidslivet beveger seg i en mer autoritær retning. Det er klart flere enn i resten av arbeidslivet.

På arrangementet «Medbestemmelse under press? Status for universitetsdemokratiet» onsdag spør Forskerforbundet hva det betyr for universitetet som samfunnsinstitusjon hvis forskerne opplever mindre frihet, og hva kan gjøres for å styrke medbestemmelsen i akademia.

Med for å diskutere dette er direktør ved Universitetet i Bergen, Kjell Bernstrøm, AFI-forsker Eyvind Falkum. rektor Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder og Forskerforbundets leder Guro Lind.

U5 om kobling til næringslivet

De fem gamle breddeuniversitetene, U5, har gått sammen om arrangementet «Barrierer for bærekraft - Hvordan koble forskning og næringsliv for å øke innovasjonstakten i Norge?»

Fakta

Arendalsuka

Foregår 12.-17.august.

Arrangeres for 8. gang i år.

Antall arrangementer i år vil være drøyt 1200.

I fjor var det 1101 innmeldte arrangementer, av disse cirka 100 av arrangert av universitets- og høgskolesektoren.

Det var 204 stands i gatene og cirka 75.000 besøkende.

Programmet for hele uka

Kilde: Arendalsuka

Et av spørsmålene er om akademia bør ta større ansvar for å kommersialisere kunnskapen? Bør det bli mer attraktivt å kommersialisere enn å publisere? Arrangementet foregår onsdag morgen på Universitetet i Oslos innleide båt M/S Sunnhordland, og i tillegg til UiO er NTNU, NMBU, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet arrangører.

Nybø i politisk debatt

«Den store debatten om forskning og høyere utdanning» har Forskerforbundet og Norsk studentorganisasjon kalt sitt politiske debattmøte om aktuelle temaer innen forskning og høyere utdanning, blant dem regionale utdanningstilbud, universitetenes autonomi, studenthelse og studentøkonomi. Iselin Nybø møter Nina Sandberg fra Arbeiderpartiet og Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet til debatt.

Kraftig økning i arrangementer

I år melder Arendalsuka at det blir over 1200 arrangementer, 1239 sto på programmet noen dager før uka starter, mens det i fjor var 1101 innmeldte arrangementer. Det er en økning fra 50 i startåret 2012.

I tillegg var det i fjor 204 stands i gatene, cirka 350 akkrediterte pressefolk og cirka 75.000 besøkende, ifølge Arendalsuka

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS