Høgskulen i Volda klarar seg best åleine, meiner rektor Johann Roppen. Men høgskulen er den som ligg nederst på publiseringslista dersom ein samanliknar med andre statlege høgskular. Foto: Øystein Torheim

Volda: Skal handsama Rotevatn-klage, får besøk av Nybø og diskuterer publikasjonspoeng

Styremøte. Høgskulestyret i Volda får besøk av Iselin Nybø og skal handsama klagesak frå omplassert dekan Rotevatn. Dei vert også orienterte om at høgskulen kjem dårleg ut når det gjeld publiseringspoeng.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Sjå dagsorden og sjå styremøtet nederst i saka.)

Fosnavåg (Khrono): På sakskartet til Høgskulen i Volda sitt møte fredag 25. oktober står fleire saker som handlar om Avdeling for mediefag. Khrono har skrive fleire saker om avdelinga etter at dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn vart mellombels omplassert i august. Denne avgjerdsla har ho klaga på, og det er ei av sakene som skal handsamast i møtet. Denne saka har fleire vedlegg, som er unntekne offentlegheit.

Fakta

Styret i Volda 2019-2023

Inger Østensjø , prosjektleder i Stavanger kommune, satt også i det forrige styret, hun er den eneste som har blitt reoppnevnt.

Geir Terje Ruud , utviklingsdirektør i NTB med digitalisering i mediebransjen som spesialfelt.

Roar Tobro. leder avdeling for virksomhetsstyring ved NTNU.

Bodil Palma Hollingsæter har vært direktør for Innovasjon Norge Møre og Romsdal og er nå spesialrådgiver.

Ansattes representanter:

Teknisk/administrativt: Cecilie Røeggen

Faglige representantar: førsteamanuensis Eirik Søvik ved Institutt for realfag, førsteamanuensis Silje Louise Dahl ved institutt for sosialfag og førsteamanuensis Randi Myklebust ved Institutt for pedagogikk

Studentrepresentanter:

Tormod Malvin Sæther og Sara Brevik Breiland

Rotevatn kjem sjølv til å vera til stades, har ho stadfesta til Khrono. I tillegg skal det handsamast ei sak om tilsetjingsprosess for dekan ved Avdeling for mediefag, åremålet går ut i augsut neste år, og styret skal verta orientert om oppfølginga av arbeidsmiljøundersøkinga Ark ved same avdeling.

Nybø kjem

Møtet går føre seg i Fosnavåg, etter at styret har hatt seminar der torsdag. Til Fosnavåg kjem òg forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø.

Ho var i Volda i samband med studiestart i august, og hadde då med seg ei gladmelding om at ein kan starta arbeidet med det nye mediehuset.

Nybø var eigentleg invitert til det nye styret sitt første møte, som var i september, men då hadde ho ikkje høve til å koma til Sunnmøre.

Inspel om strengare krav til forsking

«Dersom HVO skal kunne hevde seg på vitskapeleg publisering, må vi rekruttere faglege til sette med forskingserfaring, og vi må stille strengare krav til levering av forskingsresultat når det gjeld tildeling av FoU-tid og FoU-midlar».

Det heiter det i ei av sakene styret ved Høgskulen i Volda skal handsama fredag. Saka har tittelen «status på utfordringar peika på i etatstyringsbrevet».

Departementet er uroa

I etatstyringsbrevet som er sendt frå Kunnskapsdepartementet til høgskulen, vert det peika på at det vert forska for lite ved Høgskulen i Volda. Departementet skriv at mange med toppkompetanse skal pensjonera seg i nær framtid, og at dei difor er uroa for om høgskulen ikkje klarar å bygga opp nok kompentanse og rekruttera toppkompetanse slik at forskingskapasieteten vert betre.

I september ba styret om å få ein stauts på dei utfordringane som vert peika på i brevet. I sakspapira heiter det at Høgskulen i Volda kjem dårlegast ut blant dei statlege høgskulane når det gjeld taler på piubliseringspoeng per faglege tilsett. Ein hadde ein nedgang i det totale talet på publiseringspoeng i 2018, men det vert publisert meir enn før på nivå 2.

Det vert òg peika på at høgskulen sender få søknader om eksterne forskingsmidlar, og utteljinga har heller ikkje vore god. No har høgskulen sendt sin første søknad til Horisont 2020, og i tillegg fem søknader til Forskingsrådet.

Høgskulen i Volda har 210 faglege årsverk, og av desse er 25 professorar. Omlag halvparten av dei som har fagleg stilling har doktorgrad.

— Det er berre 25 år sidan høgskulane fekk lov til å tilsetja professorar, sa rektor Johann Roppen då Khrono snakka med han i august.

Her er dagsorden for møtet

Vedtakssaker:

 • 22/19 - Godkjenning av innkalling og sakliste
 • 23/19 - Godkjenning av protokoll frå styremøte 12.09.19
 • 24/19 - Orientering frå rektor
 • 25/19 - Årsrapport for studiekvalitet for studieåret 2018-2019
 • 26/19 - Rekneskapsrapportering 2. tertial 2019
 • 27/19 - Orientering om statsbudsjettet for 2020
 • 28/19 - Budsjettframlegg 2021
 • 29/19 - Status på utfordringar påpeika i etatsstyringsbrevet
 • 30/19 - Undervegsrapportering planar 2019
 • 31/19 - Planar 2020
 • 32/19 - Tilsetjingsprosess dekan AMF 2020-2023
 • 33/19 - Rammer for stønad til symfoniorkesteret
 • 34/19 - Endring av mandat for forskingsutvalet
 • 35/19 - Behandling av klage frå Audhild Rotevatn
 • 36/19 - Ymse

Orienteringssaker:

 • 4/19 - ORIENTERING OM OPPFØLGJING AV ARK VED AMF
 • 5/19 - Møte med statsråd Iselin Nybø
 • 6/19 - Revidert årshjul for styret
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS