Publiseringer

Avdekker kjønnsgap: Kvinner anerkjennes sjeldnere som forfattere

Det er lettere å komme med som forfatter om du er mann, ifølge studie.

Du må jobbe hardere for å bli kreditert som kvinne enn om du er mann, ifølge den ferske studien.

Publisert

Brussel (Khrono): Forskning er som kjent ofte ikke en ensom sak. Så hva skjer når den skal omsettes i forskningsartikler? Hvem får æren?

En fersk studie viser at æren ikke nødvendigvis deles ut likt mellom de som har deltatt i en forskningsgruppe. Det er mer sannsynlig at du blir stående som medforfatter om du er mann enn om du er kvinne, selv om mengden jobb har vært den samme.

Den amerikanske studien er publisert i Nature og bygger på data fra nesten 10.000 forskningsgrupper med nær 130.000 forskere, samt nær 40.000 artikler og en rekke patenter produsert av disse forskningsgruppene.

De konkluderer blant annet med at sannsynligheten for å bli nevnt som forfatter eller oppfinner — i perioden de gransket — var 21 prosent for mannlige forskere og 12 prosent for kvinner, som tidsskriftet Nature skriver i en sak om studien. Også når de hadde samme posisjon var det mer sannsynlig at menn ble kreditert enn kvinner.

Fra Rosalind Franklin til i dag

Rosalind Franklin i 1955.

Det er et veldokumentert kjønnsgap i publisering av forskning, menn publiserer mer enn kvinner, slår de fast i studien og viser til at det har konsekvenser både for finansiering og jobbmuligheter. Det er gitt flere mulige forklaringer på dette gapet, og det er omdiskutert hvor stort gapet egentlig er.

Uansett mener de manglende anerkjennelse som forfattere kan forklare noe av det.

De viser til at det ikke er noe nytt og peker på den britiske kjemikeren Rosalind Franklin, som ikke ble kreditert for det sentrale bidraget sitt til oppdagelsen av DNA-strukturen.

«70 år senere virker fortsatt de samme faktorene som førte til at Rosalind Franklin ble nektet forfatterskap», heter det i studien.

— Det er nesten som om denne studien har maktet å granske den «mørke materien» bak kjønnsgapet, sier professor Dashun Wang ved Northwestern University til magasinet Science, i en kommentar til studien. Hun studerer såkalt «team science» og mener studien peker på en ofte oversett faktor.

Mener arbeidet undervurderes

I tillegg til gjennomgangen av de 10.000 forskningsgruppene, har forskerne gjennomført en spørreundersøkelse blant 2660 forskere som har publisert vitenskapelige artikler etter 2014.

Både kvinnelige og mannlige forskere svarer at de er blitt ekskludert som forfattere av studier de har bidratt til. Men det er tydelige kjønnsforskjeller. 42,95 prosent av kvinnene og 37,81 prosent av mennene svarer at de er blitt ekskludert.

Alle kjenner til en og annen historie, men jeg tror folk antar at de er unntakene. Det vi sier er at de ikke er det... det er langt mer systematisk.

Britta Glennon

De har også spurt om hvorfor folk tror at de er blitt ekskludert. Det mest utbredte svaret er at de mener det vitenskapelige bidraget deres er blitt undervurdert, 48,97 prosent av kvinnene og 39,13 prosent av mennene svarer dette.

I forlengelsen av dette har de i tillegg bedt forskerne svare på hva de har gjort for å fortjene forfatterskap. Basert på svarene konkluderer de med at kvinner må jobbe hardere enn menn for å bli kreditert som forfattere.

Britta Glennon ved University of Pennsylvania, en av forfatterne bak studien, sier til Science at hun kjenner flere kvinner som har opplevd å bli holdt utenfor lister over forfattere.

— Alle kjenner til en og annen historie, men jeg tror folk antar at de er unntakene. Det vi sier er at de ikke er det... det er langt mer systematisk, sier hun.

Opplever oftere uenigheter om forfatterskap

Dette er ikke den første spørreundersøkelsen som pirker ved dette. Science viser også til en studie som ble publisert i fjor, der 5575 forskere ble spurt om anerkjenning av forfatterskap.

Over halvparten av de som deltok i studien rapporterte om at de hadde opplevd uenigheter rundt forfatterskap. Svarene viste at det var mer sannsynlig at kvinnelige forskere opplevde dette, enn mannlige forskere innen samme fagfelt og på samme sted i karrieren.

Powered by Labrador CMS