Direkte

Behandler livsvitenskapsbygg og koronakonsekvenser på styremøte

Styret ved Universitetet i Oslo har møte onsdag 9. september. Du kan følge det direkte her.

Arbeidet med Livsvitenkapsbygget skrider fram. Det har vist seg at grunnen er mer leirholdig enn forundersøkelsene viste. Dette skaper store utfordringer for prosjektet. Saken diskuteres på styremøte ved UiO onsdag 9. september.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Oslo har styremøte 9. september. Der skal de blant annet behandle en sak om livsvitenskapsbygget. Som Khrono har skrevet får UiO ikke mer penger. Grunnforholdene er vanskeligere enn antatt, og vil koste mer. Det betyr at det gigantiske byggeprosjektet kan måtte reduseres.

Møtet er digitalt, via Zoom, og det kan følges her.

Dette er sakslisten:

Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
V-SAK 2 Innstilling til Universitetsstyret fra bedømmingskomiteen for merittering av utdanningsfaglig kompetanse Saksnr. 2018/1189 Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14.

Saker til behandling i åpent møte
Informasjonssaker
I-SAK 1 Status Livsvitenskapsbygget
Saken legges frem i møtet

Ordinære saker
V-SAK 3 Adgang til utsatt sensurfrist ved helligdager i sensurperioden Saksnr. 2017/9957

Informasjonssaker
I-SAK 2 Status for UiOs arbeid med Covid 19 Saken legges frem i møtet.
I-SAK 3 UiOs veikart for forskningsinfrastruktur Saksnr. 2019/1399
I-SAK 4 Fremdriftsrapport 2020 for The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild) Saksnr. 2016/13295
I-SAK 5 Status for Circle U Saken legges frem i møtet.

Orienteringssaker
O-SAK 1 Orienteringer fra universitetsdirektøren Saksnr. 2008/3197
O-SAK 2 Årshjul for styresaker Saksnr. 2014/2322

Saker til behandling i lukket møte
O-SAK 3 Eventuelt
V-SAK 4 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Powered by Labrador CMS