Debatt vibeke bjarnø

Bekymra over dårlige søkertall

Lærerutdanningenes nedadgående søkertall må snus. Viktigheten av å være lærer må fram.

Vibeke Bjarnø, instituttleder for lærerutdanningen ved OsloMet.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Jeg appellerer til alle som har mulighet, til å bidra til å løfte de flotte gode, ja rørende og motiverende, eksemplene fra skole og lærerutdanning fram i lyset. Og la oss alle lære om kritisk tenking av elevene på Supernytt og stille gode og kritiske spørsmål når vi leser eller hører nyhetene. Er det sånn at lærere tjener så dårlig? Er alle lærere utslitte? Er det mange nyutdanna lærere som sier de aldri vil arbeide som lærere?

De nasjonale søkertallene til lærerutdanningene peker i feil retning. Dessverre er det som forventa. I tillegg til diskusjoner rundt manglende finansiering av grunnskolelærerutdanningene og firerkravet i matematikk, er landet inne i den største krisa siden 2. verdenskrig, som også påvirker lærerutdanningene.

Skole og lærerutdanning har i denne sammenheng, over lang tid, blitt negativt fokusert i media. Det er saker på løpende bånd om hvor tøft det er å være lærer, og om lærerstudenter som ikke opplever seg ivaretatt under pandemien. De store lærerorganisasjonene har støtta opp under dette bildet. Nylig, og basert på tall med mange usikre momenter, og det rett før søknadsfristen til høyere utdanning gikk ut, kom Kunnskapsdepartementets pressemelding om at Norge vil kunne få overskudd av lærere fram mot 2040. For oss på lærerutdanningene, var dette den verst tenkelige timinga.

Det å være lærer er et fantastisk yrke som fortjener positiv oppmerksomhet, selv i et korona- og valgår. Å være lærer er et yrke mange velger med både hjerte og hjerne. Å være lærer er å bidra til at barn og unge utvikler seg og lærer seg å mestre samfunnet både faglig og sosialt. Å være lærer kan være en lykke. Å oppnå lykke, er hardt arbeid uansett sammenheng. Det kan også være hardt å være lærer, men er alle lærere utslitte? Ønsker alle lærere seg en annen jobb? Det tror jeg neppe.

Det å være lærer er krevende, men givende. Det er et yrke hvor en må kunne håndtere utfordringer i et bredt spekter. Etter stor innsats kommer gjerne belønninga som ligger i det å kunne se og følge barn og unge tett i deres utvikling. Det er avgjørende for hele samfunnet at lærere lykkes med sitt samfunnsmandat, og derfor fortjener lærere og lærerutdanningene samfunnets og politikernes støtte. Den støtta gis ikke best ved utelukkende å trekke fram de negative eksemplene uten å også få fram de positive historiene.

På OsloMet har vi forskningsprosjektet «Kritisk tenkning i barneskolen», der fagmiljøet samarbeider blant annet med Supernytt på NRK. I episoden fra 21. april 2021 kan vi høre elever forklare hva kritisk tenking er. De legger vekt på betydningen av å stille gode spørsmål, å være på vakt når en leser nyheter, og å huske at det som regel er flere sider ved en sak. Elevene oppfordrer seerne rett og slett til å være litt smarte og skaffe seg et helhetlig bilde av en sak.

Jeg tror det er flere enn barn og unge som kunne ha godt av å lære mer om kritisk tenking. Det er viktig at alle premissleverandører reflekterer over konsekvensene av et bortimot utelukkende ensidig bilde av skole og lærerutdanning i media. Påvirker dette f.eks. søkertallene til lærerutdanningene? Er det mulig å ha en valgkamp uten at skole og lærerutdanning blir et politisk kriterium som ender opp i uro og nye reformer? Kan lærerorganisasjonene være seg bevisst om å ikke bli en brikke i et spill, når de kjemper lærernes sak? Kan vi sammen klare å bidra til et mer nyansert bilde av skole og lærerutdanning? Jeg håper det!

(les videre under AnnonseN)

Last ned Khrono-appen og få varsel om den viktig debatt og nyheter.
Last ned til iPhone - Last ned til Android
-

På OsloMet ønsker vi å bidra til en enda mer faglig vitenskapelig begrunna endring og utvikling av skole og lærerutdanning. Det skjer mye positivt på flere fronter, blant annet har samarbeidet med skolesektoren om forsknings- og utviklingsprosjekter for å endre og videreutvikle praksis i skole og lærerutdanning, tatt et stort steg i positiv retning de siste åra. Det hadde derfor vært fint om politikere kunne gi oss tillit og holde en armlengdes avstand slik at vi kan få ro og handlingsrom til å fortsette i dette sporet.

Det er snart valg, og det fører alltid til at mange problemstillinger om skole og lærerutdanning settes på dagsorden. Vanligvis blir lærerutdanningene gjerne et virkemiddel i en politisk dragkamp, men vi trenger alt annet nå. Etter et knallhardt år under koronapandemien har vi behov for fred og ro til å fortsette implementeringa av de nye lærerutdanningene, og å kunne konsentrere oss om kvalitetsutvikling i utdanning og forskning slik at vi kan utdanne så gode lærere som mulig for dagens og morgendagens elever.

Så vær så snille, politikere, media, ja alle sammen, hjelp oss å endre det ensidige bildet som skapes om det å være lærer! Selv skal vi som jobber med lærerutdanningene selvsagt brette opp ermene og arbeide for at søkertallene går oppover, slik at framtidas barn og unge er sikra opplæring av formelt kvalifiserte lærere.

Powered by Labrador CMS