dag rune olsen

Bekymret for unge forskere og kunstfagstudenter

Henrik Asheim har lagt fram ny krisepakke for studenter, og i forskrift skrevet at UH-loven skal settes til side. Sektoren har mange spørsmål de er lovet svar på.

Leder av Universitets- og høgskolerådet, Dag Rune Olsen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universiteter og høgskoler hadde med seg et stort knippe med spørsmål til sin statsråd torsdag. Svar på de fleste av disse er de lovet skriftlig, tidlig i neste uke.

Dag Rune Olsen er leder for Universitets- og høgskolerådet (UHR). Han er også rektor på Universitetet i Bergen (UiB).

— Det var et bra møte med Henrik Asheim, og et stort møte. Det var mange gode spørsmål, og de fleste av dem vil det komme skriftlige svar på, ble vi fortalt, sier Olsen til Khrono.

Stengt eller ikke stengt?

— Tidlig denne uka annonserte Asheim at man kanskje kunne åpne opp universiteter og høgskoler for noen ansatte. Fikk dere avklaring her?

— Vi fikk forklart at man diskuterer og planlegger for en innfasing og gjenåpning av campusdrift, sier Olsen, men han legger til:

— Dette må godkjennes av helsemyndigheter, og tidspunktet er det helsemyndigheter og regjeringen som bestemmer.

Olsen trekker fram at alle nå bare må se på dette semesteret som et unntakssemester.

— Vi må nok også planlegge for at oppstart av neste semester vil se annerledes ut enn vi er vant til, sier Olsen.

— Tøft for unge og ferske forskere

Dag Rune Olsen sier at man er bekymret for unge og ferske forskere, og kanskje særlig dem som er avhengig av tilgang til data, laboratorier og forsøk for å kunne forske.

— En ting er eldre etablerte forskere som i større grad kan selge seg inn med gode ideer og teoretiske prosjekter. Unge, ferske forskere må i større grad kunne vise at det er hold i det de ønsker å forske mer på og søke prosjektpenger til, trekker Olsen fram.

Han trekker også fram at mange må få forlenget sin stipendiatperiode.

— Noen vil kunne jobbe like godt hjemmefra med sin avhandling og sine prosjekter, men noen blir reelt sett satt tilbake i sin framdrift, sier Olsen og legger til:

— Slik forlengelse får jo økonomiske konsekvenser, men det er mange ulike ekstraordinære utgifter som nå påløper for oss. Dette må etterhvert bli sett på i et helhetsbilde.

— Kommer løsning på kunstfag

UHR tok spesielt opp situasjonen for kunstfagstudenter i sine spørsmål til statsråd Henrik Asheim.

— Det er mange studenter som er helt avhengig av tilgang øvingslokaler og atelier for å overhode kunne studere, og drive nødvendig ferdighetstrening. Vi er særlig opptatt av situasjonen for avgangsstudentene og hvordan man kan finne løsninger for disse, sier Olsen.

Han sier her at de opplever å møte forståelse hos departementet og at man håper på avklaringer til det beste for studentene.

— Må se an med tanke på internasjonalisering

Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting spurte departementet om man bør «avlyse» all internasjonalisering og utveksling i studieåret 2020/21, Olsen mener man bør ha litt mer is i magen.

— De ulike institusjonene har jo litt forskjellige tidsfrister på dette området, men jeg tror vi her må se an utviklingen framover. Noe vil eksempelvis avhenge av hvilke land våre studenter ønsker seg til.

Olsen sier at man kan se for seg at det til høsten vil være land og områder som defineres som trygge, mens andre land og områder vil man fraråde studenter å dra til.

— Vi trenger ikke en isolasjonistisk holdning og tilnærming, understreker Olsen.

— Både samordning og autonomi er viktig nå

UHR-leder Olsen trekker fram at de opplever at de har en god og tett dialog med departementet og statsråden.

— Samtidig som det er god grunn til å samkjøre aktiviteter og få til en god erfaringsutveksling, er vi også opptatt av å bevare institusjonens autonomi, sier Olsen.

Men det siste betinger at man klarer å utvise godt lederskap i disse vanskelige tider.

— Men det vil være lokale forhold både på institusjonen, og i den lokale helsesituasjonen som vil gjøre at institusjonene vil kunne opptre ulikt. Eksempelvis kan dette gjelde tidspunkt for når man kan åpne opp for noe aktivitet fra ansatte på campus, sier Olsen.

Powered by Labrador CMS