lærerutdanning og etikk

Ber myndigheter undersøke om kristen høgskole hindrer likeverd

Lærerprofesjonens etiske råd reagerer på høgskolens verdidokument.

Strider NLA Høgskolens praktisering mot lærerprofesjonens grunnleggende verdier og etiske ansvar? Det vil Lærerprofesjonens etiske råd og r¨ådets leder Ingunn Folgerø ha svar på.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag 12. februar vedtok Lærerprofesjonens etiske råd (LER) en uttalelse der de stiller spørsmål ved NLAs verdidokument.

NLA Høgskolen er en kristen, privat høgskole og i verdidokumentet står det blant annet at «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken». Videre heter det at høgskolens ansatte «i konstruktivt samvirke realiserer høgskolens formål, i lojalitet mot høgskolens grunnlag».

LER er bekymret for om NLAs praktisering i henhold til verdidokumentet:

  • Strider mot lærerprofesjonens grunnleggende verdier og etiske ansvar, nedfelt i Lærerprofesjonens etiske plattform; blant annet menneskeverd og menneskerettigheter, respekt og likeverd, personvern og profesjonell integritet.
  • Hindrer likeverd og anerkjennelse av seksuelle minoriteter.
  • Bidrar til at søkernes kjønn eller samlivssyn vektlegges mer enn akademisk egnethet i tilsettingsprosesser.

De stiller også spørsmål ved om NLAs forvaltningspraksis knyttet til tillitsvalgtes representasjon og innsynsrett ikke etterleves i tråd med forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Reagerer på måten kritiske studenter har blitt møtt

Lærerprofesjonens etiske er et uavhengig råd under Utdanningsforbundet, og skal «støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform og har en fri og uavhengig stilling».

I uttalelsen skriver LER at de har mottatt henvendelser fra NLA Høgskolens ansatte, studenter og samarbeidspartnere. Innsenderne skal ha uttrykt bekymring for om praktiseringen og verdidokumentet ved NLA kan være i konflikt med FNs barnekonvensjon, opplæringsloven, lærerutdanningenes formål og Lærerprofesjonens etiske plattform.

Leder av LER, Ingunn Folgerø, sier til Khrono at de anerkjenner NLA Høgskolens rett til å nedfelle sitt verdisyn, men at det er innholdet i innspillene de har fått den siste tiden de stiller seg spørrende til.

Ingunn Folgerø, leder av LER.

— Kan du si noe om hva de går ut på?

— Det går mye på tilsettingsprosesser — er det akademisk egnethet eller livssyn som ligger til grunn? Det handler også om rådsrepresentasjon og vilkår for medvirkning og god forvaltningsskikk. Vi reagerer også særlig på måten noen studenter har blitt møtt på når de har stilt seg kritiske til deler av praksisen ved skoler. De forteller om en del uheldige erfaringer. Vi feller ingen dom, men ønsker at de rette instansene skal vurdere om dette er etisk forsvarlig, sier hun.

I uttalelsen ber de både Kunnskapsdepartementet og Barneombudet om å komme på banen.

De ber Kunnskapsdepartementet undersøke om praktisering er forenlig med gjeldende lovverk, og de ber Barneombudet undersøke om NLAs praktisering er i strid med barnekonvensjonens artikkel 2 om rett til vern mot diskriminering og artikkel 8 om rett til egen identitet.

Sødal: — Oppsiktsvekkende

Rektor ved NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal, skriver i en e-post til Khrono at han er forundret over at LER går ut på denne måten uten først å ha kontaktet NLA for å få høgskolens vurdering.

— Rådet virker ikke spesielt interessert i å belyse alle sider ved saken. Enda mer bemerkelsesverdig er det at flere av LERs egne rådsmedlemmene helt nylig har argumentert i ulike retninger om dette i avisen Vårt Land, før LER nå går ut samlet, skriver han.

Ganske oppsiktsvekkende insinuasjoner fra LER, mener rektor Sigbjørn Sødal ved NLA Høgskolen.

— Uttalelsen er en slags offentlig bekymringsmelding og oppfordring til høyere myndigheter om å gripe inn, men i praksis insinuerer LER at NLA bryter minst 6-8 norske og internasjonale lover uten å dokumentere noe som helst. Det er ganske oppsiktsvekkende, legger han til.

Nokut har nylig gjennomført et omfattende tilsynsbesøk ved NLA. Tilsynsrapportene vil foreligge senere i år.

— For NLA er det mer naturlig å avvente resultatene av Nokut-tilsynet enn å kommentere på en uttalelse fra LER, skriver Sødal.

— Et kraftig signal

— Hvilket etisk rammeverk forholder Lærerprofesjonens etiske råd seg til?

Lærerprofesjonens etiske plattform, og generelt etiske prinsipper som likeverd, sier leder av LER, Ingunn Folgerø.

— Har dere tidligere bedt offentlige instanser om å gripe inn på denne måten?

— Det er jeg usikker på. I hvert fall ikke i min tid. Dette er jo et kraftig signal, sier hun.

— Tror du en slik uttalelse fra dere får konsekvenser — at det faktisk blir gjennomført en undersøkelse?

— Det vet jeg ikke. Vi har ikke mandat til å kreve det, men vi retter et ønske om at dette får oppmerksomhet, sier hun.

Khrono har vært i kontakt med Barneombudet som på dette tidspunkt ikke har grunnlag til å uttale seg om denne saken.

«Vi er ikke kjent med denne resolusjonen utover denne henvendelsen. Vi vil vurdere den når vi eventuelt mottar noe,» opplyser Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS