ny oslomet-rektor

Ber om råd fra 2300 ansatte

Påtroppende rektor Christen Krogh spør alle OsloMets 2300 ansatte om hvilke saker som er viktigst for dem før han tiltrer 1. mars. Dagen etter har 800 svart.

Christen Krogh tiltrer som ny rektor ved OsloMet 1. mars og forbereder seg ved å spørre alle ansatte til råds.
Publisert

Er det høy kvalitet i utdanningene, i forskningen, er det arbeidslivsrelevans, anvendt forskning eller grunnforskning? Eller det det arbeidsmiljø og universitetsdemokrati?

Dette er noen av i alt 15 saker OsloMets nye rektor har listet opp i et spørreskjema som han sendte ut med en epost til alle ansatte mandag med tittelen «Vil du hjelpe meg i gang som rektor?». Han ber de ansatte markere de fem saker som er viktigst for dem og dessuten ber han om råd fra de ansatte i et åpent felt. Alle svar loves behandlet anonymt.

«Jeg ikke love at alle rådene etterfølges, men jeg kan love at jeg skal lese og tenke nøye over dem», skriver han.

800 svarte med én gang

Dagen etter han sendte ut epostene hadde Christen Krogh allerede fått inn 800 svar. Fristen er fredag 18. februar, slik at han skal rekke å gå gjennom svarene før han tiltrer tirsdag 1. mars.

— Hvorfor gjør du dette?

— For det første er det for å bli kjent med en stor organisasjon. Med 2200 ansatte er det umulig å møte alle, men på denne måten kan jeg komme i kontakt med veldig mange, sier han.

Han sier videre at han er veldig interessert i å lytte til hva organisasjonen mener og hva de synes er viktig.

— Dessuten går jeg nå og tenker på hva jeg skal gripe fatt i som rektor og jeg håper å få mange innspill som jeg kan bruke i den prosessen, sier han.

Han legger til at han i tillegg til å spørre alle ansatte til råds via epost og spørreskjema, også setter opp mange møter med ulike personer på universitetet.

Sparer programerklæring

— For forrige rektor var universitetssatsingen en stor sak. Hva tenker du kan bli ditt store prosjekt som rektor?

— OsloMet er Norges tredje største universitet og det aller viktigste for meg som rektor vil være å sørge for at vi ivaretar alle våre lovpålagte oppgaver innen utdanning, forskning, formidling og innovasjon. I dette landskapet skal OsloMet finne sin rolle, og det skal jeg jobbe med, sier Krogh, som utover dette vil spare programerklæringen til han tiltrer.

Sakene på Kroghs liste

Dette er sakene Krogh lister opp, og han understreker at ikke alle saker som er viktige for OsloMet står på listen.

 • OsloMets posisjon som en viktig utdannings- og forskningsinstitusjon
 • Høy kvalitet i utdanningene
 • Arbeidslivsrelevante studier
 • En bred portefølje av etter- og videreutdanningstilbud
 • Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid av høy kvalitet
 • Relevant forskningsbasert kunnskap som kommer samfunnet til gode, for eksempel gjennom oppdragsforskning.
 • Nysgjerrighetsdrevet grunnleggende forskning
 • Studentenes læringsmiljø
 • Godt samarbeid med offentlig sektor og næringsliv
 • Støttetjenester av høy kvalitet for universitetets kjernefunksjoner
 • Godt arbeidsmiljø for alle ansatte
 • Universitetsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse
 • Karriereveier for alle ansatte
 • Deltagelse i samfunnsdebatten
 • Annet
Powered by Labrador CMS