OsloMet

Christen Krogh er ny rektor ved OsloMet

Christen Krogh går fra stillingen som prorektor ved Høyskolen Kristiania og vender tilbake til OsloMet.

Christen Krogh går fra stillingen som prorektor ved Høyskolen Kristiania til jobben som toppleder ved OsloMet.
Publisert Oppdatert

Etter en omfattende prosess denne høsten har styret ved OsloMet i ettermiddag ansatt Christen Krogh (56) som ny rektor. Han tiltrer stillingen 1. mars 2022.

Styret var dermed enig i innstillingskomiteens vurdering, som satte Krogh som nummer én og fungerende rektor Nina Waaler som nummer to. Vedtaket i var enstemmig, går det fram av protokollen.

Det var på forhånd kjent at Krogh kjempet med to andre finalister om rektorstillingen.

  • Professor i odontologi ved Universitetet i Oslo, Pål Barkvoll (62).
  • Fungerende rektor ved OsloMet, Nina Waaler (60).

– Krogh har bred erfaring fra akademia og næringsliv, og vil kunne styrke universitetets posisjon nasjonalt og internasjonalt, skriver styreleder Trine Syvertsen i en pressemelding.

Tidligere forskningsdirektør

Krogh kommer fra jobben som prorektor ved Høyskolen Kristiania. Han er også krimforfatter og blant annet tidligere vært forskningsdirektør ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet).

Han har tidligere arbeidet som forsker og forskningssjef ved Sintef, vært utviklingsdirektør i Opera Software ASA samt at han har vært avdelingsdirektør i Forskningsrådet, før han gikk til Kristiania.

Krogh er utdannet sivilingeniør ved Universitetet i Glasgow i 1988. I tillegg har han en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, der avhandlingen hans var knyttet til rettsteori, filosofi og informatikk.

– Jeg er både stolt og ydmyk over at styret tiltror meg rollen som rektor, sier Christen Krogh i en pressemelding.

– OsloMet er en av de viktigste leverandørene av kunnskap og kompetente kandidater til prioriterte områder i samfunnet. Å jobbe for å styrke dette ytterligere, og samtidig bidra til at universitetet tar en enda mer aktiv plass i den offentlige debatten, er jeg svært motivert for, sier han videre.

Krogh er ansatt i en åremålsstilling som varer til 31. juli 2027. Fungerende rektor Nina Waaler vil fungere i rollen fram til Krogh tiltrer.

Fem punkter

Krogh vender tilbake til OsloMet der han var ansatt som forskningsdirektør mellom 2012 og 2014 . Han oppgir også det som én av årsakene til at han søkte på jobben som rektor.

— Jeg har jobbet på OsloMet før og trivdes veldig godt den gang. OsloMet består av veldig flinke folk som gjør viktig arbeid. Det var derfor attraktivt å søke en jobb der jeg kan være med på å utvikle OsloMet videre både i Oslo og på Romerike, sier Krogh til Khrono.

Selv om han mener det er for tidlig å konkretisere hva han ønsker å satse på som rektor, peker han på fem punkter han mener er i kjernen av hva et universitet skal drive med.

— Det første er utdanning. Studenter skal stå i sentrum. Uten utdanning, ikke noe universitet. Det andre er forskning av høy kvalitet. Denne satsingen skal vi fortsette og forsterke. Jeg er også opptatt av at et universitet skal ha en sterk kobling til samfunnet, som jeg mener skal forsterkes og fordypes. Videre er jeg opptatt av at utdanning og forskning kan sees på som både breddeidrett og eliteidrett.

Christen Krogh tar over som rektor ved OsloMet 1. mars 2022.

Til slutt trekker han frem samarbeid på tvers av organisasjonen, både mellom ulike fagmiljøer, men også mellom fag og administrasjonen.

— Jeg er opptatt av å bygge en forståelse for at vi spiller på samme lag, sier Krogh.

— I tillegg til ansettelsen din har styret i dag vedtatt å lokalisere sin nye campus i Lillestrøm. Hvordan skal du jobbe å realisere det?

— Alle er enig om å få til et godt campus på Romerike. Hvordan jeg skal følge opp dagens styrevedtak er jeg nødt til å komme tilbake til. Jeg må få lov til å begynne i jobben først, sier Krogh.

— Du nevner utvikling av OsloMet som en viktig oppgave for deg. Hvor ønsker du å ta OsloMet hen? Skal det fortsatt være profesjonsbasert eller ønsker du å ta universitetet i en annen retning?

— Utvikling er noe vi skal gjøre sammen, det er ikke noe en rektor skal gjøre alene. Prinsipielt mener jeg at det er viktig at ikke alle universitetene i Norge er helt like, og det tror jeg alle er enige om. For OsloMet er det viktig å jobbe ut fra de styrkene vi har i både på utdanning og i forskning, både på fakultetene og forskningssentrene våre, sier Krogh.

Hemmelighetskremmeri

Utnevnelsen av ny rektor skjer etter en svært omfattende prosess. Et stort rådgivende organ på nærmere 80 personer, inkluderte samtlige fakultetsstyrene, møtte 10. november de tre finaledeltakerne.

Presentasjonen av finalekandidatene og utspørringen av dem foregikk under stort hemmelighetskremmeri på et sted utenfor universitetet. De 80 tilstedeværende visste ikke da de kom på samlingen hvem som var finalistene, men fikk utdelt cv og søknad ved oppmøte. Hver av de tre finalistene fikk 10 minutter til å innlede om seg selv, mens det var satt av en halvtime til spørsmål fra de mange i salen.

– Det er en omfattende prosess å ansette en rektor, og mange har lagt ned mye arbeid med intervjuer og vurdering av gode kandidater, skriver styreleder Syvertsen i pressemeldingen.

Endringslogg:

8.12.21, kl. 17.24: Endret oppstartsdato fra 15. februar 2022 til 1. mars 2022.

8.12.21, kl.19.40: Lagt inn intervju med Christen Krogh.

9.12.21 kl 12: Lagt til at vedtaket i OsloMet-styret var enstemmig

Powered by Labrador CMS