ny rektor

Ny OsloMet-rektor kan sitte til 2027

Curt Rice forlater OsloMet midt i sin andre rektorperiode. Nå anbefaler han at ny rektor får forlenget åremål frem til sommeren 2027 og kanskje kan sitte helt til 2031.

Rektor Curt Rice mener at OsloMets neste rektor bør få forlenget åremål. Selv skifter han beite og begynner ved NMBU som rektor 1. august.
Publisert Oppdatert

Prosess for ansettelse av ny rektor etter Curt Rice skal vedtas på styremøtet 17. juni.

I forkant har OsloMet bedt Kunnskapsdepartementet om å få ansette i et forlenget åremål fram til sommeren 2027. Begrunnelsen er et ønske om kontinuitet i ledelsen og unngå hyppige rekrutteringsprosesser. Dette har departementet gitt klarsignal til.

I tillegg har OsloMet bedt om at vedkommende som blir ansatt fram til 2027, også skal kunne søke på og få en ytterligere rektorperiode, helt fram til 2031, selv om dette blir mer enn de åtte årene som loven tillater. Dette spørsmålet har ikke departementet ønsket å ta stilling til nå.

Anbefaler forlenget åremål

Det er Rice selv som legger saken fram for styret, og han anbefaler at styret vedtar et forlenget åremål for den nye rektoren.

Han sier at det ellers vil bli svært kort tid mellom rekrutteringsprosessene. Hvis styret ansetter ny rektor i desember og vedkommende kanskje kan begynne tre måneder senere, så vil det bare bli et års tid før en ny rekrutteringsprosess begynner.

— I så fall vil en ny rektor knapt få etablert seg før vedkommende eventuelt må søke stillingen på nytt. Dette er store og krevende prosesser, og for meg er forlengelse av åremålet et praktisk spørsmål og ikke prinsipielt, sier han.

Dette er store og krevende prosesser, og for meg er forlengelse av åremålet et praktisk spørsmål og ikke prinsipielt.

Curt Rice

Nytt organ skal få grille kandidatene

Rice foreslår også en nyskapning i ansettelsesprosessen. I tillegg til et innstillingsutvalg skal et stort, rådgivende organ få møte finalistene som utvalget har plukket ut, få en presentasjon og stille spørsmål til kandidatene. Deretter skal rådene samles og sendes til innstillingsutvalget.

Det rådgivende organet skal, ifølge forslaget, bestå av alle fakultetsstyrene, styret ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, arbeidsutvalget i studentparlamentet, sentralt IDF (organet for informasjon, drøfting og forhandling med fagforeningene) og hovedverneombudet, i alt 70-80 personer.

— Der blir det fritt fram for alle å komme med innspill til innstillingsutvalget. Dette organet representerer flere enn seg selv, siden mange av dem er valgte. Gjennom fakultetstyrene blir også arbeidsliv og eksterne stemmer er representert, slik at vår samfunnsrolle også er ivaretatt som et perspektiv i prosessen, sier Rice.

Ønsker å åpne prosessen

Rice sier at hans tanke er å åpne ansettelsesprosessen og gjøre den mer demokratisk, ikke minst for å imøtekomme dem som ønsker å gå over til valgt rektor igjen.

Styremedlem Nils Pharo, som er valgt av faglig ansatte ved OsloMet, tok nylig til orde for å endre ledelsesmodell igjen og heller velge rektor.

Curt Rice er OsloMets første ansatte rektor, etter at styret vedtok å endre modell fra 2015. Han slutter midt i sin andre periode for å bli rektor ved NMBU.

— Jeg ønsker å vise forståelse for at mange mener at ansettelser er lukket og at valg gir mer åpne prosesser. Dette er en måte å åpne opp prosessen på, sier Rice om den kommende rektoransettelsen.

Les forslaget fra Curt Rice her

Saken ble oppdatert med link til forslaget fredag 4.juni klokken 13:56

Powered by Labrador CMS