Debatt Nils pharo

Utlys rektorvalg ved OsloMet

Nils Pharo vil foreslå å velge ny rektor på neste styremøte ved universitetet.

Curt Rice slutter som rektor. OsloMet bør velge - og ikke ansette - en ny.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Da jeg stilte til valg i universitetsstyret ved OsloMet – storbyuniversitetet gjorde jeg det klart at å kjempe for mer demokrati ved universitetet var en av mine viktigste saker. Konkret ved å arbeide for å erstatte fakultetsråd med fakultetsstyrer og ved å gjeninnføre valg av rektorat og dekaner. Universitetet innførte fakultetsstyrer allerede i mai 2019, før jeg gikk inn i styret. Når rektor overraskende velger å trekke seg fra jobben halvveis inn i sitt åremål kommer plutselig en mulighet til å endre ledelsesform.

I nyhetssaken fra OsloMet 5. mai heter det at

«I henhold til Universitets- og høgskoleloven skal stillingen som rektor lyses ut når det gjenstår mer enn ett år av perioden. OsloMet sitt universitetsstyre vil derfor på sitt møte i juni få presentert forslag til videre prosess for ansettelse av ny rektor.»

Det kom, som sagt, bardus på oss med lederskifte midt i perioden. Derfor har det heller ikke vært tid eller anledning til at universitetsstyret kunne diskutere konsekvensene av å endre styringsform. På det kommende møtet vil jeg derfor be om at OsloMet også utreder prosessen for eventuelt valg av ny rektor ved universitetet.

Powered by Labrador CMS