praksisplasser for studenter

Ber private klinikker om å bidra i koronadugnaden

Kapasiteten på de offentlige sykehusene er sprengt. Nå må de private helseforetakene ta ansvar, og stille opp med praksisplasser, mener flere.

— De private sier at de tar ansvar for å få ned helsekøen. Hvorfor skal de ikke også ta ansvar for å utdanne livsnødvendig kompetanse, spør leder av Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen.
Publisert Oppdatert

Sjelden har behovet for flere sykepleiere vært så åpenbart som under pandemien.

Regjeringen lover 500 nye studieplasser i sykepleie allerede fra høsten av. Men rektorene ved universitetene og høgskolene reagerer på at det ikke følger tilsvarende praksisplasser med. 50 prosent av sykepleierstudiet består nemlig av praksis, og per nå er kapasiteten ved sykehusene sprengt.

Studieleder ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole, Marta Grongstad, sier at både kommuner og spesialisthelsetjenesten tar imot masse sykepleierstudenter, selv i en svært presset situasjon.

— Jeg vil utfordre de private sykehusene til å bidra med å løse problemet med for få praksisplasser. De bør ta ansvar og tilrettelegge for at sykepleierstudenter får praksis i private sykehus, sier hun til Khrono.

Må ta et større ansvar

Grongstad mener de private bør ta mer ansvar for å utdanne helsepersonell.

— Jeg ser stadig vekk at de annonserer for at de trenger ferdigutdannede sykepleiere. Da burde de også være med og ta et mye større ansvar nå, sier hun.

Grongstad mener regjeringen nå bør presse de private helseforetakene til å bidra med praksisplasser.

— Vi jobber på spreng for å finne nok praksisplasser. Det ville virkelig hjulpet situasjonen, sier hun.

Forbundsleder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen mener også de private helseforetakene må ta større ansvar nå.

— Det er klart at de private helseforetakene ikke har tatt dette ansvaret. De skummer på mange vis de enkleste behandlingene og kirurgien, og får god inntjening av det, mens det offentlige tar ansvar også for langt mer krevende behandling, samt det å utdanne helsepersonell, sier Larsen til Khrono.

Manglende praksisplasser det største problemet

Larsen sier at det å finne nok praksisplasser er den største utfordringen for å klare å utdanne nok helsepersonell i Norge.

— De private sier at de tar ansvar for å få ned helsekøen. Hvorfor skal de ikke også ta ansvar for å utdanne livsnødvendig kompetanse, spør hun.

Hun understreker at dette også er kommunene sitt ansvar.

— I dag har sykehusene lovplikt på seg til å ha praksisplasser, mens kommunene ikke har det. Derfor blir det også en flaskehals her, sier hun.

Volvat: Vil vente på en henvendelse

Medisinsk sjef i Volvat, Jens-Christian Dolva, sier til Khrono at de per nå ikke har en fast ordning med praksisstudenter.

— Vi vurderer dette individuelt hvis det kommer spørsmål, men vi har ikke noe fast praksis på dette i øyeblikket, sier han.

— Flere mener dere må komme på banen å bidra her. Hva tenker du om det?

— Vi må nesten se nærmere på det hvis vi får en direkte henvendelse. Så må vi få en avklaring på hva det blir spurt om. Da skal vi ta stilling og vurdere det, sier han.

KD: Vil vurdere de privates rolle

Kunnskapsdepartementet opplyser i en e-post til Khrono at de er klar over at bedre tilgang på praksisplasser må tilgjengeliggjøres for å klare å utdanne mange flere sykepleiere og spesialsykepleiere.

— Regjeringen er derfor i dialog med sektorene om løsninger for å få dette til på en god måte. Både sykehus og kommuner må bidra for at vi kan få utdanne de fagfolkene samfunnet trenger, vi er derfor positive til at private aktører vurderer å tilby flere praksisplasser.

Departementet opplyser at universiteter og høgskoler i dag har mulighet til å etablere lokale avtaler med private aktører, men at det er et potensiale i å øke bruken av disse ordningene.

— Det er også behov for å tenke nye modeller for gjennomføring av praksis og veiledning.

Departementet trekker fram at i arbeidslivsrelevansmeldingen som ble lagt frem våren 2021 ble det signalisert at man bør utrede hvordan private aktører som leverer tjenester til det offentlige, skal få et ansvar for å bidra til utdanning av helse- og sosialfagsstudenter.

— I tiden fremover vil vi vurdere dette nærmere, i tillegg vil vi ha dialog med relevante departementer om hva som kan gjøres på kort og lang sikt for å sikre bedre tilgang på praksisplasser.

Powered by Labrador CMS