digital start på campus

Ber studentene komme på campus fra starten i januar

Undervisningen er stort sett digital de første ukene på nyåret. Men Høgskulen på Vestlandet — og flere — ber likevel studentene om å bruke campus fra semesterstart i januar.

Åpne campus er en viktig måte for universiteter og høgskoler å ta vare på tilhørighet og fellesskap under pandemien, skriver rektor Gunnar Yttri og prorektor for utdanning, Anne-Grethe Naustdal ved Høgskulen på Vestlandet
Publisert Oppdatert

En mild nedstenging av samfunnet skal gjelde et godt stykke ut i januar, kanskje lenger. Men hvordan vil dette bli praktisert ved universitetene og høgskolene?

Noe er ganske likt rundt om i landet — undervisningen vil være digital der dette er mulig, med unntak for emner der det er nødvendig med fysisk oppmøte, for eksempel fordi man trenger tilgang til laboratorium eller ferdighetstrening. Ansatte skal i all hovedsak ha hjemmekontor. Også her er det unntak for dem som har et sterkt behov for å oppholde seg på campus.

Myndighetene har likevel ikke sagt at campusene må stenge.

I et leserinnlegg kommer rektor Gunnar Yttri og prorektor for utdanning, Anne-Grethe Naustdal ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), med en kraftig oppfordring til sine studenter: Dra på campus!

Gå rett i strupen på covid-19

«Å halda campus ope og å ta campus aktivt i bruk, vil seia å gå rett i strupen på skadeverknadane av covid-19,» skriver de to.

De mener det å oppholde seg på campus vil motvirke ensomhet og passivitet, presenterer ti grunner til at studentene bør være på campus, blant annet at campus har gode fysiske arbeidsplasser, at studentene der blir en del av et faglig og sosialt fellesskap og at man gjennom campus får tilgang til samskipnadens velferdstilbud og cafeer, læringslaber og biblioteker.

Khrono har undersøkt om de andre universitetene og høgskolene har samme holdning.

Universitetet i Bergen

Her kommer den andre store utdanningsinstitusjonen i Bergen, Universitetet i Bergen, nærmest.

— Ja, campus vil være åpent. Vi har sendt en mail til studentene før jul om at vi ønsker dem tilbake, sier prorektor for utdanning, Pinar Heggernes til Khrono.

— Så dere oppfordrer studentene sterkt til å komme på campus?

— I begynnelsen av desember planla vi å komme med en skikkelig oppfordring. Nå er den mildere. Vi har ikke fantastiske opplegg å by på, men vi håper at studentene kommer og bruker campus, selv om undervisningen hovedsakelig er digital, sier hun.

Vi har ikke fantastiske opplegg å by på, men vi håper at studentene kommer og bruker campus, selv om undervisningen hovedsakelig er digital.

Pinar Heggernes, UiB

Heggernes forteller at universitetet denne gang har lagt opp undervisningen slik at den på kort varsel kan gjøres fysisk.

UiT

Prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet, Kathrine Tveiterås, forteller at det er noen emner det er vanskelig å digitalisere.

— Noen stikkord er lab, felt og tokt. Men i hovedsak blir undervisningen digital. Campusene våre er åpne, og vi oppfordrer studentene til å bruke fasilitetene. Det er viktig med både faglig og sosial kontakt for studentene, sier hun til Khrono.

Tveiterås sier det er viktig å kunne tilby studenter med små hybler et ordentlig sted å ha arbeidsdagen sin.

— Det er også viktig å få kommet seg ut og få litt variasjon i dagen, sier hun.

NMBU

Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ga de beskjed til studentene sine før jul at alt ville være digitalt i januar. Prorektor for utdanning, Solve Sæbø, tror derfor at mange studenter vil utsette å reise til campuset på Ås, til nedstengingen er over.

Han forteller at NMBU har en annerledes semesterstruktur enn de fleste andre universiteter.

— Vi har en «januarblokk» på tre uker, med eksamen i slutten av januar. Dermed vil vi kunne vurdere på nytt om det skal være digital undervisning når «vårparallellen» begynner, sier han til Khrono.

— Men campus er åpent?

— Ja, slik ministeren har oppfordret til — selvfølgelig med nødvendige smitteverntiltak. Vi regner likevel med mindre fysisk tilstedeværelse i januar enn til vanlig, sier han.

Høgskolen i Innlandet

Prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet, Stine Grønvold, sier til Khrono at samtlige campuser vil være åpne for studenter og ansatte fra oppstart 3. januar, men at høgskolen vil følge de nasjonale rådene om bruk av hjemmekontor.

— Det vil være undervisning og læringsaktivitet fra oppstart der dette ikke kan legges om til digitale hjemmeløsninger. Høgskolen har flere studieprogram der studenter har behov for infrastruktur og utstyr på campus og programmer der læringsutbyttet ikke kan nås uten at studentene har fysisk oppmøte, sier Grønvold.

— Det blir benyttet digital undervisning i stor utstrekning ut januar og høgskolen vil etter nyttår ta stilling til veien videre basert på eventuelt nye nasjonale føringer, fortsetter prorektoren, og understreker avslutningsvis at høgskolen vil oppfordre studentene til å bruke campus og følge nasjonale og lokale smittevernregler.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold legger opp til digital undervisning de første ukene i januar. Enkelte grupper som må på campus vil bli prioritert. Samtidig har de vært tydelig på at de ønsker at studentene kommer tilbake på campus til semesterstart.

— Vi ønsker ikke at studentene skal bli forvirret om de skal være her eller ikke, slik som i fjor. Derfor gikk vi før jul ut med tydelig melding om at vi oppfordrer de til å komme tilbake til campus og hybelen sin for å begynne studiene som vanlig, sier informasjonssjef Tore Petter Engen.

Han påpeker at de har vært opptatt av forutsigbarhet for både de ansatte og studenter i forbindelse med tiltakene som kom tidligere i desember. Som resten venter de nå til januar for å se om det blir endringer.

— Det spørs hva myndighetene kommer med, men vi har sagt til de ansatte at de må være forberedt på at det kan bli tiltak over en lengre periode. Samtidig håper vi at vi skal raskt klare å snu om med å ha studentene på plass fra starten av januar.

Høgskolen i Volda

Rektor ved Høgskolen i Volda, Johann Roppen forteller til Khrono at også de vil kjøre digital undervisning i januar.

— Unntaket er praktiske, estetiske fag, som mediefagene, sier Roppen

Han oppfordrer studentene til å selv vurdere om de ønsker oppholde seg på campus, men at høgskolen er åpen slik at alle får tilgang til bibliotek og lesesal. Men selv om campus er åpen, må studentene belage seg på at det ikke blir matservering med det første.

— Studentene får tilgang til bibliotek og lesesal, men kantina åpner neppe før tidligst i februar, sier Roppen.

Nord universitet

Prorektor for utdanning ved Nord universitet, Levi Gårseth-Nesbakk, viser til informasjonen på universitetets nettside når Khrono kontakter ham med spørsmål til denne saken.

Der står det blant annet følgende:

«Frem til 28. januar er hovedregelen digital undervisning. Dette gjelder både samlingsbaserte- og campusbaserte studieprogrammer.»

Og:

«Studenter som er avhengige av spesialrom og spesialutstyr for å oppnå læringsutbytte skal ha tilbud om fysisk undervisning, eksempelvis gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening.»

Det informeres ellers om at studiestedene er åpne. For ansatte er det hjemmekontor som gjelder.

«Alle ansatte skal arbeide hjemmefra dersom det er praktisk mulig. Ansatte som har behov for å jobbe på studiestedet eller er usikker på om de skal ha hjemmekontor eller ikke, avklarer dette med sin nærmeste leder.», står det i informasjonen fra Nord universitet.

Universitetet i Agder

Ved Universitetet i Agder (UiA) åpner campusene 3. januar og «studentene har fritt leide,» opplyser kommunikasjonsavdelingen.

De vil imidlertid ikke oppfordre studentene til å komme på campus «men vi sier ikke at de skal holde seg unna heller,» skriver en kommunikasjonsrådgiver til Khrono.

— Det er mer normal studiesituasjon vi legger opp til, med unntak av den digitale undervisningen. Men vi er opptatt av at studentene skal ha sosial omgang, det vil si at de ikke skal sitte på hybelen og slite med ensomhet. Her samarbeider vi med SiA – Studentsamskipnaden i Agder om aktiviteter som strekker seg inn i det nye året, skriver rådgiveren.

UiO

Viserektor for utdanning ved Universitetet i Oslo (UiO), Bjørn Stensaker, forteller at de følger de oppfordringene de har fått av myndighetene.

— Det er klart at det blir veldig mye digitalt. Samtidig blir det gjort noen unntak, og vi prøver å finne lokale løsninger. Én felles policy fungerer ikke for et såpass stort universitet som UiO, sier han til Khrono.

— Vil dere oppfordre studentene til å være på campus?

— Universitetet er ikke stengt. Vi håper å hente fram en del gamle tiltak og få til en del testing. Studentene må selv vurdere hva de er komfortable med, men campus er åpent, og hittil har smittehåndteringen ved UiO gått veldig fint. Det skal være mulig å oppleve et slags fellesskap, sier han.

UiS

Utdanningsdirektør ved Universitetet i Stavanger (UiS), Veslemøy Hagen, sier til Khrono at de verken vil aktivt oppfordre studentene til å være på campus eller aktivt vil oppfordre dem til å la være i januar.

— Campus er åpent, sier hun.

Som ved de andre utdanningsinstitusjonene vil det meste av undervisningen foregå digitalt fram til 17. januar.

— Vi vil ta en ny vurdering på dette når vi får nye signaler, sier hun.

OsloMet

Fungerende prorektor for utdanning ved Oslomet - storbyuniversitetet, Silje Fekjær, sier at de er opptatt av forutsigbarhet for studentene. Undervisningen vil derfor i hovedsak være digital også litt lenger enn det statlige pålegget.

— Vi holder campusene åpne og er tydelige på at studentene kan være der, sier Fekjær til Khrono.

— Vil dere oppfordre studentene til å være på campus?

— Jeg tenker at studentene er voksne mennesker og kan ta den avgjørelsen selv. Jeg vil sterkt oppfordre studentene til å holde kontakt med et studiemiljø i den grad det er mulig, sier hun.

NTNU

En kommunikasjonsrådgiver ved NTNU opplyser at NTNU nesten bare skal ha digital undervisning fra studiestart og til og med 23. januar. Også her er det noen unntak.

På internsidene til NTNU står det at campus vil være åpen for studentene.

«Lesesaler, grupperom og vrimlearealer vil være åpne som vanlig, med én meters avstand og forsterket smittevern. Kantine-kapasiteten kan være redusert. Alle studenter som ønsker å være i studiebyen sin når semesteret starter, er hjertelig velkommen tilbake etter jul».

Universitetet i Sørøst-Norge

— Før jul gikk vi ut med informasjon til studenter og ansatte om at undervisningen blir digital til og med fredag 14. januar, forteller Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst Norge.

— i tillegg er budskapet at campus er åpent både for studenter og ansatte. Vi ønsker de velkommen tilbake etter nyttår, men vi forventer at det er en del som drøyer med å reise tilbake også. Vi oppfordrer ansatte til digitale møter, men alle våre campus er åpne for både studenter og ansatte. Så lenge man følger smittevernreglene.

— Har dere noen plan for etter 14. januar?

— Vi har startet diskusjonen om resten av vårsemesteret. Blir det fortsatt tiltak med fysiske begrensninger vil vi se om det er noen studieprogram og kull som bør prioriteres for fysisk undervisning og også tidlig lage en forutsigbar plan for eksamen til våren. Det er en diskusjon vi vil ta med det første.

I fjor på denne tiden ba myndighetene i siste liten studentene om å holde seg hjemme på juleferie i to ekstra uker.

Powered by Labrador CMS