Førsteamanuensis dr. juris Jens Petter Berg får dekket saksomkostninger og får kompensasjon for å gå av tre år før tiden ved OsloMet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Forlik mellom Berg og OsloMet

Forlikt. OsloMet betaler dr.juris Jens Petter Berg for å slutte ved universitetet tre år før han når aldersgrensen på 70 år. Dermed er den varslede rettssaken i mai avlyst.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Dette er Berg-saken

​Førsteamanuensis og dr.juris, Jens Petter Berg (65) har vært ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus siden 2010.

Berg har også vært lokal tillitsvalgt på høgskolen for Juristforbundet i flere år.

Konflikten startet under den forrige ledelsen av instituttet og fakultetet i 2014 da Berg anmodet om at man måtte finne en ordning for at en kollega skulle fjernes fra det han kalte «tørkeloftsplassering» som hadde pågått siden 2012.

Berg fikk en skriftlig advarsel høsten 2015, blant annet på grunn av krenking av arbeidsmiljøet og krevende kommunikasjonsform.

I januar 2015 ble han umiddelbart beordret til et annet kontor borte fra instituttet.

I januar 2015 fremmet han en varslingssak hvor han mente seg trakassert av arbeidsgiver.

I juni 2015 konkluderte høgskolens varslingsnemnd med at han ikke var trakassert av arbeidsgiver og at arbeidsgiver objektivt sett ikke hadde opptrådt uakseptabelt.

Høsten 2016 konkluderte Kunnskapsdepartementet med at endringene i Bergs stilling var for langvarig til å ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett og mente at Berg i realiteten var endringsoppsagt.

November 2016 fremmet Berg klage til høgskolestyret. Det har vært holdt en rekke drøftingsmøter uten at partene er kommet til enighet.

Juli 2017 vedtok tilsettingsutvalget ved fakultetet en formell endringsoppsigelse av Berg.

September 2017 opprettholdt høgskolestyret endringsoppsigelsen.

7.november 2017 ble stevning og søksmål sendt over til Oslo tingrett. 9.november 2017 møttes partene i Oslo tinghus for muntlige forhandlinger i en forføyningssak der Berg krevde å få gjeninntre i sin stilling i påvente av dom i saken.

Berg fikk ikke medhold.

Rettssak var berammet til mai 2018 i Oslo tingrett. Den blir nå ikke noe av.

Forlik inngått 16.april 2018.

(Fakta oppdatert 17.04.18)

Konflikten mellom førsteamanuensis Jens Petter Berg og OsloMet har pågått i flere år. Berg ble fratatt retten til å undervise, veilede og sensurere ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet, fordi han skal ha «krenket arbeidsmiljøet til sine kolleger». I 2017 gikk han derfor til søksmål mot usaklig endringsoppsigelse fra stillingen som førsteamanuensis.

Sonderinger

Jeg er fornøyd, og jeg ser blant annet fram til å kunne søke opprykk som professor.

Jens Petter Berg

Rettssaken var berammet til 22.mai i år, men blir nå avlyst etter at partene fredag ettermiddag, 13.april 2018, ble enige om en forliksavtale som så ble endelig signert på kontoret til Bergs advokat Tore Lerheim 16.april.

Etter det Khrono kjenner til har det helt siden årsskiftet blitt foretatt sonderinger rundt forlik i saken. Men nå har 65 år gamle Jens Petter Berg gått med på å slutte i stillingen ved OsloMet ved fylte 67 år, i november 2019.

Ifølge meldingen får han også kompensasjon i forbindelse med opphøret av arbeidsforholdet, samt at OsloMet betaler saksomkostningene hans. Fram til han slutter er han innplassert i en stilling som førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier (SPS).

Minnelig ordning

Partene er enige om ikke å omtale saken videre, men har sendt ut følgende melding:

«OsloMet – Storbyuniversitetet og førsteamanuensis dr. juris Jens Petter Berg har 16. april 2018 blitt enige om å heve de to rettssakene knyttet til styrets endringsoppsigelse av ham i september 2017 som forlikt. Begge parter har vist vilje til å komme hverandre i møte og oppgi tidligere posisjoner, og partene er tilfreds med at sakene med dette har funnet sin minnelige løsning. Berg på sin side aksepterer at han fra 2. mai 2018 blir innplassert i en stilling som førsteamanuensis på Senter for profesjonsstudier (SPS), og at han vil gå av med alderspensjon ved fylte 67 år 28. november 2019. OsloMet påtar seg på sin side dekning av Bergs sakskostnader og utbetaling av kompensasjon i forbindelse med opphøret av arbeidsforholdet.»

Tilfreds med løsning

Organisasjons- og virksomhetsdirektør Tore Hansen ved OsloMet sier følgende om avtalen med Berg:

— Vi er tilfreds med at vi har fått til en minnelig løsning. Når det gjelder innholdet i avtalen er vi enige om at det blir mellom partene.

Berg er fornøyd

Også Jens Petter Berg forholder seg til at innholdet i avtalen ikke omtales.

— Du kan ikke omtale saken, men du kan vel si om du er fornøyd eller misfornøyd med forliket?

— Jeg er fornøyd, og jeg ser blant annet fram til å kunne søke opprykk som professor, noe jeg har vært forhindret fra å gjøre de siste årene, sier Berg til Khrono.

— Hva skal du gjøre når du slutter?

— Hvis jeg får leve så lenge, ser jeg fram til å leve et liv også utenfor OsloMet. Jeg har tatt opp igjen advokatpraksisen min, sier Berg, som legger til at det er en altfor stor risikosport å gå til sak.

— Advokat koster 3250 kroner i timen og det er litt bingo om man vinner fram eller ikke, sier Berg, som viser til de to siste rundene i rettssystemet der han ikke fikk medhold.

Les også:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS