studentpolitikk

Beskylder NSO for ukultur og krever ekstern gjennom­gang av organisasjonen

Studentrepresentanter ved UiT mener en ukultur råder i Norsk studentorganisasjon (NSO). — Vi opplever å bli møtt med fordommer, sier leder Jonas Toft.

Studentrepresentanter fra UiT har i lang tid vært kritisk til Norsk studentorganisasjon og har diskutert en mulig utmelding ved minst to anledninger.
Publisert

En studentliste ved UiT Norges arktiske universitet kommer med sterk kritikk av Norsk studentorganisasjon (NSO) i en sak til neste møte i studentparlamentet. 

sakspresentasjonen beskriver Moderat Liste NSO som et sted der det «er mangel på trygghet, velkomst og takhøyde», og videre at det er en ukultur i NSO som har fått lov til å befeste seg og er vanskelig å få bukt med. 

De skriver videre at flere UiT-representanter siden 2019 har hatt kontinuerlig dårlige erfaringer og opplevelser.

«Dette innebærer blant annet utestenging fra sosiale settinger, nedsettende uttalelser om UiT og deres representanter, negativ omtale av enkeltpersoner og institusjon fra tidligere øverste leder av NSO, varslinger som ikke blir tatt på alvor og en opplevelse av at organisasjonens retningslinjer og varslingsbehandling er svært selektivt anvendt». 

Fakta

Kravene til NSO

I sitt saksfremlegg stiller Moderat Liste flere forslag til krav: 

  • Ledelsen i Norsk Studentorganisasjon skal initiere en ekstern gjennomgang av organisasjonens retningslinjer for trygg organisasjon og håndtering av varsler.
  • Ledelsen i Norsk studentorganisasjon skal slå ned på og ta tydelig avstand fra gjentakende negativ omtale av medlemslag og enkeltpersoner.
  •  Norsk Studentorganisasjon skal ta et oppgjør med ukulturen som har fått etablere seg i organisasjonen.
  • Alle tillitsvalgte i organisasjonen skal behandles på lik linje når det gjelder varsling, brudd og sanksjoner, dette gjelder også de sentrale tillitsvalgte.
  • Det skal gjennomføres en bedre og grundig presentasjon av organisasjonens retningslinjer for trygg organisasjon og varslingsmuligheter på formøtet til Landsmøtet.
  • Norsk Studentorganisasjon skal oppnevne 2 representanter på alle deres arrangementer som tillitsvalgt. Representantene kan ikke ha sentrale verv i organisasjonen.
  • Det skal avholdes et dialogmøte mellom ledelsen i NSO og Studentparlamentet ved UiT om hvordan man kan arbeide for at studenter fra UiT ikke utsettes for negative eller krenkende opplevelser ved deltakelse på NSO sine arrangement.

De lister opp en rekke krav som de ber studentparlamentet vedta, blant annet at ledelsen i NSO initierer en ekstern gjennomgang av organisasjonens retningslinjer for trygg organisasjon og håndtering av varsler, at de tar tydelig avstand fra negativ omtale av medlemslag og enkeltpersoner, og at de tar et oppgjør med den ukulturen som har fått etablere seg i organisasjonen. 

— Møteplagere

Innsender av saken er Tina T. Holtsdalen, sentralstyremedlem i NSO og representant for Moderat Liste.

Hun har tidligere sittet i sentralstyret som representant for Universitetet i Sørøst-Norge, og mener at det er en markant forskjell på måten hun blir behandlet på etter at hun ble UiT-representant. 

— Man blir møtt med negative bemerkninger, og flere blir synlig irriterte når man sier man er fra UiT. Man står veldig ofte alene som UiT-representant, både i diskusjoner, saker og i det sosiale. Heldigvis er det ofte en større gjeng fra UiT som deltar på ulike arrangement, sier Holtsdalen.

I tiden som sentralstyremedlem opplevde hun at UiT-representantene ble omtalt som «irriterende, møteplagere og kun der for å skape trøbbel for organisasjonen».

— Det er frustrerende når man ser at representantene deltar og engasjerer seg år etter år fordi man ønsker å gjøre et godt arbeid på vegne av organisasjonen, på tross av opplevelsene man møter, sier Holtsdalen. 

Blir møtt med skepsis

Leder av arbeidsutvalget, Jonas Dahlberg Toft, har i sakspapirene som ble sendt ut fredag, lagt ved et alternativt forslag til vedtak fra arbeidsutvalget. Der ber de om en uavhengig internrevisjon av NSOs retningslinjer for en trygg organisasjon, og de inviterer til et møte mellom studentparlamentet og NSOs ledelse.

— Studentparlamentet og ulike representanter har vært veldig aktive i NSO i mange år, og det er etter hvert såpass mange som forteller om de samme tingene at det ikke lenger er anekdotiske fortellinger eller enkeltstående hendelser. Vi opplever å bli møtt med fordommer eller å bli omtalt negativt fordi vi kommer fra UiT, sier Toft. 

Studentrepresentantene ved UiT har over tid uttrykt misnøye med NSO. I fjor stemte et flertall i arbeidsutvalg til studentparlamentet for å melde seg ut av organisasjonen. 

Forslaget ble stemt ned av studentparlamentet, men arbeidsutvalget for studieåret 2023—24 har fått i oppdrag å kartlegge hva studentparlamentet får ut av sine nasjonale medlemskap. Det skal blant annet kartlegge hvilke politiske og økonomiske konsekvenser en potensiell utmelding vil ha. 

— Man opplever nok studentparlamentet ved UiT som litt kranglete i NSO-sammenheng, og det er ingen hemmelighet at vi har hatt sterke meninger om NSO. Det betyr likevel ikke at man skal ta tillitsvalgte til inntekt for de meninger som 2studentparlamentet har. De stiller uavhengig av parlamentet, sier Toft. 

Studentleder ved UiT, Jonas Dahlberg Toft, støttet en utmelding av NSO i fjor. Det var ikke flertall for vedtaket i studentparlamentet, men det kartlegges nå hvilke konsekvenser en utmelding vil ha.

Vil møte UiT-representantene

Khrono har forelagt kritikken og saksframlegget for leder av NSO, Oline Sæther. 

Hun skriver i en e-post til Khrono at NSO «jobber for at alle tillitsvalgte i organisasjonen føler seg trygge og ivaretatt».

— Det er leit å høre at tillitsvalgte ikke har gode opplevelser. Vi er i jevnlig dialog med ledelsen ved Studentparlamentet ved UiT og vil gjerne møte arbeidsutvalget om den aktuelle saken. Vi vil gjerne å ha dialogen direkte med tillitsvalgte, og syns det er vanskelig å finne gode løsninger når vi får vite om hendelser gjennom andre kanaler, skriver Sæther. 

Khrono har spurt NSO-lederen om hun har opplevd at UiTs representanter blir møtt på en negativ måte. Hun har ikke besvart spørsmålet. 

— Hvordan stiller du deg til en ekstern gjennomgang av retningslinjene for trygg organisasjon og håndtering av varsler?

— NSO fikk nye retningslinjer for trygg organisasjon og håndtering av varsler i 2021, og ønsker en jevnlig revidering av disse. Derfor ble det bestemt i høst at disse skal behandles i sentralstyret på årets siste møte i juni. Retningslinjene er vedtatt av sentralstyret i samarbeid og med god hjelp fra LNU. Vi har allerede vært i kontakt med LNU for å få innspill før årets revidering og jobber for å få en så god gjennomgang som mulig.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en paraplyorganisasjon for 102 norske barne- og ungdomsorganisasjoner, der NSO er et av medlemslagene. 

— Ikke tillit

Holtsdalen i Moderat Liste fremmet i utgangspunktet en ekstern gjennomgang av retningslinjene fordi hun mener det er nødvendig for å sikre en god prosess som man kan ha tillit til. 

Tina T. Holtsdalen i Moderat Liste ved Studentparlamentet ved UiT, mener representanter fra hennes universitet blir uglesett i NSO.

— Vår opplevelse er at NSO er mer opptatt av å beskytte eget omdømme enn å sikre prosesser av høy integritet. Per nå har vi ikke tillit til at organisasjonens øverste tillitsvalgte kan oppnevne nøytrale personer som vil gjennomgå disse retningslinjene på en ryddig måte. 

Etter å ha sett arbeidsutvalgets alternativ til vedtak, stiller hun seg bak det. Hun kommer derfor til å trekke sitt opprinnelige vedtaksforslag, opplyser hun. 

Oline Sæther påpeker at sentralstyret, der Holtsdalen er medlem, har mulighet til å komme med innspill til revideringsprosessen og at de fikk i høst en ekstern gjennomgang gjennom LNU av dagens retningslinjer og LNU sin ordning om Trygg organisasjon. 

— På samme møte diskuterte vi også våre egne retningslinjer. Det er fortsatt mulighet til å komme med innspill før møtet vi skal ha i juni, skriver Sæther. 

Powered by Labrador CMS