Universitetet i Bergen

Betalte 373.000 kroner for advokathjelp til rektor

Margareth Hagen sitter ikke i Trond Mohn Stiftelses styre som rektor, men som privatperson. Likevel har Universitetet i Bergen betalt flere hundretusen kroner for advokathjelp hun har hatt i forbindelse med vervet.

Margareth Hagen er rektor ved Universitetet i Bergen og også styremedlem i Trond Mohn Stiftelse. Hun fikk advokathjelp i forbindelse med en sak i stiftelsen, selv om hun ikke sitter i styret som rektor.

Trond Mohn Stiftelse (TMS) har i en årrekke støttet forskning i Bergen, både ved Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland universitetssjukehus. 

Også forskningsmiljø i Tromsø har fått penger, og fremover vil det trolig sendes flere kroner nordover: Trond Mohn Stiftelse og Tromsø forskningsstiftelse skal samarbeide om en egen UiT-satsing, het det i en nyhetsmelding fra UiT i fjor sommer. Der kom det frem at nå kan starting grant-programmet ved UiT starte opp igjen.

Pengene til Tromsø er et resultat av en vedtektsendring i stiftelsen. Endringen i vedtektene er at den nå støtter forskning som fortrinnsvis skal skje i samarbeid med institusjoner lokalisert i Bergen. Tidligere var det et krav at institusjoner som fikk støtte hadde et samarbeid med institusjoner hjemmehørende i byen.

Ber om svar om grunnlaget for å dekke

I styret som fattet vedtak om vedtektsendringen sitter blant annet Margareth Hagen. Hun er rektor ved Universitetet i Bergen, men i styret er hun oppnevnt som privatperson, ikke fordi hun har den stillingen hun har. Bergens Tidende skriver i dag at UiB likevel har betalt 373.000 kroner i advokatutgifter i forbindelse med nettopp denne saken.

I desember 2022 og januar 2023 fikk UiB regninger på totalt 135.000 kroner fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik. I april og juni 2023 kom det regninger på totalt 238.000 kroner.

Nå ber Kunnskapsdepartementet om en redegjørelse for disse utgiftene. I et brev 1. desember skriver departementet at de blant annet vil vite «hvilket grunnlag universitetet mener de har for å dekke de aktuelle kostnadene».

Trond Mohn selv sa i et intervju med Bergens Tidende i desember at det hadde vært motstand i styret mot vedtektsendringen. Protokollen viser et enstemmig vedtak, men at Margareth Hagen hadde en protokolltilførsel. Der presiserte hun at hennes støtte ble gitt under forutsetning av at Lotteri- og stiftelsestilsynet mente endringen var i tråd med lovverket.

Hagen: Ville ha vurdert habilitet

— På grunnlag av sakens kompleksitet, ba jeg om en samtale med daværende universitetsdirektør Robert Rastad for å rådføre meg om hvordan jeg best kunne håndtere saken og samtidig ikke komme i en habilitetskonflikt som styremedlem, gitt at jeg også er rektor ved UiB, skriver Margareth Hagen i en e-post til Bergens Tidende.

Hun skriver også at Rastad foreslo og godkjente at hun kunne få dekket kostnader for bistand fra en uavhengig jurist i forbindelse med sin håndtering som styremedlem av den aktuelle saken.

Som Khrono har skrevet gikk Rastad av som universitetsdirektør i april 2023.

UiB sier til Bergens Tidende at det ikke finnes et eneste brev i postjournalen som omhandler advokatutgiftene, og viser til at Hagen sitter i TMS-styret som privatperson. Hun har sittet der siden 2017, altså siden før hun ble rektor.

— Det var også behov for juridisk bistand første halvdel av 2023 i sakens anledning, skriver nåværende universitetsdirektør Tore Tungodden i en e-post til Bergens Tidende.

Tidlig i 2023 ble det kjent at mangeårig styreleder Stener Kvinsland trakk seg fra stiftelsen. Det samme gjorde daglig leder Sveinung Hole. Hole har selv sagt til Bergens Tidende at han ikke hadde planer om å trekke seg. Kvinsland sa at han merket at Trond Mohn ville ha et skifte.

Powered by Labrador CMS