Debatt

Blandede drops fra Asheim

Det er supre og elendige forslag fra Henrik Asheim i Høyres nye programutkast. NITO Studentenes 13 000 medlemmer jubler for at Høyre vil ta tak i finansierings­systemet.

Leder for NITO Studentene, Silje Skyttern, kommenterer Høyres utkast til partiprogram.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det er mye forskjellig i det nye programutkastet til Høyre, også hva angår høyere utdannelse og forskning, som Khrono skrev om 7. september. NITO Studentene er særlig positive til gjennomgangen av finansieringssystemet.

Dagens finansieringssystem gir ulike utdannelser veldig forskjellige økonomiske rammer. Denne fordelingen er ikke alltid like velfundert. De fleste av medlemmene våre går på studier i en svært lav finansieringskategori, og studiene deres subsidieres gjerne av andre fakulteter. Sektoren trenger et finansieringssystem som i større grad tar hensyn til reelle kostnader ved å tilby en god utdannelse i hvert fagfelt.

Kunnskapsdepartementet fikk allerede i 2015 rapporten til en ekspertgruppe om dette temaet, men lite har skjedd siden. NITO Studentene støtter mange av anbefalingene i rapporten, som blant annet går ut på å redusere antallet finansieringskategorier. Her er det mye Høyre kan bruke i revideringen av finansieringssystemet.

Høyre vil fortsette satsningen på forskning og utdannelse. Som studenter er vi selvfølgelig positive til at satsningen på oss fortsetter. Mer spesifikt vil Asheim styrke kvaliteten i høyere utdannelse gjennom praksis, bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med arbeidslivet, honours-programmer og flere Sentre for fremragende utdanning. Medlemmene våre liker slike virkemidler, og de funker for kvaliteten.

Sektoren trenger et finansieringssystem som i større grad tar hensyn til reelle kostnader ved å tilby en god utdannelse i hvert fagfelt.

Silje Skyttern

Høyre vil gå gjennom opptak til høyere utdannelse og redusere tilleggspoengene. Dette er på høy tid fordi det ikke er hensiktsmessig at så mange bruker så mange år på å ta opp fag fra videregående skole og hamstre tilleggspoeng. For samfunnet er det viktig at studenter begynner og blir ferdige; NITO Studentene tror dette også er positivt for gjennomsnittsstudenten.

Høyre vil fortsette å bygge flere studentboliger og øke studiestøtten utover pris- og lønnsvekst. Dette er viktig for å få studiehverdagen til å gå rundt.

Programkomiteen vil gjøre det enklere å dra på utveksling, og fortsatt delta i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. NITO Studentene drar gjerne på utveksling når pandemien er på hell, og forskningssamarbeidet er viktig for kvaliteten ved norske universiteter og høyskoler og bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Asheim vil også teste ut tresemesterordninger på master. I en tid med få sommerjobber, er NITO Studentene definitivt interessert i å avslutte masteren raskere og starte karrieren.

NITO Studentene er imot innføring av skolepenger for studenter som kommer utenfra EØS-området og Sveits. Dette uthuler gratisprinsippet, reduserer mangfoldet i norsk høyere utdannelse og reduserer kvaliteten.

Kunnskapsdepartementet har nylig gitt støtte til renovering av studentboliger. Dette er et supert tiltak, og vesentlig smartere enn kun å bygge nye. Det er vanskelig å forstå hvorfor dette ikke har kommet med i programforslaget til Asheim.

Avslutningsvis stiller vi oss spørrende til hva som menes med Asheims forslag om heldigitale universiteter. Det kan fremstå som om dette betyr at noen oppsummeringer av noen forelesninger skal gjøres tilgjengelige for allmennheten. Dette blir tynt, og det trengs en større satsning på kvalitet i digitalisert utdannelse.

Powered by Labrador CMS