Akademisk frihet

Ble avsatt som prosjekt­leder: — Det har vært trist og krevende

Prosjektleder Thomas Cottis hevder at han varslet både Høgskolen i Innlandet og samarbeidspartner N2 Applied før han publiserte og fortalte om forsknings­resultatene i media.

Portrett av Thomas Cottis
Thomas Cottis høgskolelektor og forsker ved Høgskolen i Innlandet sier han er svært skuffet over høgskolen.
Publisert Oppdatert
Fakta

Prosjektsamarbeidet

  • N2 Applied har utviklet og patentert en gjødseltypen som er basert på husdyrgjødsel. Gjødselen kalles blant annet Neo og håpet er at den i framtida kan redusere jordbrukets behov for kunstgjødsel. Den såkalte «supergjødsla» har fått oppmerksomhet i både inn- og utland.
  • I tre år sammenlignet forskere ved Høgskolen i Innlandet sammenlignet avlinger, jordliv og klimaeffekter i forhold til vanlig husdyrgjødsel og kunstgjødsel.
  • Prosjektet har vært et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og N2 Applied. Thomas Cottis var prosjektleder fram til høsten 2023.

Kilde: HINN

Khrono har de siste dagene skrevet om høgskolelektor Thomas Cottis som ble fjernet som prosjektleder for et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Innlandet (HINN) etter å ha uttalt seg om prosjektets forskningsresultater i et intervju med Dagens Næringsliv. Prosjektet var et samarbeid med gründerselskapet N2 Applied.

I helga avviste rektor Peer Jacob Svenkerud kontant at det handler om at høgskolen har innskrenket den akademiske friheten til Cottis. Men han bekreftet at det var høgskolens beslutning å fjerne Cottis fra prosjektlederjobben, fordi «en kontraktspart har i denne saken reagert på at vi kan ha brutt en samarbeidsavtale».

Forskeren ble ifølge rektor Svenkerud tatt av prosjektet fordi han gikk ut med resultater fra forskningsprosjektet han ledet uten å varsle partnerne slik avtalen med dem krevde.

Nå slår Cottis tilbake. Han mener saken er blitt svært dårlig behandlet fra høgskolens side, og sier at verken han eller noen av de andre i forskningsteamet hans har fått forklare seg underveis i prosessen.

— Trist og krevende

— Det har vært trist og krevende, og jeg er veldig skuffet over Høgskolen i Innlandet. Jeg har sagt og visst hele tiden at jeg ikke har gjort noe feil, men høgskolen har verken stilt opp for vår forskning eller for meg som ansatt, sier Cottis til Khrono.

—Hvis høgskolens ledere hadde bedt selskapet om en skriftlig begrunnelse for sin klage, så kunne de ha kommet til meg og mine prosjektkolleger og vi kunne ha lagt fram dokumentasjonen for at ingen av oss har gjort noe feil. Høgskolen kunne så ha gitt et klart svar til selskapet om at deres påstander ikke stemte, og dermed hadde vi unngått de problemene som høgskolen står i nå, sier Cottis.

Han understreker at han selv ikke har noen store problemer med «å stå i det», men presiserer at han frykter for hva yngre forskere og for eksempel doktorgradskandidater tenker når de får vite om saker som dette.

Kan skremme 

— At en høgskole legger seg flat for et selskap og fjerner en forskningsleder på dette viset, vil kunne skape frykt blant yngre forskere. Saken viser at styrkeforholdet i slike forskningssamarbeid mellom næringsliv og forsking er slik at næringslivsparten kan få tatt ut forskere når de ikke liker forskningsresultatene eller forskernes offentlige vurderinger av disse. Det burde skremme alle som er opptatt av fri forskning og akademisk ytringsfrihet, sier han.

Thomas Cottis mener det er feil at han brøt avtalen med samarbeidsselskapet N2 Applied.

— Jeg og mine kolleger hadde ferdig et førsteutkast til en vitenskapelig artikkel om våre resultater av tre års forskning på effekt på avling i korn, og sendte dette til selskapets leder i prosjektet i april i fjor. Etter kort tid fikk vi tilbake gode kommentarer og innspill som vi fulgte opp i tråd med faglig korrekthet, sier han.

Artikkelen ble publisert i MDPI Agronomy 1. juni.

Kontaktet avis

I etterkant av den vitenskapelige artikkelen var det ifølge Cottis høgskolen selv som kontaktet Dagens Næringsliv for å få oppmerksomhet om forskningsresultatene.

— Da den vitenskapelige artikkelen var publisert, tok jeg kontakt med høgskolens ansatte på forskningsformidling. Han ringte til Dagens Næringsliv som hadde skrevet flere artikler tidligere om N2 Applied og deres teknologi, forteller Cottis.

I en e-post til sin kontaktperson i N2 Applied 12. juni opplyste Cottis at Dagens Næringsliv var interessert i rapporten og at «det kan hende de skriver om resultatene».

Dagens Næringslivs reportasje ble publisert først 7. juli, med tittelen «Nedslående resultater for norsk prestisje-start-up».

Det var denne artikkelen som utpå høsten fikk et etterspill. Ifølge Cottis skal høgskolen ha sagt at N2 Applied truet med å gå til rettssak mot HINN, noe selskapet selv har avvist. Enden på visa ble at Cottis ble fjernet som prosjektleder i slutten av september.

Mistet klimaregnskapet

Da Cottis ble fjernet som prosjektleder, gjensto det kun å sette opp klimaregnskapet for teknologien prosjektet hadde forsket på.

— Jeg hadde forberedt klimaregnskapet gjennom prosjektets tre år og koblet meg opp med fagpersoner fra Miljødirektoratet, Nibio og NMBU som også kunne bidra i sluttføringen av klimaregnskapet, forteller han.

Han viser til at det i prosjektbeskrivelsen til Forskningsrådet står følgende: «Høyskolelektor i landbruk og klimakunnskap Thomas Cottis vil bistå i planlegging og gjennomføring, og styre prosjektet slik at klimaeffekter som avdekkes kan bli dokumentert slik at det kan telles i det nasjonale klimaregnskapet». 

– Altså min kunnskap om klima, landbruk og det offisielle klimaregnskapet var en viktig årsak til at jeg ble spurt om å lede de fire arbeidspakkene inkludert å lage klimaregnskapet, sier Cottis.

N2 avviser

Carl Hansson, administrerende direktør i N2 Applied, sier i en kommentar at de aldri har hatt til hensikt å fjerne noen fra prosjektet.

— Det var HINN sin avgjørelse å gjøre endringer i siste del av prosjektet, sier han til Khrono.

— Cottis sier at HINN sa til han at det var N2 Applied som ønsket ham fjernet?

— Som følge av et brudd på prosjektets samarbeidsavtale erstattet Høgskolen i Innlandet Cottis som arbeidspakkeansvarlig. Det bekrefter også rektoren ved HINN.

— Cottis sier han informerte dere i forkant av intervjuet med DN. Stemmer det?

— Det stemmer at han informerte oss om at han var blitt kontaktet, men han sendte et notat til DN uten prosjektleders og øvrige prosjektmedarbeideres viten, sier Carl Hansson.

Powered by Labrador CMS