Forsker fjernet

Rektor om fjerning av prosjektleder: Gjorde det for å innfri forpliktelser

Rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet avviser at saken handler om akademisk frihet.

Thomas Cottis på et gårdstun viser fram to glass med gjødsel
Forsker Thomas Cottis med den tyntflytende gjødselen det ble forsket på. Han mener han ble kansellert fordi han uttalte seg om resultatene av forskningen.
Publisert Oppdatert

Høgskolelektor Thomas Cottis ble fjernet som prosjektleder for et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Innlandet (HINN) etter å ha uttalt seg om prosjektets forskningsresultater i et intervju med Dagens Næringsliv.

Forskningsprosjektet ble gjort i samarbeid med selskapet N2 Applied som finansierte deler av prosjektet, og det var deres teknologi for gjødselproduksjon Cottis og hans prosjekt forsket på.

Etter at Cottis fortalte Dagens Næringsliv at gjødselen ikke var så god som de opprinnelig hadde håpet, tok selskapet kontakt med høgskolen. Enden på visa ble at forskeren ble fjernet som prosjektleder i sluttfasen av prosjektet.

Cottis mener ifølge Dagens Næringsliv at han er kansellert. Han hevder høgskolen har vært mer opptatt av å beholde vennskap med en finansieringskilde enn å stå opp for egen forskning og ansatte.

Cottis bekrefter overfor Khrono at han er riktig sitert.

— En tillitsutfordring

Peer Jacob Svenkerud, rektor ved Høgskolen i Innlandet, avviser at høgskolelektor Thomas Cottis ble kansellert.

Rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet avviser at Cottis ble kansellert. Men han bekrefter at høgskolelektoren ble fjernet fra prosjektlederjobben.

— Vi sto i en situasjon med en tillitsutfordring i et samarbeidsprosjekt. Vi valgte å gjøre endringer i aller siste del av prosjektet for å kunne innfri de forpliktelsene vi hadde tatt på oss. Forskningen i prosjektet var allerede gjennomført da endringen skjedde.

Tillitsutfordringen besto ifølge Svenkerud i at Cottis gikk ut med resultater fra prosjektet uten å varsle partnerne slik avtalen krevde.

— Det er ikke ytringen som er problemet, men at den ble gitt på en måte som ikke var i tråd med avtalen mellom partene. Vi opplever ikke at dette handler om akademisk frihet eller ytringsfrihet, men om mulig brudd på en samarbeidsavtale.

— Cottis hadde ledet prosjektet i tre år — var det plutselig så store problemer at ikke det kunne løses internt?

— En kontraktspart har i denne saken reagert på at vi kan ha brutt en samarbeidsavtale. Som part i avtalen har vi en selvstendig plikt til å vurdere hvordan utfordringer i samarbeidet kan løses. Vår beslutning ble å sette inn en annen forsker som sluttførte siste fase av prosjektet.

— Hvem foreslo å fjerne Cottis?

— Dette var høgskolens vurdering og beslutning.

— Hvorfor er det inget referat som viser hvem det er som først mente at Cottis burde bli fjernet fra prosjektet?

— Det skjer mye i driften av en stor virksomhet som det ikke føres referater fra. Saken har utviklet seg over tid, og ikke bare i formelle møter som referatføres.

— Forskning skal være fri

— Syns dere at dette har vært en ryddig prosess?

— Dette har vært en vanskelig sak som innebærer å håndtere dilemmaer. Flere involverte parter har ulikt perspektiv, og det er krevende å løse en oppstått tillitsutfordring slik at alle parter blir fornøyde. Med dette som utgangspunkt mener jeg at vi har hatt en ryddig prosess, men jeg forstår at Thomas Cottis har opplevd utfallet av saken som krevende. Det har jeg også sagt til ham.

— Hvordan ivaretar dere akademisk frihet på høgskolen i slike saker?

— Vi legger vekt på at forskningen vår skal være etterrettelig, til å stole på og fri. Den skal ikke være styrt av utenforliggende interesser. Og vi er opptatt av at våre forskere har både ytringsfrihet og akademisk frihet og kan uttale seg basert på sin faglige ekspertise. Jeg oppfatter at denne saken handler om å håndtere en tillitsutfordring som oppsto i et avtaleregulert samarbeid, etter at en part oppfattet at vi kunne ha begått et avtalebrudd, sier Peer Svenkerud.

— Sett i ettertid — var det riktig å fjerne Cottis fra prosjektet?

— Her er det ingen vinnere eller tapere, og jeg vil ikke gå ut og mene noe om det var riktig eller galt. Det er en vond sak, og jeg har full forståelse for at den oppleves tungt. Det som er viktig nå er at vi går igjennom våre retningslinjer når vi har prosjekter med samarbeidspartnere og får en økt bevissthet rundt dem. Det arbeidet er vi i gang med, sier Svenkerud.

Vil ha møte med rektor

Høgskolens styreleder Maren Kyllingstad sa til Khrono på fredag at styret har fått en overordnet orientering om saken.

I løpet av helgen har ansatterepresentantene i styret diskutert saken. Barbara Zimmermann, sier på vegne av ansatterepresentantene at de har kommet fram til at de har for lite kunnskap og dokumentasjon til å kunne ta et standpunkt.

— I medieframstillingen har i all hovedsak forskerens versjon og opplevelse av saken vært belyst. Vi ber nå rektor om mer dokumentasjon og et møte der administrasjonen kan legge fram sin side av saken. Vi ber også å få innsyn i forskerens dokumentasjon, opplyser hun i en SMS til Khrono.

Powered by Labrador CMS