rettssak

Ble sagt opp etter 34 år i jobben. Nå saksøker hun forsknings­instituttet

Neste uke møter en 58 år gammel kvinne forskningsinstituttet Norce i retten.

Neste uke møtes partene i tingretten i Stavanger tinghus. Norce er saksøkt for usaklig oppsigelse.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I mai 2020 kom nyheten. Forskningsinstituttet Norce skulle nedbemanne med mellom 35 til 40 ansatte, der flere hadde fartstid på over 20 år.

Det endte med at 20 ansatte fikk sparken i forskningsinstituttet som har slitt med underskudd siden opprettelsen i 2017. Ytterligere 30 ansatte ble omplassert.

Etter at nyheten sprakk måtte Norce tåle stor intern uro, og i starten av 2021 valgte toppsjefen å gå av.

Oppsigelsene kom ikke uten følger.

Før jul kunne Khrono fortelle at inntil 10 av oppsigelsene kunne havne i rettssystemet. Neste uke begynner én av disse rettssakene.

En 58 år gammel administrativt ansatt i Norce har gått til sak fordi hun mener oppsigelsen er usaklig.

Forskerforum omtalte saken først.

Vil slite på jobbmarkedet

Partene skal møtes i Sør-Rogaland tingrett, tidligere Stavanger tingrett, i neste uke, men etter det Khrono erfarer har det vært samtaler mellom partene de siste dagene.

Det er foreløpig uvisst hva dette vil ha å si for rettssaken, men det kan gå mot et forlik.

For den tidligere Norce-ansatte er det derimot sikkert at hun mener at Norce ikke har fulgt ansiennitetsprinsippene i nedbemanningen.

Hovedtillitsvalgt i Norsk tjenestemannslag (NTL) i Norce, Elisabeth Aaserød, har fulgt saken tett. Hun ønsker ikke å uttale seg til Khrono, men sa følgende om saken til Forskerforum:

— Det er riv ruskende galt å si opp en person som har jobbet i en institusjon i 34 år uten å ha fått en eneste klage. Dessuten mener vi utvelgelsen av overtallige er mangelfull, fordi flere med lavere ansiennitet har fått bli.

Advokat: En rekke feil i oppsigelsen

Kvinnens advokat, Bjørn Inge Waage, skriver i sitt sluttinnlegg at det er en rekke forhold ved oppsigelse som han mener er feil og som bør gjøre oppsigelsen ugyldig.

Både kvinnens ansiennitet, hennes alder, at hun nærmer seg muligheten for å ta ut avtalefestet pensjon og hennes sykdomsbilde gjør at man ved en interesseavveiing skulle favorisert 58-åringen, mener han.

I tillegg peker Waage på det vanskelig arbeidsmarkedet i Stavanger, og at kvinnens alder og helse vil gjøre det vanskelig å finne nytt arbeid.

Tilbudt annet jobb

Norce sin advokat, Anette Eckhoff, mener på sin side at Norce har oppfylt kriteriene for oppsigelse.

I sitt sluttinnlegg viser Eckhoff til at kvinnen ble vurdert opp mot flere andre ansatte og at de derfor har vurdert hennes ansiennitet i tråd med lover og tariffavtale. Hun viser til at Norce, sammen med fagforeningene, landet på at kompetanse skal vektlegges mest i nedbemanningsprosessen.

Eckhoff skriver videre at det på oppsigelsestidspunktet ikke forelå annet passende arbeid for kvinnen, men at hun på et senere tidspunkt ble tilbudt en annen jobb i et forhandlingsmøte, som 58-åringen takket nei til.

Hovedtillitsvalgt Aaserød røper til Forskerforum at denne stillingen gjaldt en 50 prosent stilling i resepsjonen på kontoret i Bergen. Kvinnen hadde tidligere jobbet i fellesadministrasjonen, med blant annet støttetjenester til forskere.

— Vi mente det ikke var et reelt omplasseringstilbud at hun skulle gå ned til halv jobb og pendle fra Stavanger til Bergen, sier Aaserød til Forskerforum.

Har stått i full jobb

Et annet moment i saken er kartleggingen av kompetanse. Som nevnt landet Norce på at kompetanse skulle veie tyngst i nedbemanningsprosessen. Saksøker mener forskningsinstituttet har basert sin nedbemanning på en ufullstendig kartlegging.

I sitt sluttinnlegg skriver advokat Waage at Norce ikke har sammenlignet de ulike ansatte opp mot stillingene de er kvalifisert for.

Derfor mener han at prosessen mangler etterprøvbar dokumentasjon.

Kvinnen har hatt full lønn mens saken har pågått og dermed ikke lidd økonomiske tap. Derfor ber 58-åringen om oppreisning for den belastningen saken har hatt for henne, og at oppsigelsen er ugyldig.

Det er satt av tre dager til behandling av saken.

Powered by Labrador CMS