NEDBEMANNING i NORCE

Mange med lang fartstid på kuttlisten i Norce

Blant de administrativt ansatte som står i fare for oppsigelse i Norce er mange kvinner over 50 år. — Vi frykter for at de kommer i en svært vanskelig situasjon, sier NTL-leder.

Slik vi forstår, så vil det dryppe oppsigelser ut over de neste dagene og ukene, sier Elisabeth Aaserød, leder i NTL i Norce.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Frykt, sinne og frustrasjon, er betegnelsene de tillitsvalgte bruker for å beskrive situasjonen i forskningsinstituttet Norwegian Research Centre AS (Norce). Etter store underskudd har ledelsen varslet nedbemanning på 35-40 ansatte. Nå frykter de tillitsvalgte at nedbemanningen vil ramme kvinner med lang ansiennitet ekstra hardt.

20-34 års fartstid

Fakta

Norce

  • Forskningsselskapet Norce (Norwegian Resecarch Centre AS) er ett av Norges største uavhengige forskingsinstitutt. Inkludert datterselskapene har konsernet 1000 ansatte og en årlig omsetning på 1,3 milliarder kroner.
  • I januar 2018 overtok Norce eierskapet i Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS. I oktober 2019 ble de fem instituttene fusjonert inn i Norce.
  • I desember 2019 overtok Norce eierskapet i Norut Northern Research Institute AS, som ble fusjonert inn i 2019.
  • Etter betydelige underskudd i 2018 og 2019 har ledelsen nå tatt initiativ til en nedbemanning på 35-40 årsverk.
  • Administrerande direktør er Elisabeth Maråk Støle (bildet over).

Kjelde: Norce

— Vi har 13 medlemmer som har har vært inne til samtaler fordi de er aktuelle for oppsigelse. 12 av disse er kvinner og 11 er over 52 år. Disse har lang fartstid med 20-34 års ansiennitet. Vi frykter at disse blir satt i en svært vanskelig situasjon uten jobb og for eksempel rettigheter til avtalefestet pensjon (AFP), sier leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Norce, Elisabeth Aaserød.

Hun stiller spørsmål ved hvordan utvelgelsen har skjedd.

— Hovedkriteriet er kompetanse, noe vi har sagt oss uenig i. Det virker samtidig ikke som lang erfaring blir vurdert som viktig kompetanse, sier Aaserød. Hennes medlemmer har typisk jobber som forskningsteknikere, prosjektkontrollere og utgjør støtteapparatet i forskningsprosjektene.

— For oss er det hele en merkelig prosess i og med at denne fusjonen ikke er ferdig. Viktige administrative systemer er investert i, men disse er fortsatt ikke i skikkelig drift, noe disse fagfolkene skulle ta seg av. Med oppsigelser her blir det bare enda mer jobb på de som er igjen, sier Elisabeth Aaserød.

Trodde ledelsen misforstod

I Forskerforbundet bekrefter de at det i hovedsak er medarbeidere med lang fartstid og relativt høy alder som står på kuttlistene.

— I starten spøkte vi med at ledelsen måtte ha misforstått utvalgskriteriet om ansiennitet. Altså at de hadde snudd skalaen opp ned. Uansett, av de 13 utvalgte som er våre medlemmer, er 11 folk som har vært her svært lenge. Vi snakker om 20-30 års ansiennitet, sier leder i Forskerforbundet i Norce, Atle Blomgren. Han opplyser at det er 75 prosent kvinner blant de som har vært inne til samtale.

Snakk om dager

Forskningsinstituttet Norce ble etablert i januar 2018, og er en sammenslutning av 7 enkeltstående forskningsinstitutter. Det første året endte med 38,7 millioner i minus på driften. I 2019 skal underskuddet være økt til over 50 millioner. Dermed har ledelsen tatt grep og varsler oppsigelser i størrelsesorden 35-40 årsverk. Tidligere har de ansatte også vært kritiske til at de mister pensjonsrettigheter.

Etter det Khrono kjenner til er rundt 50 personer kalt inn til samtale med bakgrunn i en mulig oppsigelse.

Norce-ledelsen sier de er opptatt av å gjennomføre en skikkelig prosess.

— Vi har fulgt arbeidslivets regler og hatt involvering av fagforeningene hele veien, nettopp for å ivareta både de ansatte og selskapets interesser på en god måte, sier organisasjonsdirektør Steinar Meling i Norce.

— Fagforeningene forteller at det er mange som er over 50 år og med lang ansiennitet, som står i fare for å miste jobben?

— Ansiennitet er ett av utvalgskriteriene sammen med kompetanse og sosiale forhold. Vi har laget et nytt organisasjonskart med nye stillingsbeskrivelser med krav til kompetanse i stillingene. Det er kabalen som nå skal på plass. Men i forhold til hvem dette gjelder har vi ikke konkludert verken når det gjelder alder eller kjønn, sier Steinar Meling.

— Men dere skjønner at det oppleves som et press for de som er i gruppen som kan bli oppsagt.

— Det har vi stor forståelse for. Men hele organisasjonen er utvalgskrets, og dermed er det mange forhold som må hensyntas, sier organisasjonsdirektøren.

Han forteller at selskapet vil sende ut informasjon til de det gjelder i løpet av kort tid.

— Det er snakk om dager og ikke uker, sier Meling.

Langvarig press

Elisabeth Aaserød beskriver situasjonen som svært urolig. De ansatte som er i gruppen som aktuelle for nedbemanning har vært inne til samtaler i mai. Og den opprinnelige fristen for avklaring var satt til 1.juni. Nå er prosessen forlenget, noe som har ført til et langvarig press på de aktuelle arbeidstakerne.

— Vi har fått beskjed om at det kan komme noe i dag, og så vil det dryppe oppsigelser ut over de neste dagene og ukene slik jeg forstår det, sier NTL-lederen.

— Har dere noen dialog med eierne rundt situasjonen?

— Det må i så fall være gjennom styrets arbeid, men det har vi ikke innsyn i, sier Elisabeth Aaserød.

Khrono har forsøkt å få UiBs representant i styret, prorektor Robert Bjerknes, i tale, men han henviser til styreleder Hans Olav Lindal.

Tynnslitt

I Forskerforbundet er de også uforstående til utvelgelsen av de som er aktuelle for nedbemanning.

— Det er vanskelig å forstå at de som har fullt opp med arbeid i disse administrative funksjonene kommer på listen over mulige oppsigelser. Vårt syn er at fusjonen og etableringen av Norce ikke er over, og vi er bekymret for at man sier opp erfarne ansatte som egentlig trengs for å gjøre disse oppgavene, sier Gisle Andersen som er nestleder i Forskerforbundet i Norce.

Han sier at tilliten til nedbemanningsprosessen er tynnslitt og at de ansatte har problemer med å forstå behovet for nedbemanning.

— Hadde det vært et skipsverft uten oppdrag ville de være lett å forstå at arbeidsstokken måtte reduseres. Men vi ser ikke at det er slik i NORCE. Vi har god prosjektdekning, men mye penger er brukt på fusjonen og i det nye selskapet er det for høye kostnader. Da er de vel mer snakk om at vi må redusere unødvendige utgifter, og arbeide sammen for å på lang sikt øke inntektene, sier Gisle Andersen.

Powered by Labrador CMS