INTERNASJONALT

Borch etter forskertur til Kina: Positivt med fysiske møter

Sandra Borch fikk spørsmål i Stortinget om sikkerhetsvurderingene da Nord universitet tok turen til Kina.

Sandra Borch mener forskersamarbeid og kunnskapsutveksling er en viktig del av arbeidet med å løse felles globale utfordringer.

I går svarte forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) på skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H). Den tidligere utenriksministeren spurte hvordan statsråden vurderer den mulige sikkerhetsrisikoen ved reisen, og om PST har vært involvert da Nord Universitet gjorde sine vurderinger.

Khrono skrev tidligere i november om forskningsreisen som Nord Universitet skulle ta til Kina. PST mente turen ga anledning for Kina til å forsøke å rekruttere kilder. 

— Kina er et land som PST ser på som en aktør som er villig til å bruke sine etterretningstjenester for å oppnå mål i Norge. Det handler både om å få tak i teknologi på ulovlig vis, og få tak i sensitiv informasjon om politiske prosesser. For oss her i nord handler det spesielt om nordområdepolitikk og Arktis, sa seksjonsleder for PST i Nordland, Vegard Pedersen til NRK.

Avgjørende for å løse globale utfordringer

Borch syns det er positivt at man kan få til fysiske møter mellom norske og kinesiske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner, særlig etter pandemien da dette var vanskelig.

Hun erkjenner i sitt svar at det er både sikkerhetsmessige og etiske utfordringer knyttet til kunnskapssamarbeid med Kina. Hun skriver at det stiller høye krav til myndighetene og sektoren, og at regjeringen prioriterer dette arbeidet høyt.

— Faglig samarbeid med Kina gir tilgang på kunnskap og kompetanse som er avgjørende blant annet for å løse felles globale utfordringer, sikre Norges konkurransekraft og bygge langsiktig Kina-kunnskap. Derfor inngår samarbeid på kunnskapsområdet som en naturlig del av regjeringens interessebaserte Kina-politikk, skriver Borch.

Hun påpeker også at universitetet opplyser at de har vært jevnlig i dialog med PST om sikkerhetsbehov ved denne reisen. Nord har dermed tatt nødvendige tiltak både før og etter reisen. 

— Dette er nettopp det vi ønsker: At virksomhetene gjør risikovurderinger av sine internasjonale samarbeid, slik at vi samarbeider der det er i norsk interesse, og at dette gjennomføres på en trygg måte, skriver hun.

Videreutvikle samarbeid

 — Regjeringens utgangspunkt er at vi må videreutvikle kunnskapssamarbeid på områder hvor Norge har en klar interesse av fortsatt samarbeid, og på en mest mulig treffsikker måte avgrense samarbeid som ikke er i norsk interesse, basert på en helhetlig risikovurdering, mener Borch.

I august skrev Khrono om at Sandra Borch la frem nye retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid. Disse retningslinjene kom også inn på temaet gjesteforskere. 

Powered by Labrador CMS