næringslivssamarbeid

Borch sier bindinger til næringslivet ikke må bety at samarbeidet tar slutt

Løsninga på en konflikt eller uheldig hendelse i et samarbeid mellom næringsliv og akademia, behøver ikke å bety at samarbeidet avsluttes, svarer statsråden på et skriftlig spørsmål. 

Portrett av Sandra Borch
Samarbeid mellom næringsliv og akademia ber viktig for å løse samfunnsutfordringene, mener statsråd Sandra Borch.
Publisert Oppdatert

«Hvilke grep tar statsråden for å sikre at ikke uheldige bindinger og avtaler mellom næringsliv og akademia opprettholdes?» spurte stortingsrepresentant Grete Wold (SV) i et skriftlig spørsmål i Stortinget til statsråd Sandra Borch. 

Nå har forsknings- og høyere utdanningsministeren svart. I svaret legger hun vekt på hvor viktig samarbeidet mellom akademia og næringsliv er. 

Bakgrunnen for spørsmålet fra Grete Wold er det tette samarbeidet mellom daværende NTNU-rektor og Norsk Industri som åpenbarte seg i desember. Samtidig oppsto det en diskusjon om tette bindinger da formuleringer i en nylig inngått avtale mellom NHO og NTNU ble kjent.

—Utvikler viktig teknologi

I avtalen står det blant annet at partene har intensjon om «å utvikle felles budskap og gjennomføre koordinerte kommunikasjonstiltak i sammenheng med viktige politiske prosesser, hvor partene har sammenfallende interesser og synspunkter.»

— Dette punktet må fjernes, mente styremedlem Bjørn Skallerud i NTNUs styre. 

Innledningsvis i svaret sitt understreker Sandra Borch hva et samarbeid mellom næringsliv og akademia betyr for å løse store samfunnsutfordringer. Hun peker på at et slikt samarbeid blant annet har ført til utvikling av viktige teknologier som autonome båter, medisiner, vaksiner og læringsteknologi som Kahoot. 

— Faglig frihet må ivaretas

Samarbeidet gjør også at studentene raskere får seg jobb i næringslivet, framholder hun. 

— I alle samarbeidsrelasjoner er det helt sentralt at tillit, faglig frihet og ansvar ivaretas. Det innebærer blant annet at ingen kan gi universiteter og høyskoler pålegg eller instrukser og innholdet i forskningen, og institusjonene skal fremme og verne akademisk frihet, skriver Sandra Borch. 

— Løsninga på en konflikt eller en uheldig hendelse i samarbeid mellom næringsliv og akademia er ikke nødvendigvis å avslutte samarbeidet, men å tydeliggjøre premissene for samarbeid og kravene til samarbeidspartnerne, mener hun. 

Powered by Labrador CMS