samarbeidsavtaler

Ber Borch hindre at det blir for tette bånd mellom akademia og næringsliv

SV ber statsråd Sandra Borch svare i Stortinget på hvilke grep hun vil ta for å unngå for tette bindinger mellom næringsliv og akademia.

Stortingsrepresentant for SV og medlem i forsknings- og utdanningskomiteen, Grete Wold.
Grete Wold er sortingsrepresentant for SV og medlem i forsknings- og utdanningskomiteen.

Den omstridte avtalen mellom NTNU og NHO har fått stortingsrepresentant Grete Wold i SV til å stille følgende skriftlige spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch:

«Hvilke grep tar statsråden for å sikre at ikke uheldige bindinger og avtaler mellom næringsliv og akademia opprettholdes

— Vil holde trykket oppe

Mange reagerte da innholdet i samarbeidsavtalen mellom NTNU og NHO ble kjent. Det skjedde i kjølvannet av den mye omtalte kommunikasjonen mellom Anne Borg og NHO forut for at hun publiserte et innlegg som refset to av NTNUs egne forskere. 

En av formuleringene i avtalen som har fått mange til å reagere, er:

«- å utvikle felles budskap og gjennomføre koordinerte kommunikasjonstiltak i sammenheng med viktige politiske prosesser.» 

— Det som har skjedd ved NTNU satte på dagsordenen potensielt uheldige bindinger mellom næringslivet og forskningsmiljøene våre. Jeg synes derfor det var behov for å stille et spørsmål til statsråden for å holde trykket oppe, sier Grete Wold til Khrono. 

Wold peker på at transparens er viktig om hvilke avtaler og bindinger det er mellom næringsliv og forskning. 

— Vi må være oppmerksomme på at det kan være formuleringer i avtaler, som legger til rette for bindinger og uheldige føringer. At det skapes tvil, er dessverre nok. Vi vil derfor utfordre statsråd Sandra Borch om at hun har et tett og godt fokus på dette. 

Wold peker videre på at når NHO også har sentrale posisjoner i Forskningsrådet, mens andre aktører som LO og miljøbevegelsen ikke har det, så vil det føre til et skjevt fokus i bevilgninger på sikt.

Statsråden har frist til å svare skriftlig innen seks hverdager etter at stortingsrepresentanten stilte spørsmålet. 

Åpen for å fjerne formulering

NHO-direktør Ole Erik Almlid sa i et intervju med Khrono før jul følgende om debatten som oppsto om bindinger mellom NTNU og NHO:

— Det må ikke herske noen tvil om at NHO forsvarer norsk forskning. Vi ønsker diskusjon, ytringsfrihet og akademisk frihet. 

Almlid avviste heller ikke at den nevnte formuleringa ovenfor kan bli fjernet. 

— Det må eventuelt NTNU komme tilbake til, så ser vi gjerne på det. Men skaper den et uheldig inntrykk, så tar vi den bort. 

NTNU-ledelsen har nå fått beskjed fra universitetsstyret om å gå gjennom NTNUs avtaler. Dette stiller også NHO-direktøren seg positiv til.

— Vi ser fram til at det blir en gjennomgang og at det blir diskutert hvor viktig den akademiske friheten er. Det er bra. Vi ønsker diskusjon. Avtalen har vi vært åpen om, så får vi se hvilken respons som kommer, sa Ole Erik Almlid i intervjuet med Khrono. 

Lovte Equinor positiv omtale

I mai 2022 skrev Khrono at fire universiteter og en høgskole garanterte Equinor positiv omtale i sine avtaler med selskapet. Den gang fikk NTNU dette fjernet.

Akademiaavtalen mellom Equinor og NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Stavanger og Norges Handelshøyskole ble undertegnet i 2019. 

I avtalene til fem av de seks involverte institusjonene sto det likelydende som UiB i sin avtale:

«Der arbeid under denne avtalen muliggjør profilering i eksterne media skal institusjonen arbeide aktivt for å gi positiv (vår utheving, red. anm) omtale av arbeidet. Equinor skal varsles tidlig om relevante pressekonferanser og potensielle mediesaker i tilknytning til dette.»

— Min feil

Rektor Svein Stølen ved UiO reagerte umiddelbart da det kom reaksjoner på formuleringa.

— Min feil helt og holdent - og jeg vil ta kontakt for å reforhandle/fjerne den setningen - som ikke er akseptabel - umiddelbart. MIN feil - det er viktig! skrev han på Twitter.

Før avtalen ble signert, fikk NTNU og rektor Anne Borg fjernet ordet «positiv» i sin avtale med Equinor. 

Som følge av medieoppslagene ble formuleringa fjernet fra avtalene

Powered by Labrador CMS