NHO

Åpner for å fjerne omstridt formulering i NTNU-avtale

— Det må ikke herske noen tvil om at NHO forsvarer norsk forskning, sier NHOs direktør Ole Erik Almlid om debatten som har oppstått om bindinger mellom NHO og NTNU. 

Portrett av Ole Erik Almlid.
— Sms-ene fra Norsk Industri burde aldri vært sendt, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

— Forskning er helt avgjørende for det norske næringslivet. NTNU og NTH har alltid vært en viktig samarbeidspartner. Jeg håper denne debatten vi nå har, ikke ender med mindre samarbeid mellom næringsliv og universitets- og høgskolesektoren, men heller mer, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO. 

— Fri forskning helt sentralt

NHO har fått kritikk for sin kommunikasjon med daværende rektor Anne Borg i forkant av at hun sendte inn et innlegg med kritikk mot to av NTNUs forskere. Deretter er det også rettet kritikk mot samarbeidsavtalen mellom NHO og NTNU og formuleringer i den. 

I et innlegg i Khrono skriver NHO-direktør Almlid: 

«Fri forskning er en helt sentral forutsetning i vårt frie, liberale demokrati. Forskning som tas ut i det offentlige ordskiftet og brytes med meninger i det fri.»

— Det må ikke herske noen tvil om at NHO forsvarer norsk forskning. Vi ønsker diskusjon, ytringsfrihet og akademisk frihet, sier Almlid til Khrono. 

— Kan ta bort formulering

NHO-direktøren virker berørt av den kritikken som er rettet mot NHO i forbindelse med stormen rundt Anne Borgs håndtering av avisinnlegget. Nå har også følgende formulering i samarbeidsavtalen mellom NTNU og NHO skapt debatt i offentligheten om altfor tette bånd og samkjøring. 

«- å utvikle felles budskap og gjennomføre koordinerte kommunikasjonstiltak i sammenheng med viktige politiske prosesser.» 

— Hvordan oppsto denne formuleringa?

— Oppfattes den som problematisk, så er ikke denne formuleringa ønskelig. Samarbeidet med NTNU er ikke på forskningsfaglig nivå, men NHO og hele det norske samfunnet er tjent med at vi sammen står opp for gode løsninger. NTNU er blant annet ledende når det gjelder å utvikle teknologi som er viktig for det grønne skiftet. Det er det NHO ønsker: Vi står sammen om å snakke opp denne forskningen og det som skjer på universitetet. Vi står sammen med forskerne som har gjort denne viktige jobben. 

— Betyr dette at formuleringa vil forsvinne ut av avtalen?

— Det må eventuelt NTNU komme tilbake til, så ser vi gjerne på det. Men skaper den et uheldig inntrykk, så tar vi den bort. Det er helt sikkert at avtalen vi har, skal være åpen. Vi skal tåle gode diskusjoner rundt slike avtaler, slik at det ikke blir tolkninger i feil retning. Det har virkelig aldri vært vårt ønske, understreker Ole Erik Almlid. 

— Ser fram til gjennomgang

NTNUs styret ba på fredagens ekstraordinære styremøte om å få en gjennomgang av NTNUs avtaler. 

I vedtaket heter det blant annet:

«Styret understreker videre at NTNU skal forvalte og forsvare den akademiske friheten, uavhengig av eksterne interessenter, og at dette ivaretas i samarbeidsavtaler. Styret ber om at eksisterende relevante avtaler skal gjennomgås for å sikre akademisk frihet og NTNUs uavhengighet.»

Almlid er positiv til dette punktet i styrevedtaket. 

— Vi ser fram til at det blir en gjennomgang og at det blir diskutert hvor viktig den akademiske friheten er. Det er bra. Vi ønsker diskusjon. Avtalen har vi vært åpen om, så får vi se hvilken respons som kommer. 

— Burde aldri vært sendt

I innlegget publisert i Khrono skriver Ole Erik Almlid:

«Samarbeid mellom akademia og næringslivet handler ikke om å utfordre den ufravikelige akademiske friheten, eller kvaliteten på forskningen som gjennomføres. Akademisk uavhengighet og ytringsfrihet er helt grunnleggende.»

Sms-ene mellom Knut Sunde i Norsk Industri og daværende rektor Anne Borg hadde NHOs administrerende direktør ønsket ugjort. 

— Bakgrunnen med sms-ene fra Norsk Industri mener vi aldri burde vært sendt. Og sender man sms-er, er det ikke slikt innhold de skal ha. NHO ønsker debatt, og den akademiske friheten er helt avgjørende. 

Powered by Labrador CMS