Nedbemanning

Bortfall av oppdrag fører til ned­bemanning for Sintef

Grupper som opplever «betydelig bortfall av oppdrag» må kvitte seg med ansatte, men Sintef opplyser at de vil lete etter nye plasser til dem andre steder i konsernet.

Det er motvind i seilene for deler av Sintef. Instituttet Sintef Digitalt må nedbemanne 13 årsverk som følge av bortfall av oppdrag.
Det er motvind i seilene for deler av Sintef. Instituttet Sintef Digitalt må nedbemanne 13 årsverk som følge av bortfall av oppdrag.
Publisert Oppdatert

Den økonomiske motvinden i universitets- og høgskolesektoren har nå også nådd instituttsektoren og Sintef.

Sintef Digital har varslet at de nå må kutte 13 stillinger, melder Forskerforum. Det opprinnelige behovet skal ha vært større, men ved naturlig avgang og frivillige tiltak har de klart å redusere det.

Sintef Digital er det største av instituttene til Sintef med sine snaut 500 ansatte. 

Til Forskerforum sier Mala Wang-Naveen, kommunikasjonssjef i Sintef Digital, at det er i grupper med betydelig bortfall av oppdrag, først og fremst innen helseforskning, nedbemanningen skal skje, men at Sintef vil lete etter stillinger til de berørte andre steder i konsernet.

— Den finansielle posisjonen for stor-Sintef er veldig robust. Det er uheldig det som skjer hos oss, men Sintef som forskningsinstitutt står støtt, sier hun.

Wang-Naveen peker blant annet på at midlene til Norges forskningsråds utlysninger til IKT-forskning har blitt kuttet i flere år. Anslag viser at midlene til disse utlysningene er halvert.

Men selv om situasjonen for stor-Sintef beskrives som robust merker også konsernet som helhet at det er trangere tider.

Da Sintef presenterte årsresultatet for 2022 i mai, var driftsresultatet mer enn halvert sammenlignet med året før.

Etter skatt satt Sintef igjen med 144 millioner kroner, en nedgang på 120 millioner kroner fra 2021. 

— Det vi merker er at kommunal- og distriktsdepartementet først halverte satsingen på IKT-forskning i Norge, for så å nulle den. Nå ser vi effekten av halveringen, og så blir det verre fremover, sa konsernsjef Alexandra Bech Gjøv til Khrono den gangen.

På spørsmål om det ville bli aktuelt med nedbemanning svarte Gjørv at de ikke har noen konkrete planer, og at de alltid forsøker å finne andre måter å bruke kompetanse på. Men:

— Å tilpasse kapasiteten til oppdragsmengden er noe vi alltid må vurdere.

Oppdatert 17.11.23, klokken 12:06 med presisering av at det først og fremst er innen helseforskning Sintef opplever et bortfall av oppdrag.

Powered by Labrador CMS