NTNU-rektor Gunnar Bovim er ikke imot at saken om de interne psykologklinikkene ved NTNU skal ut på høring, men venter på svar fra Kunnskapsdepartementet først.Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ber departementet om avklaring i sak om NTNUs psykologklinikker

Flytting? NTNU-rektor Gunnar Bovim tviler på konklusjonen i en utredning fra PwC om universitetets interne psykologklinikker, og ber Kunnskapsdepartementet se på saken om flytting av klinikkene. Klinikkleder er kritisk til prosessen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Institutt for psykologi ved NTNU er en av flere enheter som planlegges inn i et nytt bygg på St.Olavs Hospital i Trondheim. Dekan Marit Reitan leder en gruppe som utreder ansvar og organisering for pasientbehandling knyttet til terapiopplæringen i profesjonsstudiet i psykologi.

Målet med utredningen er å fatte en beslutning som kan legge rammer for videre planlegging og prosjektering av arealer for NTNU og St. Olavs hospital i et felles senter. Utredningen skal analysere fordeler og ulemper ved å opprettholde dagens organisering av klinikkene ved NTNU, sett opp mot fordeler og ulemper ved en modell der ansvar for, og organisering av, pasientbehandling i profesjonsstudiets terapiopplæring overføres til helsevesenet.

Jeg er sterkt kritisk til hvordan denne prosessen er håndtert så langt og reagerer på at rektor kun ber om uttalelse fra én part og ikke hører alle parter.

Katrin Glatz Brubakk

Ansatte og studenter imot

Frontene på NTNU går omtrent slik de gikk under starten på en tilsvarende prosess ved Universitetet i Oslo i fjor høst. Der ønsket til å begynne med ledelsen å flytte de interne psykologklinikkene over til Spesialisthelsetjenesten og Helse Sørøst, til sterke protester fra de som drev og jobbet ved klinikkene og studentene.

Studenter og ansatte ved NTNU er også tilhengere av å bevare klinikkene internt på universitetet, slik konklusjonen til slutt ble på UiO.

Fakta

Psykologklinikker NTNU

NTNU er i ferd med å innlede planlegging av et framtidig Senter for psykisk helse sammen med St.Olavs hospital.

NTNUs Institutt for psykologi er en av flere enheter som planlegges inn i det nye bygget.

I forkant av prosessen har rektor Gunnar Bovim satt igang en utredning om ansvar og organisering for pasientbehandling knyttet til terapiopplæringen i profesjonsstudiet i psykologi.

Utredningen, som ledes av dekan Marit Reitan, skal analysere fordeler og ulemper ved å opprettholde dagens organisering av klinikkene ved NTNU, sett opp mot fordeler og ulemper ved en modell der ansvar for, og organisering av, pasientbehandling i profesjonsstudiets terapiopplæring overføres til helsevesenet.

NTNU har også engasjert PwC for å belyse juridiske sider ved begge modeller.

NTNU har engasjert PwC for å belyse juridiske sider ved begge modeller

Konsulentselskapet Pricewaterhouse Coopers (PwC) har vurdert konsekvensene av en eventuell overføring av de interne psykologklinikkene på NTNU til St. Olavs Hospital og spesialisthelsetjenesten.

PwC: Flytting kan svekke utdanningskvaliteten

«Overføring av terapiopplæringen til spesialisthelsetjenesten medfører at terapiopplæringen blir omfattet av mer omfattende helserettslovgivning, som gir pasienten flere rettigheter. Dette medfører at terapiopplæringen må ha større fokus på pasienters rettigheter, og mindre fokus på utdanningsformålet med terapiopplæringen. Dette vil potensielt kunne svekke utdanningskvaliteten, ved at det eksempelvis ikke i like stor grad er anledning til å håndplukke pasienter med sykdomstilfeller som er hensiktsmessige for utdanningsformål», heter det i konklusjonen i PwC-rapporten.

Rektor Gunnar Bovim, som selv er utdannet medisiner og har vært direktør både ved St.Olavs Hospital og ved Helse Midt-Norge, tviler på at konklusjonen til PwC stemmer og har bedt Kunskapsdepartementet vurdere saken.

Bovim har også bedt om en uttalelse fra St.Olavs Hospital i Trondheim, som eventuelt skal huse internklinikkene på sikt og så snart et nytt bygg står ferdig.

Motsatt svar fra St.Olavs hospital

Rune Wiseth, som er konstituert adm.dir på St. Olavs Hospital i Trondheim skriver i et brev til NTNU at han mener at spesialisthelsetjeneste som driver klinikk i utdanningsøyemed har anledning til å ta inn pasienter som ikke tilfredsstiller kriteriene for behandling i spesialisthelsetjenesten.

«Som ovenfor nevnt har helseforetaket også ansvar for utdanning av helsepersonell og forskning. I den sammenheng kan man ta inn pasienter i behandling for undervisnings- og forskningsformål som ikke oppfyller kravene for rett til nødvendig helsehjelp i henhold til prioriteringsforskriften. Utdannings- og forskningsaktiviteten kommer i tillegg til annen pasientrelatert aktivitet ved sykehuset, og vil ikke fortrenge pasienter som er innvilget rett til nødvendig helsehjelp.», heter det i brevet fra St.Olavs hospital til NTNU.

Tviler på PwCs konklusjon

Dermed har rektor Bovim to uttalelser som går mot hverandre.

-- Og du har bedt departementet se på dette fordi ikke stoler på konklusjonen til PwC?

-- Ja, jeg betviler at PwC har rett i at Spesialisthelsetjenesten ikke kan ta inn pasienter til utdanningsformål som ikke faller inn under spesialisthelsetjenesten. I siste instans kan konklusjonen få konsekvenser for de andre klinikkene våre på medisin, fysioterapi og så videre, sier Bovim.

Jeg kommer ikke til å beslutte overføring av klinikkene før saken eventuelt er behandlet i universitetsstyret.

Gunnar Bovim

Han har nå satt saken og utredningen på vent inntil Kunnskapsdepartementet kommer med sin uttalelse i saken.

-- Dette er ingen øyeblikkelig hjelp-sak. Den skal utredes grundig, sier Bovim.

NTNU-rektoren sa allerede i februar i år i et intervju med Khrono at han mente at universiteter ikke bør drive helsetjenester. Prinsipielt mener han derfor at også NTNUs psykologklinikker, som i dag drives internt ved NTNU, bør overføres til Helse Midt-Norge og spesialisttjenesten.

Bovim ønsker ikke å spekulere i hva den endelige konklusjonen rundt drift av NTNUs psykologklinikker blir.

-- Jeg kommer ikke til å beslutte overføring av klinikkene før saken eventuelt er behandlet i universitetsstyret, sier Bovim.

-- Kan det være aktuelt å utsette beslutningen til realiseringen av en ny og samlet campus er klar om noen år?

-- Den samlede campusløsningen planlegges nå, og det er derfor nødvendig å vite hvor stort areal man skal planlegge inn til et framtidig Senter for psykisk helse sammen med St.Olavs hospital, sier Bovim.

Reagerer på prosessen

Klinikkleder for Psykologiske poliklinikker for barn og unge ved NTNU, Katrin Glatz Brubakk, er sterkt kritisk til prosessen, og etterlyser en bred høring i saken.

-- Jeg er sterkt kritisk til hvordan denne prosessen er håndtert så langt og reagerer på at rektor kun ber om uttalelse fra én part og ikke hører alle parter. Det er urent trav i forvaltningen, sier Glatz Brubakk til Khrono.

Katrine Glatz Brubakk, leder for Psykologiske poliklinikker for barn og unge ved NTNU. Foto: Astrid Deuderis.

-- Men rektor vet vel hva dere ved de interne psykologklinikkene mener om saken?

-- Han vet jo hva direktøren ved St.Olavs Hospital mener også. Det er viktig at vi får en demokratisk prosess her, sier klinikkelderen og legger til:

-- Ikke bare prøver rektor å frata oss faglig autonomi ved å overføre ansvaret for terapiopplæringen til St Olav, men han knebler vår stemme i prosessen også. Sånn kan man da ikke drive et universitet, mener Brubakk.

Bovim ikke mot høring

Rektor Gunnar Bovim avventer videre prosess.

- Kritikere av prosessen etterlyser brede høringsrunder i saken og ikke bare høringssvar fra St.Olavs Hospital som er enig med deg?

-- Jeg er ikke imot at saken skal ut på høring, men nå venter vi altså først på svar fra departementet, sier Bovim.

Dekan Marit Reitan som leder gruppen som utreder saken sier til Khrono at hun nå venter på signaler fra rektor om veien videre.

-- Har du bestemt deg for hva du mener om flytting eller ikke flytting av psykologklinikkene ved NTNU?

-- Nei, jeg svarer fortsatt det samme som før i den saken: Jeg har ikke noen mening, sier Reitan.

Haltbrekken vs Nybø

SVs Lars Haltbrekken stilte for et par uker siden spørsmål i Stortingets spørretime til forsknings og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, om hun mener det er en god ide å begrense NTNUs faglige autonomi ved å flytte ansvaret for terapiopplæring av kommende psykologer fra NTNU i Trondheim, som har lang erfaring og pedagogisk kompetanse på området, over til St Olav hospital.

Nybø svarte Haltbrekken skriftlig og mente at det ikke er grunnlag for at departementet skal gripe inn i NTNUs vurderinger av organiseringen av studiet. «Denne avgjørelsen vil være innenfor de faglige fullmakter og den autonomien universitetet er gitt etter loven. Jeg er trygg på at NTNU behandler denne saken grundig og at universitetet legger til rette for gode prosesser overfor studenter, ansatte og andre berørte aktører i sine vurderinger av hvordan utdanningstilbudene skal organiseres», svarte statsråden 19.oktober.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS