At du har valgt å bruke noen av de aller viktigste årene i ditt liv sammen med oss på NTNU – det gir meg hjertebank. Det gjør meg stolt, talte NTNUs rektor Gunnar Bovim på studiestart. Her fra doktorpromosjon i mars 2018. Foto: NTNU

En del av noe større

Studiestart. Ha som grunntanke gjennom studiene at du skal bidra til å gjøre noe bedre, talte NTNU-rektor Gunnar Bovim til sine nye studenter.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kjære gjester og venner av NTNU, kolleger - men først og fremst: Kjære du som er ny student.

Velkommen på laget!

Har du det bra? Det har jeg. Mer enn bra! Denne høytidelige stunden, hvor vi feirer starten på et nytt studieår, griper meg like sterkt hvert år. At du har valgt å bruke noen av de aller viktigste årene i ditt liv sammen med oss på NTNU – det gir meg hjertebank. Det gjør meg stolt.

Selv i Norges beste studentby kjenner mange på ensomhet av og til.

Gunnar Bovim

Du er jo ikke akkurat alene om å være ny på laget. Se deg rundt – det er litt av en gjeng! Mer enn 16.500 nye studenter starter ved NTNU i år – nesten 14.000 av dere her i Trondheim. Da er det viktig at vi; jeg som rektor, alle som jobber på NTNU – og du som er student og medstudent – ikke ser bare denne store gjengen. For den store gjengen består av en og en student. Av ett og ett menneske. Av deg! Se deg rundt igjen, og kjenn litt på denne tanken: Du er en del av noe større. En liten, men viktig del av noe større.

NTNU er også en del av noe større. En gang var vi motoren i omstillingen av Norge fra vannkraftnasjon til oljenasjon. Nå legger vi kreftene til for en mer bærekraftig samfunnsutvikling, det vi kaller det grønne skiftet. Uansett hva du skal studere, kan du bidra i noe større. Bedre demokrati, bedre helse, bedre teknologi, bedre skole, bedre samfunn. Noe bedre. Ha dette som grunntanke gjennom studiene: At du skal bidra til noe bedre. Vi vil også bidra til en bedre utvikling internasjonalt. De store, globale utfordringene krever ny kunnskap, nye løsninger og samarbeid på tvers av landegrensene. Derfor løfter vi fram internasjonalisering dette året.

Hva handler egentlig internasjonalisering om? Jeg kan forstå at du lurer; «angår dette meg?» Svaret er ja. Internasjonalisering har konsekvenser for NTNU som universitet, og for deg som student – hver dag.

Internasjonalisering handler om problemer – og løsninger. Det handler om at klimaproblemer, mennesker på flukt, kriser og konflikter angår oss alle, og at de henger sammen. Internasjonalisering handler om å forstå verden på en annen måte. Internasjonalisering handler om å overlate neste generasjon en mer rettferdig og mer bærekraftig klode.

Internasjonalisering handler om å erkjenne at vi er en del av noe større.

Vi kaller det Kunnskap for en bedre verden.

Og internasjonalisering handler om kvalitet. For oss som universitet er kvalitet avgjørende. Vi skal utvikle enda bedre forskning og vi skal gi deg en enda bedre utdanning ved å samarbeide med de beste – også på tvers av landegrenser. For deg betyr det også muligheten til å reise ut og ta en del av studiet ved noen av de beste lærestedene i verden i nettopp ditt fag. Bruk den muligheten!

FN har formulert 17 bærekraftsmål. De har vi ved NTNU forpliktet oss til. Vi skal bruke dem som rettesnor og sjekkliste for all vår virksomhet.

Blant de 17 bærekraftsmålene er for eksempel god helse, god utdanning, likestilling mellom kjønnene, stoppe klimaendringene og å utrydde fattigdom og sult.

Å tro at vi kan stoppe klimaendringene uten at dette betyr forsakelser for hver og en av oss, har lenge vært et kollektivt selvbedrag for min generasjon. Dere som er unge har utfordret oss og krevd konkret handling bak ordene. Det har dere gjort med stor rett! Det koster lite å heie, det koster mer å handle. Men det er handle vi må og skal.

For NTNU betyr det at vårt klimafotavtrykk skal ned. Det gjør vi på mange måter; gjennom forskning og innovasjon, men også gjennom å endre egen atferd. Vi må reise mindre og mer miljøvennlig. Snart skal vi bygge en ny campus. Der skal vi bruke mindre energi enn vi produserer, ha miljøvennlig transport; kort sagt konsekvent velge de mest klimavennlige løsningene.

Torsdag kom FNs klimapanel med en rapport om hvordan klimaforandringene påvirker økosystemene på jorda, med femti løsningsforslag. Jeg er stolt over at mange av disse forslagene kommer fra NTNUs fagmiljø. Jeg er også glad for å fortelle at vi denne uken slutter oss til et bærekraft-opprop om at norske universiteter tar større ansvar for å implementere bærekraft i utdanning, forskning og drift.

For deg og meg handler det om å gjøre de kloke valgene i hverdagen. Selv om de koster. Fordi vi er en del av noe større.

Jeg vil at du også skal gjøre noen andre, kloke valg i den studenthverdagen som venter. De handler om å være en medstudent, en venn. De handler om å se mennesket midt i den store gjengen.

Ikke ta det for gitt at hun som sitter ved siden av deg på forelesning, eller på nabobordet i kantina, har det greit. Kanskje har hun ikke snakket med noen på flere dager. Selv i Norges beste studentby kjenner mange på ensomhet av og til. Du kan være den som bryter den ensomheten. Du kan være den som gjør en forskjell. Det er bra – for deg, også.

I dag er det helt sikkert mange inntrykk. Om du skal huske bare én ting av det jeg har sagt: Du kan gjøre en forskjell – til det bedre. Du og jeg er små, men viktige deler av noe større. Velkommen på laget!

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS