ansettelser

Brekke og Tveiterås blir prorektorer ved UiT

Kommende rektor Dag Rune Olsen får med seg Camilla Brekke og Kathrine Tveiterås som prorektorer ved UiT Norges arktiske universitet.

Påtroppende rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet får med seg Camilla Brekke (til venstre) og Kathrine Tveiterås som prorektorer i sitt nye team.
Publisert Oppdatert

Tromsø (Khrono): De to ble ansatt i dagens styremøte. Ifølge en pressemelding har det nye rektoratet store ambisjoner for utviklingen av UiT og Nord-Norge.

Sikre kompetanse

— Nord-Norge er viktig for Norge. Det er i vår landsdel framtidens største muligheter ligger. For å lykkes, må vi bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Det beste bidraget UiT kan gi er å sikre ungdom og voksne den kompetanse framtiden krever. Vårt bidrag skal gjelde enten du bor i distriktet eller i sentrale strøk, sier påtroppende rektor Dag Rune Olsen i pressemeldingen.

Foruten rektor Dag Rune Olsen, blir Camilla Brekke prorektor for forskning og utvikling og Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning.

Det nye rektoratet tiltrer 1. august.

Fornøyd

Dag Rune Olsen kommer fra stillingen som rektor ved Universitetet i Bergen. På laget får han to nordnorske ledere med inngående kjennskap til UiT og med erfaring fra ulike vitenskapsområder.

— Jeg er svært fornøyd og glad for at Kathrine Tveiterås og Camilla Brekke har takket ja til å bli UiTs nye prorektorer. Sammen skal vi videreutvikle UiT sin posisjon som et av de fremste universitetene innen utdanning og forskning på arktiske forhold, samtidig som vi skal ivareta det regionale samfunnsoppdraget, sier Olsen.

Brekke blir stedfortreder

Camilla Brekke blir ny prorektor for forskning og utvikling. Hun er professor i informatikk ved Institutt for fysikk og teknologi, og har siden 2018 vært prodekan forskning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved UiT. Hun har tidligere jobbet som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller, (2002–2009). Brekke har ledet flere store forskningsprosjekter og har og har hatt en rekke verv i nasjonal og internasjonale fora. Hun blir rektors stedfortreder.

— Jeg vil takke styret for stor tillit og ser virkelig fram til å jobbe med Dag Rune og Kathrine, sier Camilla Brekke til Khrono.

Kathrine Tveiterås blir ny prorektor for utdanning. Hun er samfunnsviter og har siden 2018 vært dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Hun var før det instituttleder ved Norges fiskerihøgskole (2013–2017), forsker og stipendiat (2006–2012) ved UiT. Hun har og har hatt en rekke regionale og nasjonale verv.

— Jeg er svært takknemlig for tilliten fra styret ved UiT. Utdanning får en viktigere rolle enn noensinne. Og jeg gleder meg til å utvikle program og virkemidler sammen med de ansatte og mine kolleger i rektoratet, sier Kathrine Tveiterås til Khrono.

Strategi

En prioritert oppgave blir utarbeidelse av UiTs strategi for de neste fire årene.

Ifølge pressemeldingen skal studenter og ansatte engasjeres i arbeidet i tillegg til at samarbeidspartnere og arbeids- og næringsliv inviteres til å gi sine innspill før styret skal vedta universitetets nye strategi.

Det nye rektoratet peker på grunnpilarene i arbeidet i pressemeldingen:

• UiTs samfunnsoppdrag fra 1968 om å bidra til en positiv samfunnsutvikling er like gyldig i dag som for 50 år siden

• UiT skal styrke posisjonen som ett av Norges fire breddeuniversitet

• UiT skal befeste sin posisjon som Norges arktiske universitet

• UiT skal være best i verden på forskning knyttet til nordområdene

• UiT skal leve i et tett samspill med offentlig og privat sektor lokalt og regionalt

— Vi skal holde fast ved universitetet sine kjerneoppgaver, men tørre å tenke nytt om virkemidlene vi bruker. Vi skal bygge på våre gode fagmiljøer og campus, utnytte mulighetene de digitale løsningene har gitt oss, og samarbeide mer målrettet med storsamfunnet, sier Olsen.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play
Powered by Labrador CMS