Staten sier nei til Nils Rune Langelands tilbud om å si opp jobben sin selv, uten økonomisk kompensasjon. I forgrunnen, Langelands advokat, Kjell M. Brygfjeld. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Staten sier nei til forlik i Langeland-saken

Nei til forlik. Dommer Elisabeth Jordan Ramstad oppfordret til forlik i Langeland-saken. — Ikke aktuelt, sier Kunnskapsdepartementet. — Uforståelig arbeidsgiverholdning, sier Langelands advokat.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsdepartementet slår fast at begge parter har fremsatt forlikstilbud som går ut på at arbeidsforholdet avsluttes med virkning fra 21. mars 2018. Uenigheten består i om avslutningen skal skje ved en egenoppsigelse eller en avskjed.

Bevisførselen så langt i saken har ikke gitt grunn til å endre vårt standpunkt.

Johan Raaum

— Bevisførselen så langt i saken har ikke gitt grunn til å endre vårt standpunkt. Departementet anser det derfor ikke aktuelt å inngå et forlik i saken som kan så tvil om grunnlaget for avskjeden, -sier ekspedisjonssjef Johan Raaum i Juridisk avdeling i Kunnskapsdepartementet om tingrettsdommerens oppfordring til forlik.

Videre i uttalelsen fra Raaum heter det:

— Staten v/Kunnskapsdepartement mener at avskjedsvedtaket – som er behandlet både i ansettelsesutvalget ved Universitetet i Stavanger og i departementet – er gyldig, og at avskjed er riktig reaksjon på de uakseptable handlingene som professor Langeland har utført.

Fakta

Langeland-saken

Nils Rune Langeland (54) var professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Langeland har doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 1997 med avhandlingen «Myten om det politiske herredømet». Han har gitt ut flere faglitterære bøker, og var i årene 1998–2002 redaktør for tidsskriftet Syn og Segn.

30. juni 2017 mottok han en skriftlig advarsel fra sin arbeidsgiver som omhandlet en rekke forhold og hendelser gjennom flere år.

3. juli 2017 omtalte Khrono som første avis at Langeland hadde sendt flere grove meldinger med seksuelt innhold til flere kvinner. Flere medier omtalte saken etterhvert i løpet av sommeren 2017.

Universitetsledelsen så alvorlig på meldingene, og kalte Langeland inn til samtale.

8.juli 2017 beklaget Langeland saken, uten forbehold, via en sms til NRK.

12.juli 2017 bekreftet UiS at de hadde mottatt en klage fra en av Langelands studenter.

25. oktober 2017 skrev Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld et innlegg i Khrono under tittelen: Det er ingen Langelandsak ved UiS.

19.november 2017 meldte Khrono at UiS planla å gå til avskjed av Langeland .

21.november 2017: Langelands advokat mener UiS bryter AKAN-avtale ved å avskjedige han og mener avskjeden handler om Langelands alkoholproblemer

24. november 2017 vedtok Universitetet i Stavanger å avskjedige Langeland.

24.februar 2018 blir Langeland intervjuet over 8 sider i VG Helg og mener han er Norges første metoo-offer

21. mars 2018 avslår Kunnskapsdepartementet (KD) Langelands klage på avskjed og opprettholder vedtaket til UiS. Saken kan ikke ankes videre. Og Langeland er ikke lenger ansatt ved Universitetet i Stavanger.

14. mai 2018 saksøker Langeland staten fordi han mener at avskjedigelsen av ham er ulovlig.

16.mai 2018 omtaler Khrono stevningen der det også kommer fram at UiS og Kunnskapsdepartementet mener at Langeland har opptrådt kritikkverdig også i perioden mens KD behandlet ankesaken hans.

10.-14. desember 2018: Rettssak i Oslo tingrett Langeland vil ha kjent avskjeden ulovlig.

Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld sier til Khrono at han har vært med på en rekke arbeidsrettssaker tidligere.

— Jeg har aldri møtt en så uforståelig arbeidsgiverholdning noen gang tidligere. Vårt forslag til forlik innebar ikke et krav om at staten skulle være enig, sier Brygfjeld til Khrono.

Oppfordret til forlik

Onsdag ettermiddag ba dommer Elisabeth Jordan Ramstad partene i Langeland-saken om å vurdere forlik. Etter tre dager i retten, og etter å ha lest rettsmeklingsprotokollen fra i november i år, mente hun at det var liten avstand mellom partene.

Det er stor prinsipiell forskjell på å bli avskjediget og å si opp jobben selv. Ved avskjed, eller ved å få sparken som det også heter, må arbeidstakeren slutte på dagen, uten å ha rett på lønn i oppsigelsestid eller andre ansattrettigheter.

Universitetet i Stavanger og Kunnskapsdepartementet mente at den tidligere professoren hadde brutt flere bestemmelser i §26 i statsansattloven, nærmere bestemt disse tre:

b) grovt har krenket sine tjenesteplikter

c) på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller

d)ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

Vurderte forlik allerede dag 2

Allerede på dag to av rettssaken i Oslo tingrett, sa dommer Elisabeth Jordan Ramstad at hun vurderte å be staten ved Kunnskapsdepartementet og Langeland om å vurdere forlik en gang til.

Khrono hadde noen dager tidligere har omtalt et tilbud om forlik fra Nils Rune Langelands side. Tilbudet ble lagt fram i et rettsmeklingsmøte 22. november, drøyt to uker før saken skulle opp for retten.

Her kom Langeland med tilbud om «egenoppsigelse fra tidspunktet for avskjed, og avkall på lønn i oppsigelsestid, mot at staten trekker avskjed». Men Kunnskapsdepartementet takket nei til tilbudet. De tilbød på sin side å frafalle sakskostnadene hvis Langeland droppet søksmålet og saken mot staten.

Meklingsmøtet i november endte dermed med uenighet, og saken har gått sin gang i Oslo tingrett i tre dager denne uka.

Oppfordret til forlik dag 3

På onsdag, helt på tampen av den tredje dagen i retten, tok dommeren opp igjen spørsmålet om forlik. Khrono var ikke tilstede i rettssalen da temaet kom opp, men ifølge Forskerforum sa dommer Elisabeth Jordan Ramstad:

— Når man i en arbeidsrettssak står så nær hverandre, synes jeg det ligger ganske stor verdi i å forsøke å komme seg over den lille avstanden som er. Såvidt jeg kan forstå vil arbeidsgivers interesse i en slik sak ofte handle om at arbeidsforholdet blir avsluttet. Med tilbudet fra Langeland har man kommet i mål med det, sa hun.

Vedtok avskjed i november 2017

Avskjedssaken mot den tidligere historieprofessoren ved Universitetet i Stavanger, Nils Rune Langeland, har vært offentlig kjent siden Khrono 19.november i fjor avdekket at UiS planla en avskjedssak mot professoren. Fem dager senere vedtok universitetet å gi ham sparken.

Jeg har aldri møtt en så uforståelig arbeidsgiverholdning noen gang tidligere.

Kjell M. Brygfjeld

21.mars 2018 opprettholdt Kunnskapsdepartementet vedtaket om å avskjedige Langeland fordi han etter statens mening har brutt flere bestemmelser som blant annet «grovt har krenket sine tjenestplikter »og vist «utilbørlig atferd »både i og utenfor tjeneste.

Anklagene mot Langeland har blant annet handlet om at han har vist uakseptabel atferd over år, både på jobb, på jobbreiser og konferanser og i sosiale medier. Han har også møtt på jobb i beruset tilstand.

I juli 2017 ble det kjent at han har sendt upassende og grove meldinger til ulike kvinner. Under rettssaken ble det også kjent at han har trakassert og sendt meldinger til både tidligere leder og kolleger.

Siste dag i retten er fredag 14.desember.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS