norce-konsernet

BT: Norce-sjefen saksøkt. Sier det er svertekampanje

Konsernsjef Kristin Wallevik i Norce og hennes mann er saksøkt for et tosifret antall millioner. Wallevik sier det er en kampanje for å sverte henne.

Konsernsjef Kristin Wallevik er sammen med sin mann Morten Hansen, saksøkt i en erstatningssak som gjelder mannens forretningsvirksomhet. Hun ble først anmeldt, og oritenterte ikke styret i Norce om dette da hun fikk jobben som toppsjef i fjor vår.
Publisert Oppdatert

Det er Bergens Tidende som omtaler søksmålet som ble tatt ut i juni i år. Det var to pensjonister fra Sørlandet som gikk til erstatningssak fordi de mener seg lurt av Walleviks mann, Morten Hansen, der de har tapt millionbeløp gjennom lånebedrageri.

Eiendommer overført

Saksøkerne trekker Wallevik inn i søksmålet fordi de mener verdier urettmessig er overført til Wallevik ved at ekteparet Wallevik/Hansen har ført eiendommer over på Kristin Wallevik. På den måten ble det ingenting å hente for ektemannens kreditorer. Pensjonistene mener Kristin Wallevik har medvirket til denne eiendomsoverføringen og kan på den måten saksøkes.

– Jeg oppfatter at søksmålet er tatt ut primært for å skape offentlig negativ omtale av min person og for å skade mitt omdømme, som pressmiddel i en sak der jeg ikke er part, skriver Kristin Wallevik i en epost til Bergens Tidende.

18 millioner

Ifølge BT-artikkelen forklarer de to pensjonistene at de har lånt ut til sammen over 18 millioner kroner til investeringer i blant annet solcelleutstyr gjennom en årrekke fra 2012. De sier Morten Hansen har vært tilrettelegger for lånene, som blant annet skal ha gått til en rekke utenlandske selskaper med tilknytning til Dubai og Kypros. Men pengene er borte. Først anmeldte pensjonistene ekteparet Wallevik/Hansen, men anmeldelsen mot Wallevik ble lagt bort av politiet.

«For påtalemyndigheten fremstår det ut fra de opplysninger som er gitt i anmeldelsen at det er lite sannsynlig at Wallevik har begått den straffbare handling hun er anmeldt for», heter det i henleggelsen.

Kristin Wallevik overtok jobben som toppsjef i Norce i mars i 2021. Det skjedde etter at forskningskonsernet hadde vært gjennom turbulente år med store underskudd og oppsigelser av ansatte som følge. Tidligere konsernsjef Elisabeth Maråk Støle måtte gå på dagen, og etter en kort periode med midlertidig toppledelse kom Wallevik inn i sjefsstolen.

Flere konkurser

Ifølge Bergens Tidende er hennes mann, Morten Hansen, en forretningsmann som har vært involvert i en rekke konkurser. Han er også dømt til 90 dagers fengsel for korrupsjon i en dom fra 2008.

Nå er søksmålet fra de to pensjonistene som mener seg svindlet berammet i Agder tingrett. Saken skal gå i mai.

Overfor BT avviser Kristin Wallevik grunnlaget for søksmålet.

– Jeg mener det er helt uten rot i virkeligheten. Jeg er overrasket over å bli dratt inn i dette, skriver konsernsjefen i en e-post til BT.

Overfor Khrono har Kristin Wallevik skrevet denne kommentaren:

«Utgangspunktet for saken i BT er anmeldelser som politiet har vurdert og henlagt to ganger fordi det ikke var «rimelig grunn til å iverksette etterforskning». Når anmelderne ikke fikk medhold, har de valgt å gå til sak på samme sviktende grunnlag. Dette handler i tillegg om private forhold som ikke har noe med min jobbutøvelse i Norce å gjøre. Jeg kan derfor vanskelig forstå motivene til de som står bak saken som noe annet enn å lage en svertekampanje der målet er å mistenkeliggjøre meg og skade mitt omdømme»., heter det i en epost fra Wallevik.

Informerte ikke

Saken er ifølge BT-artikkelen blitt tema i Norce. Styret ble orientert i et ekstraordinært styremøte. Da Wallevik ble ansatt i mars i fjor lå det fortsatt en anmeldelse mot henne. Dette informerte hun ikke om, ifølge BT.

Styreleder Robert Bjerknes i Norce forteller at de jobber med å få oversikt over saken.

— Jeg innser at jeg burde informert på et tidliger tidspunkt, skriver Kristin Wallevik til BT.

Endringslogg: Saken er oppdatert torsdag 29.09.2022 med en skriftlig kommentar fra Kristin Wallevik på forespørsel fra Khrono.
30.09.2022: Påtalemyndighetens begrunnelse for å legge bort anmeldelsen er lagt inn i artikkelen. Formuleringen om anmeldelsen er tatt ut at ingressen.

Powered by Labrador CMS