Betenkt leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Studentene føler seg sviktet av KrF

Stipendomlegging. Studentene håpet på drahjelp fra Kristelig Folkeparti i stipendsaken, men ble skuffet tirsdag kveld.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Pluss for Kunnskapsdepartementet i budsjettforliket

 • Øremerking av midler til lærernormen, midler 2019 285 mill
 • Bemanningsnorm barnehage 160 mill
 • Tilskuddsordning Mentorordning for nye lærere 60 mill
 • Felles tiltak for universiteter og høyskoler 5 mill
 • Lister kompetanse 1 mill
 • Jordmorutdanning på UiS 1 mill
 • Rekrutteringsstillinger VID 3,8 mill
 • 30 studieplasser medisin 4 mill
 • Senter for klimaomstilling i Sogndal 10 mill
 • Masterutdanning barnevern, 35 studieplasser UiA 2,1 mill
 • UiS+UiB utredningspakke 5 mill, planlegge en klinisk master i medisin gjennomført i Stavanger over 3 år. Oppstart høsten 2019 5 mill
 • Universitetet i Agder, senter for yrkesfag 3,9 mill
 • Private høyskoler 100 studieplasser NLA, MF, HLT 5,8 mill
 • Stipendiatstilling Fjellhaug 1 mill
 • Professorat Antisemetisme, halvtårsvirkning 0,5 mill
 • Høyskolen for dansekunst, halvtårsvirkning 1,0 mill
 • Senter for orientalske språkfag, MF halvtårsvirkning 2,6 mill
 • Bachelor barnehagelærer, ledelse i lærende organisasjoner, 30 studieplasser fra høsten 2019. Kristiansund 1,3 mill
 • Øke bevilgning til skole/hjem-samarbeid, Islandsmodellen 5 mill
 • Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Herunder språkopplæringsprogrammet KIA Velferd (8), Peacepainting (1), SOS-barnebyer SAMAN-prosjekt (1) 10 mill
 • Forsøksordninger med nye tiltak for ungdom som står utenfor arbeidslivet (Venneslabroen - 2,9 mill. kr.) 2,9 mill
 • Midler som klasser kan søke på for å dekke inntil 1/3 av utgiftene til skoleturer i regi av "Hvite busser" el. som en del av strategi mot antisemittisme,fra skoleåret som starter i august 2019 15 mill
 • Frivillige organnisasjoner arbeid mot mobbing. Forandringsfabrikken 2,5 mill.
 • Barnevakten nettvettprogram til innføring av fagfornyelsen i 2020 2 mill
 • Jevne ut forskjellsbehandling av tilskudd til friskoler - midler til gjennomføring av lærernorm som friskoler kan søke på. 15 mill
 • Antirasistisk senter 2,9 mill
 • LIM 1,3 mill
 • Mirasenteret 1,1 mill
 • Født Fri 1,0 mill
 • Minotenk 1,0 mill
 • OMOD 0,6 mill
 • Fangeleir Espeland 1,0 mill
 • Landslinje sjømat ved Vardø VGS, oppstart høst 2019 - 1. august. 0,5 mill
 • Senter for krisepsykologi, midler til sorgstudie, 22-juli-ofre 1,3 mill
 • Medisinsk utstyr og teknisk inventar SEARCH ved NMBU Høyland 10 mill
 • Setesdalen folkehøgskole, Sjunkhatten 0,75, Ørskog 0,75 1,9 mill
 • Kompensasjon for økt elevtall - faktisk elevtall - til folkehøgskolene 11 mill
 • Studieretning, naturbruk, ulovfestet ekstratilskudd 13,4 mill
 • Utstyrsmidler (KD 281 45) 5 mill
 • Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen 25 mill

Studentene hadde i det lengste håpet at KrF i budsjettforhandlingene skulle sørge for at den foreslåtte stipendomleggingen ble trukket tilbake. Det skjedde ikke.

40 ulike påplusninger hos Kunnskapsdepartementet

Partene har plusset på 40 ulike summer og/eller tiltak i budsjettet til Kunnskapsdepartementet til en totaltsum av 682,4 millioner kroner.

Se også: Her er forliket presentert i tabell

De største pottene er øremerking til midler til lærernormen i 2019 på 285 millioner kroner, 160 millioner til en bemanningsnorm i barnehagen og 60 millioner i tilskuddsordning til mentorordning for nye lærere.

Et slikt tilskudd til mentorordning er noe Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har etterlyst.

I tillegg til de rene økonomiske justeringene i budsjettet er det også noen verbale marknader i budsjettforliket, og en av dem angår studenter, universiteter, høgskoler og forskning.

I punktet heter det:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 gi en helhetlig vurdering av støtteordningene for studenter med barn, herunder vurdere forholdet til tilgrensende ordninger som foreldrepenger.»

Demonstrasjon 29. november

Mandag annonserte mange ulike student- og ungdomsorganisasjoner at de både er skuffet over og forbanna på regjeringen.

De er skuffet over at de ikke blir hørt selv om over 20.000 har støttet deres krav, sammen med 28 organisasjoner og institusjoner.

NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen oppfordrer nå studentene til å delta i demonstrasjoner landet rundt torsdag 29. desember.

Les også: Studentene er forbanna og vil aksjonere

Viste seg med KRFs eget budsjett

Da KrF la fram sitt forslag til budsjett for halvannen uke siden, fredag 9. november, kom de ikke med noen store gode nyheter hverken til studenter eller universiteter og høgskoler.

— Det kom ingen gode nyheter til studentene fra KrF, og vi er veldig skuffa, sa NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen til Khrono da.

— Vi er veldig forundret over at KrF dermed ser ut til å støtte en omlegging som vil ramme sosialt skjevt. En ordning som Pedagogstudentene framhever vil kunne medføre at det blir færre lærere. Sykepleiestudentene har sagt noe tilsvarende. Vi er spente på hvordan KrF forsvarer sin støtte til et slikt forslag, la Mikalsen til.

Utdanningspolitisk talsperson for Kristelig Folkeparti (KrF), Hans Fr. Grøvan, poengterte overfor Khrono at stipendomleggingen er regjeringens forslag og ikke KrF sitt.

— Vi vil vurdere mulighetene for å gjøre endringer i regjeringens forslag i samband med de forhandlingene KrF skal ha med regjeringspartiene for en eventuell felles regjeringsplattform, sa Grøvan da.

Men slik gikk det altså ikke da forliket ble offentlig sent tirsdag kveld.

Nybø har fått mye pepper for statsbudsjettet

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram i begynnelsen av oktober har statsråd Iselin Nybø fått mye pepper for forslag til statsbudsjett for forskning og høyere utdanning.

Studentene har sine krav, men også rektorer og forskningsledere har trukket fram svakheter.

Mens resten av budsjettet hadde en vekst på 1,2 prosent, lå bevilgningene til universiteter og høgskoler på en vekst på 0,8 prosent. Forliket endrer ikke vesentlig på dette bildet.

Iselin Nybø og John-Arne Røttingen. Foto: Siri Øverland Eriksen

Direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, har overfor Khrono trukket fram at den foreslåtte realveksten til forskning i 2019 er på 1,2 prosent, og at den dermed bare er på nivå med totalveksten i hele budsjettet.

— I en tid med behov for store omstillinger i norsk økonomi burde regjeringen øke satsingen på forskning og innovasjon mer enn veksten i totalbudsjettet, sier Røttingen, til Khrono.

Realveksten til forskning i 2019 er på en halv milliard kroner.

— Vi skulle gjerne sett at offentlige investeringer i forskning utgjorde en større andel av brutto nasjonalproduktet, og at regjeringen hadde større ambisjoner for vekst i langtidsplanperioden, fortsetter han.

Les også: Alle saker i Khrono om statsbudsjettet for 2019

Mer skatt

Aftenposten skriver om budsjettforliket at KrF har fått gjennom påplussinger på 4,3 milliarder kroner.

For å få finansiert endringene må flere betale den høyeste skattesatsen i trinnskatten. Dette gjelder for dem som tjener over ca. 950.000 kroner.

Ellers finansieres KrFs politiske seire gjennom i en kombinasjon av reduserte utgifter og økte inntekter. Det kommer ingen nye avgifter hverken på bil, bensin eller andre statlige melkekuer, skriver Aftenposten.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS