Tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT håper tilsynet fører til at de fem institusjonene som har fått påvist mangler forbedrer seg innen fristen, som er 1. mai 2019. Foto: Siri Ø. Eriksen

Fem ingeniørutdanninger har fått påvist mangler

Tilsyn. Byggingeniørutdanningene ved NTNU og fire andre universiteter og høgskoler må rette opp mangler etter at NOKUT har hatt tilsyn.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NOKUTs sakkyndige har funnet mangler ved studietilbudene i bachelor i byggingeniørfag ved NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen i Østfold og Høgskulen på Vestlandet.

De fem oppfyller ikke alle kravene i studietilsynsforskriften, spesielt fordi de har for svak forankring i forskning. Blant annet er det ingen av dem som oppfyller kravet om førstekompetanse i de sentrale delene av studiet, går det fram av en pressemelding fra NOKUT.

Det kan synes som om institusjonene ikke i tilstrekkelig grad har hatt oppmerksomhet på å knytte forskning og forskerkompetanse til bachelorgradsutdanningene.

Øystein Lund

— For å sikre fortsatt god kvalitet og relevans i studietilbudene er det viktig at det i fagmiljøene er personer med førstestillingskompetanse som kan drive med forskning og faglig utviklingsarbeid som er knyttet til studietilbudene, sier Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT.

— Det kan synes som om institusjonene ikke i tilstrekkelig grad har hatt oppmerksomhet på å knytte forskning og forskerkompetanse til bachelorgradsutdanningene, slik både studietilsynsforskriften og rammeplanen forutsetter, sier han videre i pressemeldingen.

Se rapporten fra tilsynet her

Frist for å forbedre seg

Institusjonene har fått en frist til 1. mai 2019 med å utvikle bachelorprogrammene i byggingeniørfag og dokumentere at kravene i forskriften enten er oppfylt eller at de har en realistisk plan for å oppfylle dem.

— Vi håper at vi med dette tilsynet har fått i gang prosesser ved de institusjonene som tilbyr bachelor i ingeniørfag, slik at vi i mai neste år kan se at studietilbudene i tillegg til å være godt forankret i yrkesfeltet, også er tydelig forankret i forskning og faglig utviklingsarbeid, sier Lund.

I tillegg til de fem som har fått påpekt mangler, er det også gjennomført tilsyn ved studietilbud ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og OsloMet , men disse har ikke fått påpakning om mangler.

For lite digitale

Det sakkyndige panelet, som består av fagpersoner fra Norge, Sverige og Danmark, har generelt sett et godt inntrykk av byggingeniørutdanningene i Norge. Panelet mener utdanningene er relevante og at de kjennetegnes av godt samarbeid med yrkesfeltet.

Likevel ser panelet utfordringer, spesielt at utdanningene ikke gir studentene nok digital kompetanse. Videre anbefaler panelet større innslag av muntlige presentasjoner.

– For ingeniører er det en viktig kompetanse å kunne presentere kunnskapen sin muntlig og diskutere faglige problemstillinger, og det er hensiktsmessig at studentene trener på og blir vurdert i dette underveis i studiet, sier Lund.

Fakta

Tilsyn med studier i byggingeniørfag

Første del av NOKUTs tilsyn med alle byggingeniørutdanninger på bachelornivå er nå gjennomført.

Hensikten med tilsynet er å bidra til kvalitetsutvikling i studietilbudene og sikre at de tilbys i tråd med kravene i studietilsynsforskriften.

Tilsynet omfattet studietilbud ved NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen i Østfold, OsloMet – storbyuniversitetet og Høgskulen på Vestlandet.

Av disse 8 er der fem som må rette opp mangler.

De har fått frist til 1. mai 2019 med å dokumentere at kravene i studetilsynsforskriften er oppfylt eller at de har en realistisk plan for å oppfylle kravene.

Kilde: NOKUT

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS