Debatt helge høivik

Bytt ut Canvas

Enkelte ledere sier at det er umulig å endre dagens situasjon Norge, - Vi må nok leve med Canvas. Det er feil.

Dosent Helge Høivik argumenterer for det han mener er billigere og bedre løsninger enn Canvas som støtteverktøy for læring.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I høyere utdanning bør vi nå venne oss av med avhengigheten av store profittorienterte internettselskaper. I deres sted bør det utvikles norske, skandinaviske og europeiske løsninger. Det sikrer autonomi.

Det er også aktualisert av EU-lovgivningen for personvern, GDPR (General Data Protection Regulation) gjennom to dommer i den europeiske domstolen.

I første rekke står nå lærestøttesystemet Canvas fra Instructure. I starten var dette et livfullt dataprogram med liberalt utdanningsperspektiv. Så ble det kjøpt opp av hedgefondet Thoma Bravo for 20 milliarder kroner i mars 2020.

Man byttet ut den opprinnelige idealistiske lederen med en blåruss som sto for omdanningen. Han gjorde det så røft at han måtte byttes ut et år etter, men han fikk en god årslønn på 12 millioner dollar som takk innsats. Hans retorikk om kun å arbeide for aksjeeiernes interesse ble dempet, men ikke ambisjonen.

Thoma Bravo opererer med den såkalte 40-prosentregelen (The Rule of 40): Den går ut på at veksten i et programvareselskap er kombinasjon av nyinvestering og profitt som skal være på 40 prosent av kjøpsverdien.

Gradvis vil balansen mellom de to faktorene gå i favør av avkastning til investorene. For Instructure’s del betyr det 8 milliarder pr. år. De må i særlig grad hentes fra offentlig utdanning.

Enkelte ledere sier at det er umulig å endre dagens situasjon Norge, - Vi må nok leve med Canvas. Det er feil.

Her er Frankrike et godt eksempel. Kunnskapsdepartementet der har nå fått 140 universiteter og andre institusjoner med i Det franske digitaluniversitetet France - Université Numérique - med Open edX som plattform. 2 millioner studenter har nå tatt online-kurs der.

På Open edX 2022 som nettopp ble avsluttet i Lisboa ble det kjent at den spanske staten har bevilget 1,4 milliarder kroner til Uni Digital, - et konsortium av Universidad Carlos III, Universidad Autonoma de Madrid og UPV - Universitat Politècnica de Valencia.

De vil bygge ut Open edX med studieadministrative funksjoner, læringsanalyse og annet slik at det kan erstatter Canvas på campus:

«Our plan is to make the Open edX plattform the LMS of choice for on-campus teaching». (Innlegg ved professor Ignacio Despujol)

Open edX-plattformen har fått solid økonomisk grunnlag gjennom salget av den opprinnelige EdX-stiftelsen fra MIT og Harvard til elæringsfirmaet 2U. Det er opprettet en ideell stiftelse for videre utvikling av programvare og nye pedagogiske modeller.

Gjennom samarbeidet med Frankrike er det utviklet en ny modell for installasjon og drift kalt Tutor. Her er det enkelt å starte opp og vedlikeholde nye versjoner, - noe som ikke var like enkelt de første år. Det gjør det mulig å kombinere lokale og sentrale/nasjonale driftsmiljøer.

En viktig egenskap er muligheten for (selv) å utvikle tilleggsprogrammer som plugins.

Et eksempel er annotering med tilleggsprogrammet Notes. Man gir da en enkel kommando for å aktivisere dette og starter systemet på nytt. Da kan alle studenter som bruker den aktuelle Open edX-plattformen skrive notater i margen når de arbeider med fagstoffet. Det skjer uten ekstra kostnad for institusjonen og den enkelte.

Personlige studienotater er sensitiv informasjon og kan brukes for reklame og politisk-ideologisk overvåking og påvirkning.

Helge Høivik, dosent ved OsloMet

Her er det altså mulig for et universitet å forbedre sin studieløsning og la den være åpent tilgjengelig for 300.000 norske studenter uten ekstraavgiften på 50-200 kroner per hode som de kommersielle selskapene ofte tar for slike ekstrafunksjoner. Private løsninger tar her drepen på innovasjon i høyere utdanning.

Men dette blir mer effektfullt hvis man kan dele notater med hverandre eller faglærere.

La oss si at undervisningen legges opp slik at de viktigste forelesningene og øvelsesoppgavene ligger på nett i Open edX. Studentene forbereder seg med bruk av dette materialet i skrift, bilde, video og interaktive oppgaver før timen.

Samværet brukes da til å gjøre det slikt samvær egner seg best til: Å oppklare misforståelser eller det som er dårlig forstått, dialog, fellesoppgaver og annen samlæring. Dette er essensen i omvendt klasserom.

La oss så si at studentene tar notater i margen på forhånd og deler det med lærer. Lærer legger opp timen ut fra det studentene faktisk lurer på slik det gjenspeiles i notatene. Her er det også mulig at studentene deler noen eller alle notater med hverandre på forhånd.

En slik funksjon inngår i kravene til versjon 2 av Notes. Det kan også dette deles ut uten ekstrakostnad for institusjonene og studentene. Men det er her personvern skaper problemer. Dette er også lovfestet i EU slik at løsninger på f.eks. Canvas blir forbudt i bruk. Notat-eksempelet viser hvorfor:

Personlige studienotater er sensitiv informasjon og kan brukes for reklame og politisk-ideologisk overvåking og påvirkning. I henhold til GDPR kan det ikke samles uten at bestemte sikringskrav ivaretas. De brytes om dette overlates til fremmed makt med svakere vern enn i Europa.

Data kan derfor ikke legges på amerikanske nett-tjenere som AWS (Amazon Web Services). Det er dette som brukes av Canvas, og også den nye – og tekniske gode videoløsningen Panopto.

For å ha delte notater må man altså lagre data på europeisk-eide tjenere. De kan sikres slik f.eks. Statistisk sentralbyrå gjør i tjenesten Microdata.

Sikt (tidligere Unit) har vært forutseende nok til å la sin Open edX-løsningen de tilbyr i Norge kjøre på svenske nett-tjenere. Den tilbys i dag til norske universiteter og høyskoler og kan lett settes i drift. Tilsvarende problem oppstår om man skulle foreta læringsanalyse som sammenholder data.

La oss si at vi vil analysere studentene videobruk i Panopto, som rulles ut i disse dager, med deres oppgaveløsning i Canvas: Hvordan bruker de video i Panopto og hvordan slår det ut på svar på øvelsesoppgavene i Canvas? Det kan vi ikke vite siden student-identifiserende data ikke kan registreres i de to systemene.

Det skal nå tegnes nye kontrakter for lærestøttesystemer i norsk høyere utdanning. Tid for å legge om.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS