Sikkerhet

Da et vindu på 150 kilo gikk i bakken, knuste det hus­fred­en mellom UiT og Stats­bygg

Teknologibygget til UiT sto klart i 2014, men ennå har ikke universitetet formelt sett overtatt bygget. Sentralt står uenigheter med Statsbygg.

Ut av denne vinduskarmen falt vinduet i sommer.
Publisert Oppdatert

Like før lunsj tirsdag 5. juli falt et av vinduene i 3. etasje i Teknologibygget til UiT - Norges arktiske universitet plutselig i bakken og knuste.

Trelags-vinduet på 2 ganger 1,5 meter veide anslagsvis 150 kilo og falt cirka én meter innover i bygget.

Hendelsen ble umiddelbart varslet til Arbeidstilsynet.

«Vinduet falt uten forvarsel inn på gulvet i kontorkorridoren. Det er kontorer i umiddelbar nærhet til vinduet og det er en kjøkkenkrok like ved. Mange ansatte oppholder i området. Dersom en person hadde fått vinduet over seg ville det medført alvorlige personskader», skrev fungerende instituttleder Trine Lydersen i et varselet.

Vinduet traff ingen i korridoren som er hyppig brukt av de ansatte, men avslørte en langvarig uenighet mellom UiT og Statsbygg.

Har ikke overtatt bygget

Neste dag var Arbeidstilsynet på befaring. De fikk beskrevet hvordan vinduet var festet med «to små hengsler oppe og nede».

«Han som befant seg på kontoret nærmest vinduet, kunne fortelle at han var vitne til at vinduet løsnet fra rammen og falt innover og at hele hendelsen tok 5-6 sekunder», skrev seniorinspektør Tore Myhre i sin rapport.

Arbeidstilsynet har foreløpig gitt UiT tre pålegg i saken. UiT må kartlegge årsaker til ulykken og vurdere risikoen for at det kan skje igjen. UiT skal også iverksette rutine for avvikshåndtering og sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved gjennomføring av pålegg som er gitt.

At vinduet skulle løsne på denne måten var ingen forberedt på, men vinduene i bygget har lenge vært et stridstema mellom UiT og Statsbygg.

Teknologibygget ble først åpnet i 2014, men UiT har ikke formelt sett godkjent overtakelsen av bygget. Én av årsakene til dette er ifølge UiT at universitetet har ment at vinduene i bygget er feildimensjonert.

— Vi har en oppfatning av at vinduene er for tunge og vanskelig å håndtere. Vi mener det har medvirket til at vinduet nå har falt ut fordi vi ser at det har vært vannskade i og rundt vinduet. Det er klart at vi ikke er interessert i å overta et bygg med slike mangler, sier bygg- og eiendomsdirektør Erland Loso.

Vinduet er anslått å veie 150 kilo.

— Svært beklagelig

Til tross for det har altså UiT brukt bygget de siste åtte årene.

— Det er en diskusjon i seg selv om man har godkjent overtagelsen når man har tatt i bruk bygget, men det er et signal fra UiT om at vi ikke kan overta et bygg som vi oppfatter ikke er klart til å overtas.

Statsbygg mener på sin side at Arbeidstilsynets rapport inneholder enkelte feil.

De innleder brevet til UiT og Arbeidstilsynet med å skrive at det er svært beklagelig at et vindu kunne løsne og falle inn i bygget slik det skjedde.

De beskriver videre hvordan vinduene kan brukes på to måter. Vinduene har en posisjon for luftestilling der toppen av vinduet dras innover, og en serviceinnstilling der vinduet åpnes helt opp fra siden. Den sistnevnte stillingen er kun ment for vedlikehold og utvendig vask, skriver Statsbygg.

«Det har vært tilbakevendende problem med vanninntrengning ved kraftig nedbør og vind (...) Statsbygg hevder at utfordringene med vanninntrengning i stor grad, men ikke utelukkende, kan henføres til at vinduene ikke blir lukket forsvarlig fordi de er tunge å betjene. Statsbygg har tidligere foreslått for UiT å begrense åpningsmuligheten til maks. ett vindu pr. rom, hvilket UiT har avslått som en løsning», skriver Statsbygg i sitt brev.

Teknologibygget sto klart til semesterstart høsten 2014, men ble ikke offisielt åpnet før i januar 2016.

Ikke enige med Statsbygg

Statsbygg viser til at det har blitt gjennomført systematisk vedlikehold og justeringer på vinduene på grunn av problemene med vanninntrengning.

«Det er ved disse kontrollene ikke blitt påvist fuktskader eller andre svakheter som har indikert fare for materialbrudd slik det oppsto 5. juli», skriver Statsbygg i sin tilbakemelding.

De legger til at ventilasjonsanlegget i Teknologibygget er godt dimensjonert og at det derfor ikke skal være behov for å lufte gjennom vinduene for å ha et godt inneklima.

UiT på sin side kommenterer Statsbyggs brev slik:

«Arbeidstilsynets rapport og denne stemmer ganske godt med UiT sin oppfatning av fakta i saken. Vi er følgelig ikke helt enig i de kommentarene som Statsbygg kommer med i dette skrivet».

— Vi er av den oppfatning at et vindu skal kunne åpnes uten at det faller ut. Våre ansatte har dessuten ønsket å åpne og lukke disse vinduene, særlig på varme sommerdager, sier Loso.

Bygg- og eiendomsdirektøren Erland Loso.

— Frustrerende

Loso opplyser at det utover brevkorrespondanse om ulykken ikke har vært dialog med Statsbygg om overdragelse Teknologibygget den siste tiden.

— Vi har ulik oppfatning av hvordan bygget har blitt beskrevet, prosjektert og bygget, sier eiendomsdirektøren.

Statsbygg er av en annen oppfatning. Ifølge dem er det ikke vinduene som er grunnen til at UiT ikke har overtatt ennå.

— UiT har hatt en rekke anførsler som er til diskusjon og som det ikke er komme til enighet om, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim.

Hun viser blant annet til spørsmål om sprinkler, og også andre kvaliteter er tatt opp. Hun mener situasjonen som nå har oppstått er frustrerende.

— Nå avventer vi at UiT gjennomfører en egen tilstandskontroll slik at vi kan ta stilling til denne. Vinduene er en ting som må løses. Vi ønsker selvsagt at bygget skal fungere knirkefritt og skal ta tak i problematikken når vi får kartlagt hva som har skjedd, sier Aschim.

Powered by Labrador CMS