studentboliger i Stavanger

Kommunen brukte én dag, Statsbygg har ikke konkludert på fem måneder

Statsbygg har brukt mer enn fem måneder uten å konkludere om nye studentboliger i Stavanger. — Det blir litt hult når Ola Borten Moe samtidig legger ansvaret på studentsamskipnadene for lite utbygging, sier direktør.

Campus og studenter ved Universitetet i Stavanger
Publisert

Mange tusen studenter står i boligkø før studiestart. Studentsamskipnadsdirektør Elisabeth Faret i Stavanger sukker oppgitt når hun snakker om frustrasjonen de opplever over å måtte vente på at Statsbygg skal bestemme hvor de kan bygge 400 nye studentboliger.

Ingen konklusjon

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har bedt om å få bruke en Statsbygg-eid tomt, U13, gjennom en festekontrakt. Men Statsbygg vil ikke gi grønt lys til byggeprosjektet før de har vurdert om nabotomten heller er et bedre alternativ.

Det har gått fem måneder siden studentsamskipnaden sendte over den første utredningen om prosjektet med spørsmål om å få leie tomten. Men ennå er det ikke kommet noen konklusjon.

— Stavanger kommune brukte nøyaktig ett døgn på å godkjenne stedsanalysen som vi sendte over til dem. Det er frustrerende og uforståelig at Statsbygg skal bruke så lang tid på å vurdere bygging på en tomt som de selv eier, sier Elisabeth Faret.

Det var NRK som skrev om studentboligsaken i Stavanger først.

— Hult av statsråden

Studentsamskipnaden sendte den første henvendelsen om byggeprosjektet til Statsbygg den 22.februar i år. Deretter ble en utredning sendt 3.mars. Først den 29.juni fikk de svar om en eventuell festeavtale for tomten og måtte sende over en ny utredning den 7.juli. Men ennå har ikke Statsbygg konkludert.

Elisabeth Faret er administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS).

Samskipnadsdirektør Faret vil ikke ha noen konflikt, men blir frustrert når forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe skyver ansvaret for sen utbygging av studentboliger over på kommmene og samskipnadene selv.

Borten Moe sa til NRK tidligere i uken at samskipnadene kunne ha bygd mange flere studentboliger hvis de hadde ønsket, og han pekte på at de har mye penger på bok.

— Det blir litt hult når statsråden skylder på samskipnadene her, samtidig som vi opplever at planvurderingene tar så lang tid fra Statsbygg på en tomt som også er eid av dem, sier Faret.

Uansvarlig

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg kan ikke gi noen eksakt dato for når de kan konkludere i denne saken.

— Vi er i en prosess. Den siste oversendelsen kom rett inn i ferien, den skal vi behandle nå til uken, sier Njaa Aschim.

— Noen synes fem måneder er lang tid for en slik beslutning?

— Ja, men det er snakk om å bygge 400 studentboliger. Da gjelder det å velge riktig tomt. Det må ikke behandles lettvint, men vi skal heller ikke gjøre det unødvendig tungvint, sier kommunikasjonsdirektøren.

Trenger tilvekst

Elisabeth Faret mener argumentene for å bruke tomten de selv har planlagt for, er sterkest.

— Tomten som Statsbygg mener kan være et alternativ, vil ikke gi oss mer enn 300 boliger. Vi står foran sanering av flere eldre studentboliger i Stavanger og trenger derfor så mange boliger at vi får en netto tilvekst. Med 300 går vi bare i null, forklarer Faret.

På tomten de ønsker kan studentsamskipnaden bygge inntil 500 studentboliger.

— Det vil gi oss en netto tilvekst. Samtidig viser undersøkelsene at studenter vil bo på campus som første prioritet. Er det kort til sentrum er det en fordel, men campusnære boliger er førstevalget, sier Faret.

Blir dyrere

SiS-direktøren mener også andre alternativer vil føre til langt dyrere studentboliger.

— Dersom vi skal bygge på private tomter vil kostnaden bli langt høyere enn om vi kan bruke en Statsbygg-tomt. Jeg vil anslå at forskjellen ligger på rundt 3000 kroner i måneder per bolig i husleie. Se i Tromsø, der har de en husleie på nye boliger bygd på privat grunn til 8300 kroner, mens prisen hos oss er 5300 kroner i måneden, sier Faret.

Studentorganisasjonen i Stavanger er også frustrert over at det ikke raskt kommer nye studentboliger i byen.

– Når kommunen seier ja, og både universitetet og studentane støttar planane, er det rart at Statsbygg skal stikka kjeppar i hjula og vera negative, seier Sara Beitz, som er leiar av studentorganisasjonen i Stavanger (Stor) til NRK.

Powered by Labrador CMS