Det nye styret ved OsloMet hadde seminar på Soria Moria på Voksenkollen i Oslo torsdag og skal ha sitt første styremøte fredag 6. september. Foto: Benjamin Ward/OsloMet

Første møte i nytt OsloMet-styre

Styremøte. Et helt nytt OsloMet-styre møtes på Soria Moria fredag; av de faste i styret er det bare styreleder Trine Syvertsen som er igjen fra forrige periode. Følg møtet direkte her.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Møtet følger du direkte nederst i saken fra klokken 9.00 fredag.)

På bordet under det aller første møtet for det nye OsloMet-styret ligger et forslag om å legge ned bachelorstudiet i samfunnsernæring som er en særegen utdanning for OsloMet.

Fakta

Styret ved OsloMet 2019-23:

Styreleder:

 • Trine Syvertsen

Eksterne medlemmer:

 • Trym Holter
 • Laila Bokhari
 • Jens Erik Mogensen
 • Vara: Aud Hansen
 • Vara: Ivar H. Kristensen

Representanter for ansatte i teknisk-administrative stillinger:

 • Hege Maria Bergersen
 • Vara: Tore Jascha Lichtenstein Vogt

Representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Einar Braathen
 • Inger Vederhus
 • Nils Pharo
 • Vara: Ingrid Ruud Knutsen
 • 2. vara: Karl Joachim Breunig

Representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Hilde Fiva Buzungu
 • Vara: Erik Ryen

Studentrepresentanter:

 • Bjørn Harald Hegreberg Garborg
 • Egle Juodziukynaite
 • Vara: Rune Keisuke Kosaka
 • Vara: Hedda Marie Westlin

Årsaken til at rektor Curt Rice ønsker å legge ned utdanningen er blant annet lav rekruttering og relativt høyt frafall, samt en økonomisk analyse som konkluderer med at det ikke er økonomisk bærekraftig å opprettholde studietilbudet.

I tillegg går det fram av sakspapirene at de uteksaminerte kandidatene gjennom flere år har meldt om utfordringer med å få relevant arbeid etter endt utdanning, noe som også gjør det vanskelig å dokumentere at studiet møter samfunnets behov, heter det.

Søkelys på sosialfag

På dagsorden står også en gjennomgang av sosialfagutdanningene på OsloMet. I universitetets utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet er sosialfagutdanningene trukket fram som prioritert satsningsområde, sammen med lærer-og sykepleierutdanningen.

Kvaliteten på lærer- og sykepleierutdanningene var tema på flere styremøter i forrige styreperiode, og nå er det sosialfagenes tur til å fortelle hvordan de jobber med å øke kvaliteten.

I likhet med alle universitetene og høgskolene skal også OsloMet komme med innspill til stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Fristen for å komme med innspill er 15. september, og OsloMet-styret skal diskutere hva som er de største utfordringene for bedre arbeidslivsrelevans ved OsloMet og hvilke innspill som skal gis til stortingsmeldingen.

Her er dagsorden for styremøtet:

Vedtakssaker:

 • Konstituering av styret og godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Styrets forretningsorden
 • Styrets møteplan 2020
 • Satsing på sosialfagutdanningene, innledning ved Dekan Ann-Helén Bay ved Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Revisjon av valgreglement for OsloMet
 • Nedlegging av bachelorstudiet og oppheving av bachelorgraden i samfunnsernæring
 • Oppnevning av medlemmer til klagenmnda ved OsloMet

Diskusjonssaker

 • OsloMets innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

Meldingssaker

Referatsaker: a) Protokoll fra styremøte 12.juni b) Møtebok fra IDF-møte og referat fra møte Orienteringssaker: c) Rektors orienteringer d) Muntlig presentasjon av virksomhetsstyringssystemet

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS