Næringsminister Iselin Nybø og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim besluttet i dag tidlig hvem som har ansvar for Horisont Europa i Norge. Foto: Torkjell Trædal

Deler ansvaret for Horisont Europa mellom Forsknings­rådet og Innovasjon Norge

Horisont Europa. Styret i Forskningsrådet foreslo i fjor å slå seg sammen med Innovasjon Norge. Regjeringen sa nei, men har nå besluttet at Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal samarbeide mer og skal dele på ansvaret for Horisont Europa de kommende årene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal ha ansvar for ulike deler av Norges deltakelse i Horisont Europa, EUs rammeprogram for forskning, som trer i kraft neste år og som foreløpig innholder over 94 milliarder euro til forskning og innovasjon.

Det ble slått fast under et møte klokken åtte i dag tidlig, hvor direktørene og styrelederne i de to organisasjonene var kalt inn til næringsminister Iselin Nybø og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

De to organisasjonene har i mediene diskutert hvem som bør ha ansvar for Norges deltakelse i Horisont Europa. Mens Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli har ønsket seg større innflytelse, har Forskningsrådet og også lederne for forskningsinstituttene ment at Forskningsrådet skal ha hovedansvaret.

Nå er det satt strek for diskusjonen.

Fakta

Horisont Europa

Horisont Europa er EUs program for forskning og innovasjon fra 2021 til 2027. Programmet kan deles i tre «søyler»:

  1. Framragende vitenskap: Her videreføres satsninger på banebrytende, nysgjerrighetsdrevet forskning under Det europeiske forskningsrådet (ERC),
  2. Globale utfordringar og europeisk industriell konkurransekraft: Her etableres det seks brede klynger som viderefører satsinger på samfunnsutfordringer. De omfatter blant annet områder som helse, smarte byer, landbruk og klima og miljø.
  3. Innovativt Europa: I søyle tre, Åpen innovasjon, er den viktigste nysatsingen etableringen av Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) med to hovedvirkemidler: Pathfinder for støtte til utvikling av banebrytende og innovative teknologier med kommersialiseringspotensial, og Accelerator for støtte og garantier til små og mellomstore bedrifter (SMB-er) for markedsintroduksjon og oppskalering.

Slik blir ansvarsfordelingen

Forskningsrådet skal ha det overordnede koordinerende ansvaret, heter det i avgjørelsen fra Næringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Men Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli må sies å ha fått et visst gjennomslag — Innovasjon Norge får tilsynelatende en større rolle.

Horisont Europa består av tre såkalte søyler:

  • Fremragende forskning: Denne søylen skal Forskningsrådet ha ansvar for.
  • Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv (her ligger halvparten av midlene i programmet): Forskningsrådet skal ha hovedansvaret, og Innovasjon Norge får et med ansvar.
  • Innovativt Europa: Innovasjon Norge har hovedansvaret, mens Forskningsrådet får ansvar for enkelte deler av søylen.

(Se hele beslutningen nederst i saken)

Det som har vært en uenighet i alle fall mellom direktørene i Forskningsrådet og Innovasjon Norge, er dermed løst, om man dømmer etter det forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier til Khrono.

— Det har vært et godt samarbeid mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet en stund, for å komme fram til hvordan man skal fordele ansvaret, sier Asheim.

På linje: John Arne Røttingen og Hilde Tonne fra Forskningsrådet, de to statsrådene og Gunnar Bovim og Håkon Haugli i Innovasjon Norge. Foto: Torkjell Trædal

Avviser at systemet blir mer komplisert

— Det som har vært viktig er å se på samarbeidet mellom som må være mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet for å lykkes i Europa. Denne fordelingen mener jeg gir mest kraft ut av vår innsats i Horisont Europa, sier næringsminister Iselin Nybø.

— Og dette betyr vel at Innovasjon Norge får mer ansvar enn før?

— Vi har ført opp hvem som har hovedansvar og hvem som har medansvar, og det har vært poenget her. Vi lykkes ikke hvis bare den ene skal gjøre ting, sier Nybø.

— Flere har sagt at de ønsker seg et enkelt system å forholde seg til?

— Dette tror jeg alle skal forstå.

— Det blir ikke flere aktører og kokker å forholde seg til?

— Jeg tror det kommer til å falle ganske naturlig for de som skal forholde seg til Horisont Europa. Vi er et lite land, og hvis vi skal lykkes i Horisont Europa så må vi jobbe sammen. Vi har et virkemiddelapparat vi må få mest mulig ut av. Vi har også trukket inn andre aktører her, som Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutviklingen i utdanningen, sier Nybø.

Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge, og styreleder Hilde Tonne i Forskningsrådet. Foto: Torkjell Trædal

Fornøyde styreledere

Direktørene for Innovasjon Norge og Forskningsrådet, som har diskutert ansvarsforholdet dem imellom blant annet i Khronos spalter, forholdt seg tause etter dagens morgenmøte. I stedet var det styrelederne for Innovasjon Norge og Forskningsrådet, Gunnar Bovim og Hilde Tonne, som svarte for organisasjonene.

De to mente organisasjonene nå er helt på linje — og gjorde det klart at de hadde hatt et felles styremøte der de sendte inn et lignende forslag til ansvarsfordeling som nå er besluttet.

— Vi er svært fornøyde med hvordan det ligger. Forskningsrådet fortsetter med et koordinerende hovedansvar for Horisont Europa, som vi har hatt stor suksess med i Horisont 2020. Og vi får en fordeling på søylenivå som vi synes ser fornuftig ut, med tanke på at vi skal ha større kraft inn mot næringsutvikling i Norge, sier Tonne, som sier de setter pris på en klarere ansvarsfordeling enn før.

Vi skal fremover fortolke Horisont Europa, som fortsatt er i skapelsen, og så skal vi se på vår arbeidsdeling.

Gunnar Bovim

— Direktør i Forskningsrådet, John Arne Røttingen, har sagt at man har lyktes godt på innovasjon i Forskningsrådet. Skulle dere ikke da helst tatt hele ansvaret på denne biten også?

— Forskningsrådet fortsetter med omtrent det samme ansvaret fra Horisont 2020. Når vi ser at Horisont Europa går enda mer i retning av næringsutvikling, er det veldig bra at vi kan utvide samarbeidet vi har med Innovasjon Norge inn i Horisont Europa.

— Får dere mer ansvar nå, slik dere har ytret ønske om, styreleder i Innovasjon Norge, Gunnar Bovim?

— Jeg tror dette dreier seg om koordinering inn mot et program som er litt annerledes rigget enn det vi kjenner så langt. Vi er enige om Forskningsrådets overordnede ansvar, og vi er begge fornøyde med avklaringene på søylenivå. Så kommer spørsmålet om ikke fagområdene under dette igjen har lyktes godt allerede. Og jo, det har de, med støtte både fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Koordineringen for denne søylen, innovasjonssøylen, legges nå til Innovasjon Norge og det er vi begge bekvem med, sier Gunnar Bovim.

Foreløpig kan ikke de to styrelederne slå fast hvordan det delte ansvaret vil slå ut for forskningsmiljøer, universiteter og høgskoler som skal forholde seg til organisasjonene og Horisont Europa i det daglige.

— Vi skal fremover fortolke Horisont Europa, som fortsatt er i skapelsen, og så skal vi se på vår arbeidsdeling. Vi skal ha et felles styremøte så fort vi får det til. Det har vært viktig for begge styrene at det kom en beslutning, så vi kan komme videre. Nå er det lagt godt til rette for at de ansatte i organisasjonene vet hvem som har ansvaret, sier Bovim.

Foreslo å slå sammen Forskningsrådet og Innovasjon Norge — fikk nei fra regjeringen

Tonne i Forskningsrådet lover enda flere avklaringer på hvordan arbeidet mot Horisont Europa skal gjøres framover. Hun avslører også at styret i Forskningsrådet tidlig i fjor foreslo å slå sammen Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

— Noen mener man kunne slått sammen Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Kunne man ikke bare gjort det nå, da?

— Vi har kommet til at det ikke er en god ordning, sånn som det ser ut nå, sier Gunnar Bovim.

— Dere har diskutert det?

— Vi har diskutert det, sier Bovim.

— Og vi var jo der at vi foreslo å gjøre det, sier Tonne.

— Regjeringen kom fram til at det ikke var det som skulle gjøres nå. Det fikk vi avklaring på tidlig, sier Bovim.

Slik ser hele ansvarsfordelingen fra departementene ut

Ansvar for søyle 1 — Fremragende forskning: Forskningsrådet

Del av søylen Hovedansvar Medansvar
Det europeiske forskningsrådetForskningsrådet
Marie Skłodowska-Curie ActionsForskningsrådet
ForskningsinfrastrukturForskningsrådet

Ansvar for søyle 2 — Globale utfordringer og konkurransedyktig europeisk næringsliv: Forskningsrådet

Del av søylen Hovedansvar Medansvar
HelseForskningsrådetInnovasjon Norge
Kultur, kreativitet og inkluderende samfunnForskningsrådetInnovasjon Norge
SamfunnssikkerhetForskningsrådetInnovasjon Norge
Digitalisering, næringsliv og romForskningsrådetInnovasjon Norge og Romsenteret
Klima, energi og mobilitetForskningsrådetInnovasjon Norge
Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljøForskningsrådetInnovasjon Norge

Ansvar for søyle 3 — Innovativt Europa: Innovasjon Norge

Del av søylen Hovedansvar Medansvar
Det europeiske innovasjonsrådet (EIC)Innovasjon NorgeForskningsrådet og Investinor
EIC StifinnerForskningsrådetInnovasjon Norge
EIC AkseleratorInnovasjon NorgeForskningsrådet og Investinor
Europeiske innovasjonsøkosystemerInnovasjon NorgeForskningsrådet
Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT)ForskningsrådetInnovasjon Norge og Diku

Powered by Labrador CMS