forskning

Deler ut 285 millioner. 36 prosjekter med unge forskere får støtte

Universitetet i Oslo får en tredjedel av prosjektene gjennom Forskningsrådets støtteordning for unge forskere innen fri forskning.

Universitetet i Oslo med rektor Svein Stølen i spissen er klart største mottaker av penger til prosjekter ledet av unge forskere.
Publisert Oppdatert

Forskningsrådet finansierer 36 nye, banebrytende forskningsprosjekter som er ledet av unge forskere. De skal blant annet forske på universets opprinnelse, nedbryting av tare, sammenhengen mellom aldring og evnen til å kommunisere og hvorfor noen mennesker tåler stress mens andre blir syke.

— Nysgjerrighetsdrevet forskning av høy kvalitet er avgjørende for hvordan vi møter store samfunnsutfordringer. Det er viktig for oss å bidra til å bygge opp forskertalenter i starten av karrieren, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch, i en pressemelding fra Forskningsrådet. 

Se oversikt nederst i artikkelen over alle unge forskere som gjennom Fripro-utlysningen denne gang har fått støtte.

— Hva har vi fått penger?

Khrono tar kontakt med postdoktor ved Universitetet i Oslo (UiO), Duncan Watts. Han har søkt om penger til prosjektet «CosmoglobeHD: Mapping the universe from the Milky Way to the Big Bang in high resolution», og har fått 8 millioner kroner.

Fakta

Fripro til unge forskere

  • Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt, ifølge Forskningsrådets beskrivelse. 
  • Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren og som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.
  • Tildelingen ble offentlig 23. oktober, 36 prosjekter, hvorav 13 ved Universitetet i Oslo, har fått 285 milioner kroner til sammen.

Kilde: Forskingsrådet

Portrett Duncan Watts
Duncan Watts, ung forsker ved UiO.

— Hva, har vi fått penger? Det visste jeg ikke. Beklager nå blir jeg litt tom for ord, sier Watts til Khrono.

Watts forteller at han er fra USA, men søkte seg til en postdoktorstilling ved UiO fordi en av verdens fremste forskere innen hans fagfelt, Ingunn Wehus, befinner seg ved universitetet.

Watts holder til ved Institutt for teoretisk astrofysikk, på Det matematisk naturvitenskaplige fakkultet.

— Jeg var så heldig å ende opp med en fireårig rekrutteringsstilling og er svært takknemlig for det, sier Watts og legger til:

— Denne tildelingen kommer til å bety mye for en bedret forståelse av universitets opprinnelse.

— Hvordan skal du feire?

— Jeg kommer rett fra bakeriutsalget «Backstube» så det er en god start, og så blir det nok en god markering til helgen, sier Watts.

13 av 36 prosjekter til Universitetet i Oslo

Tildelingene går til unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fagområder og som ønsker å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen var rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren og som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet, heter det fra Forskningsrådet.

14 av de 36 prosjektene som får penger, ligger ved Universitetet i Oslo.

NTNU og UiT Norges arktiske universitetet har får penger til tre prosjekter hver, mens NMBU, Folkehelseinstituttet og Cicero har fått penger til to prosjekter hver.

Det var lenge usikkert om det skulle bli en slik utlysning i 2023, men i starten av desember 2022 fant man de nødvendige midlene også for en slik utlysning.

Søknadsfristen for Forskerprosjekt for unge talenter, som er en del av Fripro, ble satt til 15. mars. I desember 2022 trodde man utdelingen skulle bli på 240 millioner, 10 millioner mindre enn i 2022, men man har endt opp med å dele ut 285 millioner, 35 millioner mer enn i 2022.

Mange ulike prosjekter

Blant annet får en ung forsker ved Universitetet i Oslo 8 millioner kroner til å forske på hvorfor mennesker reagerer ulikt på stress. Mens noen individer takler det bra, blir andre syke. Å forutsi hvem som trenger ekstra støtte i møte med livsstressfaktorer er viktig for å målrette forebygging og sikre en effektiv bruk av ressurser, beskriver Forskningsrådet.

De forteller også at ved Norges handelshøyskole i Bergen får et ungt forskertalent 8 millioner kroner til prosjektet «Media Bias and Political Polarization» og skal forske på hvordan media velger hendelser og historier og dekker disse, og hvordan ulike måter å rapportere på påvirker meningsdannelse og politisk polarisering.

Og ved ett av to prosjekter ved Cicero senter for klimaforskning får et ungt forskertalent 8 millioner kroner til å forske på pågående og fremtidige klimaendringer. Prosjektet vil undersøke endringer i hyppighet og intensitet av tørkeperioder som ender med ekstremnedbør, noe som kan ha store konsekvenser for blant annet infrastruktur og matsikkerhet.

Tare og bakerier i Trondheim

Ved NTNU i Trondheim får en ung forsker 8 millioner kroner til å lete etter det beste bakteriesamfunnet for nedbrytning av karbohydrater i tare. Tare har nemlig et stort potensial til å erstatte fossilt råstoff. 

Prosjektet vil studere både mekanismene i nedbrytningen av tare og oppskalering av fermenteringsprosessen i bioreaktorer.

— Jeg er glad for at vi har en egen tildeling til forskere tidlig i karrieren. Slik tar vi vare på talentene og bygger forskningsmiljøer vi og verden trenger. Prosjektene vil styrke både grunnforskning og utfordringsdrevet forskning, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit, i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Har også delt ut til tematiske prosjekter

Tidligere i høst delte Forskningsrådet ut de siste pengene i sin tematiske utlysning til unge forskertalenter, som hadde søknadsfrist i februar.

I alt fikk Forskningsrådet inn 98 søknader på i alt 772 millioner kroner da fristen for å søke på tematiske utlysning til unge forskertalenter gikk ut i februar i år.

I alt er 24 søknader innvilget og får til sammen 191,7 millioner kroner. De første fikk svar i juni og juli, mens seks søknader innen temaet «velferd, kultur og samfunn» på til sammen 48 millioner kroner ble innvilget i september.

Disse prosjektene får Fripro-finansiering

Institusjon Prosjekttittel Innstilt beløp i tusen kr. Fylke
Universitetet i OsloREACTivity under confinement: in-situ mineral growth within nano- and microscale volumes.8000Oslo
Universitetet i OsloDeciphering endocannabinoid stress buffering in humans: Mechanistic and clinical investigations8000Oslo
Universitetet i OsloNEVO: illuminating the dark cosmos8000Oslo
Universitetet i OsloNew advances in fish immunology: Characterization of a newly discovered lymphoid organ and its involvement in immune responses.8000Oslo
Universitetet i OsloBehavioral adjustments, income volatility and attention to the tax and benefits schedule7997Oslo
Universitetet i OsloZinc transport regulation through histidine methylation8000Oslo
Universitetet i OsloUncovering the paths to pragmatic resilience7995Oslo
Universitetet i OsloT-cell-mediated proinflammatory cell death and lysis in cancer8000Oslo
Universitetet i OsloCosmoglobeHD: Mapping the universe from the Milky Way to the Big Bang in high resolution8000Oslo
Universitetet i OsloUncovering the coupled fluid and solid dynamics driving highly-localized rupture in geomaterials (UNLOC)8000Oslo
Universitetet i OsloHE-POP: Studying the Health Effects of Persistent Organic Pollutants, Using Mass Spectrometry, Organoids, and Organ-On-A-Chip8000Oslo
Universitetet i OsloOMNIBODY: Enabling the omni-directional optimization of antibodies.8000Oslo
Universitetet i OsloHarnessing Hydrogen by Optimized Ion-Conductive Metal-Organic Frameworks8000Oslo
NTNUHigh-Temperature Gasification for Material Recycling of Municipal Plastic Wastes8000Trøndelag
NTNULipoprotein(a) – impact on cardiovascular disease, public health and potential as preventive health measure6641Trøndelag
NTNUFrom the ocean to sustainable biorefinery: the dormant potential of seaweed8000Trøndelag
UiT Norges arktiske universitet5D quantitative microscopy for real-time monitoring of Engineered Heart Tissue8000Troms og Finnmark
UiT Norges arktiske universitetRelational deep learning for energy analytics8000Troms og Finnmark
UiT Norges arktiske universitetSHRINK – Is Global Warming Shrinking Soil Microorganisms?8000Troms og Finnmark
NMBUPopFlow: a novel framework for animal movement, from individual life-trajectories to population fluxes6858Viken
NMBUPorous electrode charging7999Viken
FolkehelseinstituttetHelpful or harmful: The effects of criminal justice system contact on victims of sexual and physical violence8000Oslo
FolkehelseinstituttetYoungPsych: Drivers and Implications of the Mental Health Decline among the Young7990Oslo
Cicero, senter for klimaforskningDRIP - DRought ending in Intensified Precipitation8000Oslo
Cicero, senter for klimaforskningGreening Achilles heel sectors: Understanding environmental policy change in Latin American Primary industries8000Oslo
Norges handelshøyskoleMedia Bias and Political Polarization8000Vestlandet
Stiftelsen Nansen senterForecasting Wave impact as Arctic sea ice declines7637Vestlandet
Norsk utenrikspolitisk instituttRebundling sovereignty over local nature in global governance7999Oslo
Universitetet i StavangerSticking stones: rediscovering medieval wood tar adhesives for stone conservation8000Rogaland
Norsk institutt for vannforskingPlAsTic effecTs on the Exchanges of nutRients and biological informatioN in aquatic ecosystems7995Oslo
Universitetet i BergenTowards the design of covalent RNA ligands: Establishing a toolbox of warheads for covalent targeting of RNA8000Vestlandet
Handelshøyskolen BIFirming Up Careers: Human Resource Policies and Inequality7937Oslo
Rise PFI A/SCellulose based block polymers for self-assembling layered structures8000Trøndelag
SINTEF ASData-driven optimization of industrial processes in time-varying environments8000Trøndelag
Norsk institutt for naturforskningDisentangling the effects of evolutionary and ecological processes on population growth8000Trøndelag
Høgskulen på VestlandetLike Islands in a Sea of Sand. Understanding the Silk Roads of Late Antiquity as a layered network model.7999Vestland

Kilde: Forskningsrådet

Powered by Labrador CMS