tildeling

Unge forskere får 191 mill. fra Forsknings­rådet 

Forskningsrådet har delt ut til sammen 191 millioner kroner til unge forskertalenter i år.  En av dem som kom gjennom nåløyet er professor Kai Arne Hansen som får 7,8 mill. til å forske på hiphop.

Professor Kai Arne Hansen ved Høgskolen i Innlandet skal lede et forskningsprosjekt om hiphopens rolle i det moderne Norge. Nå er finansieringen av prosjektet i boks.
Publisert Oppdatert

I alt fikk Forskningsrådet inn 98 søknader på i alt 772 millioner kroner da fristen for å søke på tematiske utlysning til unge forskertalenter gikk ut i februar i år.

I alt er 24 søknader innvilget og får til sammen 191,7 millioner kroner. De første fikk svar i juni og juli, mens seks søknader innen temaet «velferd, kultur og samfunn» på til sammen 48 millioner kroner ble innvilget i september.

I tillegg kommer en Fripro-tildeling til unge forskertalenter som ikke er tematisk. Her vil tildelingen komme om to uker, opplyser Forskningsrådet.

Kunne søke på fem temaer

Midlene som er tildelt skal gi unge forskertalenter under 40 år mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.

Forskere kan søke når de er to til sju år etter disputas og har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet, ifølge utlysningen.

Det kunne søkes på fem forskjellige temaer:  (1) Energi, transport og lavutslipp, (2) hav, (3) naturvitenskap og teknologi, (4) utdanning og kompetanse og (5) velferd, kultur og samfunn.

Glede på Hamar

Professor Kai Arne Hansen ved Høgskolen i Innlandet på Hamar smilte bredt da det ble klart at han er en av de seks som får tildeling innen velferd, kultur og samfunn. Han får 7,85 millioner til å forske på hiphopens betydning i det moderne Norge. Tittelen på prosjektet er «Exploring Social Politics, Inclusive Education, and Cultural Democratization Through the Lens of Norwegian Hip Hop Music».

Med seg på prosjektet har Hansen kollega og professor i musikk Live Weider Ellefsen, i tillegg til forskere fra Brighton Universitet, Bristol Universitet og Nord universitet.

– Prosjektet skal undersøke norsk hiphops estetiske, sosiale og politiske dimensjoner, som en inngang for å forstå hvordan mennesker reagerer på kulturelle endringer og samfunnsmessige utfordringer, sier Hansen til inn.no.

Han sier videre:

– Det innebærer blant annet å studere hvordan artister forholder seg til temaer som kjønn, seksualitet, og rasisme, samt å kartlegge hvordan musikken mottas i offentligheten og å utforske dens mange betydninger for både barn, unge og voksne.

Alle de 24 prosjektene får inntil 8 millioner kroner hver. Forskere ved Havforskningsinstituttet har fått tilslag på fire prosjekter, mens Sintef-forskere og forskere ved Universitetet i Oslo begge har fått midler til tre prosjekter i årets utlysning.

Disse har gått gjennom nåløyet:

 • Norce: Reducing digital inequalities: Migrant NEETs struggle for digital inclusion and beneficial outcomes. 8 millioner.
 • Høgskolen i Innlandet: Exploring Social Politics, Inclusive Education, and Cultural Democratization Through the lens of Norwegian Hip Hop Music. 7,85 millioner.
 • Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter: From the Radical to the Norm: The Construction of Normalcy Through Aesthetics in Far-Right Culture. 8 millioner.
 • Nord universitet: Appropriating the Commons: Articulating the Cultural Transformation of Welfare and Charity. 8 millioner.
 • Universitetet i Stavanger: Polarisation, Affect, Identity: Nordic Populism and the Media Landscape. 8 millioner.
 • NTNU: Petitions and Petitioning in the Nascent Democracy. Norway in the long 19th Century. 8 millioner
 • Institutt for teknologi og sikkerhet, UiT: Bridging Education and Future Work: Reframing Education and Competence Model for Remote Maritime Operations (REFRAME). 8 millioner
 • Institutt for samfunnsforskning: Missing Men: New conceptual understandings of gendered educational choices. 8 millioner.
 • Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo: Rising to the challenge: Academic resilience in mathematics and science among disadvantaged students (ARISE). 8 millioner.
 • NMBU: Sustainable aquaculture industry waste valorization through recycling. 8 millioner.
 • Akvaplan-Niva AS: Migratory Crossroads: predicting the dynamics of a great vertical migration in a changing habitat. 8 millioner.
 • Stiftelsen Norsk institutt for naturforskning, NINA: Long-term effects of environmental changes on ArctiC seabirds: effeCts of seasonal distribUtion and contaMination on popULATION dynamics. 7,9 millioner.
 • Havforskningsinstituttet: Anthropogenic impacts of climate change and fisheries on reproductive and offspring performance of high-latitude marine fishes. 8 millioner
 • Havforskningsinstituttet: Biodiversity in Northern European Seagrass meadows – drivers, responses, and resilience. 8 millioner.
 • Havforskningsinstituttet: Assessing spatiotemporal dynamics in HERring POPulation Structure under climate change. 8 millioner
 • Havforskningsinstituttet: Kinship-based assessment of Norwegian coastal cod to determine sustainable harvest levels and protect genetic diversity in fisheries. 8 millioner.
 • Universitetet i Oslo: FLUFFY – Fluoride-based Na-ion battery cathodes for stationary energy storage. 8 millioner.
 • Sintef Energi AS: Multi-storage systems for multi-markets under multi-time horizons. 8 millioner.
 • Sintef Energi AS: Rethinking zinc-air flow batteries for stationary energy storage. 8 millioner.
 • Sintef AS: Sodium ion batteries for stationary applications in challenging environment. 8 millioner.
 • Universitetet i Oslo: Operando Screening of emerging Anodes for Na-based stationary storage of Renewable energy. 8 millioner.
 • Universitetet i Bergen: EISCAT_3D-Based Reconstruction of Ionosphere-Thermosphere Electrodynamics. 8 millioner.
 • Universitetssenteret på Svalbard AS: Aurora-like fragments: From fascinating discovery to understanding. 8 millioner.
 • UiT Norges arktiske universitet: DynAMIC (Detecting episodes of Arctic sea ice Mass Imbalance). 8 millioner.

Endringslogg. Endret tirsdag kl 9.40: I denne saken sto det først at dette var en Fripro-tildeling. Det er feil, for den omtalte tildelingen er en tematisk tildeling til unge forskertalenter. Fripro-tildelingen til unge forskertalenter vil bli offentliggjort om ca to uker.

Powered by Labrador CMS