Debatt Norheim-Martinsen og Kvalheim

Deling av data blir lettere

— Vi oppfordrer forskere ved alle institusjoner til å ta i bruk Sikt sin digitale løsning for forskningsdata og Surveybanken når løsningen er klar til bruk mot slutten av året.

— Vi etablerer Surveybanken – en digital plattform for hele UH-sektoren, der alle forskere kan gjøre sine datasett åpent tilgjengelig for flere brukere, skriver innleggforfatterne. Bildet er en illustrasjon.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Vi vet og har erfart de seneste årene hvor viktig god kunnskap og pålitelige fakta er for en konstruktiv og opplyst samfunnsdebatt. At forskning gjøres tilgjengelig, er en viktig forutsetning.

EU, Forskningsrådet og andre instanser som finansierer forskning, stiller i dag krav til at institusjonene ivaretar Fair-prinsippene, som sier at forskningsdata enkelt skal kunne finnes, deles, gjenbrukes og nyttiggjøres på tvers. Det er et fortrinn i konkurransen om midler å kunne vise til god oppfølging av disse prinsippene.

Regjeringen har også bedt UH-sektoren leve etter mottoet «så åpent som mulig, så lukket som nødvendig».

I tett samarbeid med Sikt (tidligere NSD), satser OsloMet derfor tungt på å gjøre våre forskningsresultater mer tilgjengelig, samtidig som vi lever opp til universitetets strategi om å være ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer.

Vi etablerer Surveybanken – en digital plattform for hele UH-sektoren, der alle forskere kan gjøre sine datasett åpent tilgjengelig for flere brukere.

I stedet for å etablere en egen løsning, finansierer OsloMet videreutviklingen av Sikt sin digitale plattform som allerede brukes av forskningsmiljøer i Norge og Europa. Ved å gjøre det sikrer vi at tilgjengelige midler brukes mest mulig effektivt i å sikre en hensiktsmessig infrastruktur for UH-sektoren. Sammen med Sikt, er målet er å sikre at surveydata gir størst mulig nytte for samfunnet.

For forskere vil Surveybanken gjøre det lettere å finne og gjenbruke andres data, og samtidig etterleve krav om tilgjengeliggjøring og trygg lagring av egne forskningsdata

Innleggsforfatterne

I Surveybanken skal forskere kunne laste opp egne datasett basert på spørreundersøkelser, som igjen kan søkes opp av kolleger og andre som har nytte av informasjonen. Vi legger stor vekt på å tilpasse funksjonaliteten til identifiserte brukerbehov for blant annet forskere, studenter og journalister.

For forskere vil Surveybanken gjøre det lettere å finne og gjenbruke andres data, og samtidig etterleve krav om tilgjengeliggjøring og trygg lagring av egne forskningsdata. Tjenesten vil også gjøre det lettere for undervisere og studenter å ta i bruk reelle surveydata.

Og deling virker. Kirsti Klette, professor og skoleforsker ved UiO, fortalte nylig i Khrono at hennes deling av egne forskningsdata førte til at 47 masteroppgaver ble til.

En viktig ny funksjonalitet Surveybanken får, er muligheten til å gjøre analyser online, og enkelt lage skreddersydde figurer og tabeller for å visualisere tallene man er interessert i. Brukere som ikke er godt kjent med statistikk, vil dermed kunne bli selvhjulpne og få verktøy til å forstå tallene bedre. Dette er både tids- og kostnadsbesparende, og vil generere kunnskap raskere.

Forskning gjøres ikke i et vakuum, men utfra behovet for relevant kunnskap for samfunnet. Ved å gjøre forskningsresultater enkelt tilgjengelig for studenter og forskerkolleger, journalister, arbeids- og næringsliv og myndigheter, vil nytteverdien bli større og utviklingen gå raskere.

Vi oppfordrer forskere ved alle institusjoner til å ta i bruk Sikt sin digitale løsning for forskningsdata og SurveyBanken når løsningen er klar til bruk mot slutten av året. Gjennom 2022 vil det fortløpende bli lagt til ny funksjonalitet. Det vil definitivt gjøre forskerhverdagen enklere!

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS