norsk polarinstitutt

Den nye direktøren søkte ikke på jobben — ble «headhuntet»

Klima- og miljødepartementet kunne velge mellom flere godt kvalifiserte søkere, men fortsatte å lete etter den riktige kandidaten. Til slutt takket Camilla Brekke (46) ja.

Camilla Brekke, som blir den første kvinnelige direktøren for Norsk Polarinstitutt, er for tiden på tokt på Svalbard.

Sist uke ble det klart at Camilla Brekke blir den første kvinnelige direktøren for Norsk Polarinstitutt. Siden grunnleggelsen i 1928 er det utelukkende menn som har besatt den seks åremål lange stillingen.

46-åringen ble «headhuntet», eller på bedre norsk håndplukket, til stillingen, og ble først kontaktet etter at den opprinnelige søknadsfristen var gått ut.

Da søkerlisten til stillingen ble offentliggjort i begynnelsen av mars, var ikke Camilla Brekke sitt navn å finne blant søkerne. Men da Khrono noen uker i forveien spekulerte i hvem som kunne bli Ole Arve Misunds etterfølger, ble hun nevnt blant en rekke andre.

— Stillingen er viktig

Søkte gjorde den nye direktøren ikke, og derfor var det flere som var overrasket da meldingen om ansettelsen av Camilla Brekke kom.

Den opprinnelige søkerlisten inneholdt flere sterke kandidater. Likevel valgte Klima- og miljødepartementet å lete videre etter den riktige kandidaten. Det bekrefter departementsråd Tom Rådahl overfor Khrono.

— Stillingen som direktør for Norsk Polarinstitutt er en viktig stilling for Klima - og miljødepartementet, og derfor ønsket vi å kunne velge mellom flest mulig kvalifiserte kandidater. Departementet fortsatte derfor kartleggingen av mulige kandidater etter søknadsfristens utløp, skriver Rådahl i en e-post til Khrono.

— Gleder meg veldig

Hovedpersonen selv bekrefter overfor Khrono at hun i første omgang ikke søkte på direktørstillingen.

— Grunnen til at jeg ikke søkte, var at jeg står midt i åremålet mitt som prorektor for forskning og utvikling ved UiT. Utgangspunktet mitt har hele tiden vært å fullføre dette, forteller Brekke på telefon til Khrono.

Hun deltar for tiden på det årlige Outreach-toktet på Svalbard, som arrangeres av UiT Norges arktiske universitet. Det er dårlig telefondekning på vestsiden av Svalbard, men da det åpnet seg noen minutter med gode signaler onsdag kveld, fikk Khrono den nye direktøren i tale.

— Jeg gleder meg veldig. I en tid med klimaendringer, store endringer i arts- og naturmangfoldet og ikke minst økte geopolitiske interesserer i Arktis, er det et meget spennende oppdrag jeg har fått fra departementet, sier Brekke.

Camilla Brekke er for tiden på Svalbard-tokt.

Fikk rikelig med tid

Hun trekker også fram gigantinvesteringen i Antarktis, der Norge skal investere minst 2,3 milliarder kroner i forskningsstasjonen Toll, som en spennende utfordring som er i vente.

Brekke forteller at hun først ble kontaktet av departementet etter at den opprinnelige søkerlisten for direktørstillingen var offentliggjort.

— Jeg fikk rikelig med tid til å tenke på om dette var noe jeg ville, og prosessen har vært veldig god, sier Brekke, som før hun ble prorektor for forskning og utvikling ved UiT var prodekan for forskning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Hun har også en professorstilling ved Institutt for fysikk og teknologi, og hun har jobbet som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og i den europeiske romfartsorganisasjonen. På spørsmål om hva hun tenker om å bli håndplukket til en direktørstilling som dette, svarer Brekke følgende:

— Det er selvsagt moro at departementet mener at jeg er den rette personen for stillingen, sier hun.

Standard metodikk

Det var Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) som først presenterte Camilla Brekke som en mulig kandidat for Klima- og miljødepartementet.

På spørsmål om hvorfor departementet valgte å lete videre etter andre kandidater selv om det var flere godt kvalifiserte kandidater blant de opprinnelige søkerne, svarer departementsråd Tom Rådahl at dette er standard metodikk ved denne type rekrutteringer, uavhengig av om det allerede finnes godt kvalifiserte søkere på søkerlisten.

— At et slikt kartleggingsarbeid skulle gjennomføres, var avtalt mellom departementet og DSS før stillingen ble utlyst, informerer Rådahl, som legger til at Camilla Brekkes ble nevnt av flere av kildene som DSS brukte i sin kartlegging.

— Da Camilla Brekke til slutt bestemte seg for å søke på stillingen etter at søknadsfristen hadde gått ut, ble hun ført opp på søkerlisten som ble lagt ut på departementets offentlige postjournal, sier Rådahl.

Powered by Labrador CMS