Horisont europa

Desse 222 får ein finger med i spelet om Horisont Europa

1400 melde seg, 222 blei valde ut. Rundt 40 prosent av medlemene i referansegruppene kjem frå universitet og høgskular. Her har du dei utvalde.

John-Arne Røttingen får med seg 222 personar i referansegruppene for Horisont Europa.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nesten 1400 namn vart melde inn då Forskingsrådet og Innovasjon Noreg inviterte til å koma med inn innspel kven som skulle sitja i dei nasjonale referansegruppene for Horisont Europa.

Fakta

Dette er dei nye referansegruppene

  1. Framifrå vitskap (Det europeiske forskningsrådet (ERC), mobilitetsverkemidlar under Marie Skłodowska-Curie Actions)
  2. Forskingsinfrastruktur
  3. Helse
  4. Kultur, kreativitet og inkluderande samfunn
  5. Samfunnstryggleik
  6. Digitalisering, romverksemd og næringsliv
  7. Klima, energi og mobilitet
  8. Mat, bioøkonomi, naturressursar, landbruk og miljø
  9. Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og økosystem for innovasjon
  10. Juridisk og økonomiske tilhøve (deltagelsesregelverket)

No har Forskingsrådet plukka ut 222 medlemer til referansegruppene for det nye forskings- og innovasjonsprogrammet til EU, skriv dei på heimesida si.

Desse gruppene skal koma med innspel til korleis Noreg skal prioritera, til strategiske prosessar og til korleis Horisont Europa skal fylgjast opp.

Horisont Europa er det største rammeprogrammet i verda i sitt slag, og med eit budsjett på nærare 1000 milliardar kroner, skal det frå 2021 finansiera forsking og innovasjon dei neste sju åra.

Her kan du sjå alle dei utplukka

Margareth Hagen, UiB
Åse Gornitzka, UiO
Kenneth Ruud, UiT
Bjarne Foss, NTNU
Rune Dahl Fitjar, UiS
Kyrre Lekve, Simula
Nina Sindre, NTNU
Anja Hegen, UiB
Mette Topnes, UiO
Theresa Mikalsen, UiT
Per Ivar Høvring, NMBU
Mary Anderson-Glenna, USN
Erik Sandquist, NORCE
Martin Sending, OUS
Elana Wilson Rowe, NUPI
Finn-Arne Weltzien, NMBU
Eigil Samset, GE Vingmed Ultrasound
Anne Inger Helmen Borge, UiO
Kaare Magne Nielsen, OsloMet
Eystein Jansen UiB
Sven Wedemeyer, UiO

Per Morten Sandset, UiO
Tor Grande, NTNU
Robert Bjerknes, UiB
Kenneth Ruud, UiT
Ågot Aakra, NMBU
Polyxenia Vasilakopoulou, UiA
Merete Vadla Madland, UiS
Kari Risnes, NTNU og St Olavs Hospital
Gunn Peggy Knudsen, FHI
Christina Pedersen, NPI
Cathrine Lund Myhre, NILU
Arve Ottar Holt, IFE
Geir Huse, IMR
Øystein Godøy, MET
Dominique Durand, NORCE
Kristoffer Skjolden Skau, NGI
Rudie Spooren, SINTEF
Hans Eide, UNINETT Sigma2
Vigdis Kvalheim, NSD
Ann-Kristin Brændvang, SSB>

Jens Petter Berg, UiO
Pål Romundstad, NTNU
Elisabeth Flo, UiB
Jan Erik Askildsen, UiB
Gunnar Hartvigsen, UiT/UiA
Sølvi Helseth, OsloMet
Maren Sogstad, NTNU
Kjetil Tasken, OUS
Ellisiv Mathiesen, UNN/UiT
Fredrik Frøen, FHI
Hilde Færevik, SINTEF
Ingvild Eide Graff, NORCE
Jens Halvard Grønlien, GlaxoSmithKline
Monica Larsen, LMI
Kathrine Myhre, Norway Health Tech
Ketil Widerberg, OCC
Tarje Bjørgum, Abelia
Linda Ekholm, Stavanger kommune
Kari Grimholt, Dir. for ehelse
Anne Rita Øksengård, Nasjonalforeningen for folkehelsen
Sveinung Hole, Trond Mohn stiftelsen

Andrew Perkis, NTNU
Hans Petter Graver, UiO
Helene Sjursen, UiO
Vibeke Grøver, UiO
Ole Marius Hylland, Telemarksforskning
Anne-Britt Gran, BI
Alexander Wright Cappelen, NHH
Bettina Uhrig, OsloMet
Helle Sjøvaag, UiS
Hakan Sicakkan, UiB
Audun Skeidsvoll, Riksantikvaren
Anniken Fjelberg, 657 Oslo
Mari Teigen, ISF
Jacqueline Floch, SINTEF
Cindy Horst, PRIO
Julie Lødrup, LO

Stian Antonsen, NTNU Samfunnsforskning – Studio Apertura
Vegard Aune, NTNU SFI CASA
Odd Jarl Borch Professor, UiN
Tore Bjørgo, UiO/C-REX
Arne B. Brantsæter, OUS
Øyvind Breivik, MET
Monica Endregaard, Forsvarets Forskningsinstitutt
Marit Endresen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Petter Helgesen, Kongsberg Gruppen
Martin Gilje Jaatun, SINTEF
Osman Mohammad Ibrahim Beredskapsetaten, Oslo kommune
Veronica Jarnskjold Buer, Datatilsynet
Birgitte Jensen, E-helsedirektorat
Dag Michalsen, UiO
Claudia Morsut, UiS
Ingrid Nyborg, NMBU
Anne Rød, Politihøgskolen
Niels Nagelhus Schia, NUPI
Eli Skogerbø, UiO
Tonje Sti, UiA/CIEM

Anders Teigland, Joma International AS
Are Magnus Bruaset, Simula
Christina Wår Hanssen, SINTEF
Duncan Akporiaye, SINTEF
Geir Horn, UiO
Gro Eide, Elkem
Gunnar Mæhlum, IDEAS
Harald A. Nitavskis, NMBU
Harald Throne Holst, OsloMet
Ingrid Schjølberg, NTNU
Jared Atkinson, NGI
Katrine Vinnes, Norsk Industri
Kjell Bengtsson, Jotne
Lars Petter Maltby, Eyde klyngen
Philipp Schneider, NILU
Margrete Skattum, Hexagon Ragasco
Odd Myklebust, SINTEF
Olav Gaute Hellesø, UiT
Onno Verberne, Nammo
Stein Tronstad, Norsk polarinstitutt
Stian Nygaard, Yara
Vebjørn Bakken, UiO
Baltasar Beferull-Lozano, UiA
Tomas Nordlander, IFE
Liv Dingsør, Digital Norway
Tone Merethe Aasen, Trondheim kommune

Trond Bakken, SINTEF
Sandrine Benard, Miljødirektoratet
Rasmus Benestad, Meteorologisk institutt
Torun Degnes SAMS
Thea Forsberg, KS
Tore Furevik, UiB/Bjerknessenteret
Anders Godal Holt, Statens Veivesen
Kristin Guldbrandsen Frøysa, UiB
Lars Gørvell-Dahll, Norsk industri maritim
Ingeborg Palm Helland, NINA
Harald M. Hjelle, HiM
Grete Hovelsrud, Nordlandsforskning
Johan E. Hustad, NTNU
Tone Knudsen, Statkraft
Lene Mostue, Energi21A161
Arvid Nesse, Norwegian Offshore Wind Cluster
Tine Uberg Nærland, IFE
Lars Otto Reiersen, UiT
Amund Drønen Ringdal, Norges Rederiforbund
Hege Rognø, Equinor
Ørnulf Rødseth, SINTEF
Nils A. Røkke, SINTEF
Gerd Seehuus, Stavanger kommune
Jenny Simonsen, ITS Norge
Beate Sjåfjell UiO
Stefan Sobolowski, NORCE
Asun Lera St.Clair, DNV GL
Petter Støa, SINTEF
Leonor Tarrason, NILU
Asgeir Tomasgard, NTNU
Ragnhild Wahl, Jernbanedirektoratet
Dagfinn Wåge, Lyse AS
Hege Økland, NCE Maritime CleanTech
Jadar Andersen, TØI

Amund Måge, UiB/HI
Gunnar Vittersø, SIFO
Michaela Aschan, UiT
Line Nybakken, NMBU
Sveinung Sægrov, NTNU
Siri Fjellheim, NMBU
Dag O. Hessen, UiO
Nalan Koc, Norsk polarinstitutt
Linn Bryhn Jacobsen, Miljødirektoratet
Cecilie Lind, Avfall Norge
Morten Sollerud, Norilia AS
Kjell Maroni, FHF
Linn Anne Brunborg, Orkla Foods AS
Gudbrand Rødsrud, Borregaard AS
Kristiane Haug Berg, Heidner Biocluster
Wenche Uksnøy NCE Blue Legasea
Bente Lilja Bye, BLB
Ola Hedstein, Landbrukssamvirke
Hilde Bjørkhaug, Ruralis
Marit Aursand, SINTEF
Anders Nielsen, NIBIO
Petter Olsen, Nofima
Håvard Sletta, SINTEF
Per Stålnacke, NIBIO
Carlos Goncalo Das Neves, Veterinærinstituttet
Stein Sandven, NERSC
Graciela M. Rusch, NINA
Erik Kolstad, NORCE

Jan Richard Sagli, Equinor
Aksel Mjøs, NHH
Mari Sundli Tveit, NHO
Ingrid Teigland Akay, Hadean Ventures
Siri Kalvig, Nysnø
Kjell Reidar Mydske, Smart Innovation Norway
Daniel Ras-Vidal, Kjeller Innovasjon
Ellen Vold, NVCA
Sverre Moen, Sensibel
Kristin Hollung, NOFIMA
Katrine Loen Thomsen, Piql AS
Toril Nagelhus Hernes, NTNU
Carina Hundhammar, SINTEF
Haakon Bryhni, Simula
Javad-ul-Mutayyab Mushtaq, JM Ventures
Bodil Holst, UiB
Gisle Østreng, Startpartner
Gry Agnete Alsos, Nord univ.
Jaran Rauø, Marealis innovation
Sondre Malde Pedersen, StartupLab

Lars Øen, UiO
Hege Dysvik Høiland, UiB
Andreas Vatne Ellefsen, NTNU
Kaja Gjersem Nygaard, UiS
Anne Bjørtuft, OsloMet
Andrea Gerecht, UiT
Gunn Helen, NMBU
Terje Gravdal, Høyskolen på Vestlandet
Iver Jan Leren, Rogaland Fylkeskommune
Kristoffer Hammer, NCE Media
Luisa Nordlander, Smart Innovation Norway/NCE Smart Energy Markets
Henrik Bjørge, NHO Service og Handel
Emma Blake, Kongsberg maritime AS
Reidar Buvik, SINTEF
Anita Vangen, NORCE
Anne Risbråthe, Nofima
Ina Maiquez, Folkehelseinstituttet

Kjem frå forskingsmiljø og næringslivet

I underkant at 40 prosent av medlemmene representerer universiteta og høgskulane. Og av dei 222 medlemene, er om lag halvparten kvinner.

Kristin Danielsen, som er områdedirektør for internasjonalisering i Forskningsrådet, er glad for den store interessa

— Målet vårt er å få ein balansert representasjon som tek omsyn til næringsliv og offentleg sektor i tillegg til forskings- og innovasjonsmiljøa, så fagområda, institusjonar, geografi og kjønn for å nemna noko, seier Danielsen.

Innovasjon er viktig

I februar slo regjeringa fast at Forskingsrådet og Innovasjon Noreg skulle dela på ansvaret for Horisont Europa.

Per Niederbach i Innovasjon Noreg seier at dei har prøvd å famna breidda i det han kallar det norske innovasjonsøkosystemet inn i referasegruppa for Det europeiske Innovasjonsrådet. Denne gruppa får særskilt ansvar for å gje faglege vurderingar knytt til innovasjonsverkemidlar i programmet.

Dei ti referansegruppene skal sikra at nasjonale strategiar, konkurransearenaer og utlysningar heng godt saman.

I tillegg skal dei hjelpa med få ut informasjon om utlysingar og satsingar til potensielle søkjarar, noko som kan auka sjansane for at norske aktørar får gjennomslag i rammeprogrammet, skriv Forskingsrådet.

Til saman skal dei nasjonale referansegruppene gjera sitt til at Noreg når måla som er sette for den morske deltakinga i programmet, seier Danielsen og Niederback i pressemeldinga.

Avgjerda om Noreg skal delta i Horisont Europa vert gjort i statsbudsjettet til hausten.

Powered by Labrador CMS